Dansk Magisterforening

Nu rammer udflytningen: DPU må skære 22 stillinger

© Jørgen Weber/AU

Lasse Højsgaard
Del artikel:

Et underskud på 15 millioner kommer til at få store personalemæssige konsekvenser på DPU. Efter flere år med presset økonomi blev det udflytningsaftalen, der fik læsset til at vælte. ”En katastrofe” siger tillidsrepræsentant.

Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på AU må igennem en stor sparerunde og reducere instituttets lønudgifter med, hvad der svarer til 22 stillinger – enten gennem frivillige fratrædelser eller afskedigelser.

Det er konsekvensen af et budgetunderskud på i alt 15 millioner kroner. De ti millioner er effekterne af den dimensionering, universiteterne er blevet pålagt som følge af udflytningsaftalen. De sidste fem millioner skyldes et løbende underskud på driften, som DPU hidtil har fået bevilget af AU ARTS, men som på grund af den pressede økonomi på fakultetet ikke længere kan bevilges.

”Det er noget møg”, siger institutleder Claus Holm om situationen, som selv overtog det løbende bevilgede underskud, da han i 2015 blev institutleder. I år måtte han både vinke farvel til underskudsdækningen og sige goddag til et politisk pålæg om at nedlægge studiepladser.

”Vi har forbedret både vores uddannelses- og forskningsøkonomi i perioden, så vi har nærmet os nul. Men det har også været hårdt arbejde og imponerende resultater fra medarbejdernes side at gøre det, og der har været smalhals på driftsbudgettet. Så når man møder endnu en besparelse, og man ikke er velpolstret, så får det sådan nogle effekter. Vi kan ikke finde flere besparelseskilder af betydning”, siger han.

Meldingen har ifølge fælles-TR Bjørg Kjær sendt chokbølger gennem DPU.

”Det er en katastrofe. Vi er blevet beskåret i årevis, vi har skullet høre på humaniora-bashing, og imens har vi vist samfundssind og knoklet gennem flere lockdowns for at opretholde vores uddannelser med stort engagement. Og nu skal folk så rammes på deres forsørgelsesgrundlag. Det er på mange måder meget hårdt for medarbejderne”, siger hun.

"Der er i forvejen skåret ind til benet"

Budgetunderskuddet på 15 millioner har stået klart i nogen tid. Allerede i juni blev der på et medarbejdermøde orienteret om den dårlige økonomi og et krav om at bringe budgettet i balance i 2025. Over sommeren har man dog fundet mulighed for at finde to af de 15 millioner kroner dels ved at nedbringe førsteårsfrafaldet, dels ved at opsige en del af lejemålene i Emdrup og Aarhus og rykke medarbejderne tættere sammen.

I begge tilfælde er der dog tale om besparelser, der ikke kan garanteres at give fuld effekt. Ifølge DPU’s lejeaftale kan lokalerne først opsiges, når en ny lejer er fundet, og det mindskede frafald er foreløbig også kun en forhåbning.

”Vi har konkret vurderet, at det er et realistisk mål at mindske frafaldet og øge STÅ-indtjeningen, men det skal selvfølgelig først hentes hjem. Det samme gælder udlejning af bygningerne, men vi mener, vores planer er realistiske”, siger Claus Holm.

Det efterlader dog stadig en besparelse på 13 millioner, der skal findes i lønmidler, hvilket DPU selv opgør til at svare til omkring 22 stillinger.

Ud over de personlige konsekvenser for medarbejderne frygter Bjørg Kjær, at nedskæringerne vil gå ud over både forskning og uddannelser på DPU.

”Den grundlæggende undervisningsopgave er den samme. De studerende har krav på 54 undervisningstimer pr. semester, og det er uanset hvor mange, der sidder på holdene. De studerende skriger efter mere vejledning, men vi har ikke ressourcer. Der er i forvejen skåret så meget ind til benet, at jeg ikke kan se, hvordan man kan presse mere ud af folk, der allerede i flere år har kompenseret for, at tingene ikke hænger sammen”, siger Bjørg Kjær.

Julefrokost aflyst

Claus Holm vil ikke vurdere, om nedskæringerne vil gå ud over kvaliteten i uddannelse og omfanget af forskning på DPU.

”Vi har i nogen tid - også før den sidste dimensionering - vidst, at vi ville blive færre medarbejdere, både på DPU og generelt på ARTS. Derfor ved vi, at der ligger et stykke arbejde med at tilrettelægge opgaven på en ny og fagligt forsvarlig måde. Det arbejde har dekan Johnny Laursen varslet, og det skal vi i gang med at se på”, siger han.

Medarbejderne på DPU blev orienterede om situationen i fredags, og der vil yderligere blive fulgt op med et fællesmøde mandag den 19. september. Medarbejderne vil kunne søge om en frivillig fratrædelse frem til 11. oktober, og i begyndelsen af november vurderer Claus Holm, at ledelsen vil have overblik over, hvor mange der i givet fald skal afskediges.

Af samme grund er det allerede besluttet, at årets julefrokost på DPU bliver aflyst.

”Det kan være, vi på det tidspunkt står midt i en række ufrivillige fratrædelser. Og det vil hverken være ordentligt eller respektfuldt over de pågældende personer at gå og feste imens”, siger Claus Holm.

}