Dansk Magisterforening

Finland vil lave lige barselsregler for mor og far

Arkivfoto. For at fremme ligestillingen vil Finlands regering reformere den finske barselsordning, så hver forælder får ret til 160 betalte dagpengedage under barsel svarende til knap 27 uger. © Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

Af Martin Ejlertsen
Del artikel:

Den finske regering vil fremme ligestilling ved at øremærke 27 ugers barsel med dagpenge til hver forælder. Danmark bør lade sig inspirere af det tiltag, siger DM.

Finske fædre skal have ret til langt mere betalt barsel med deres børn, end de har i dag. På den måde kommer der mere ligestilling i familierne og  på arbejdsmarkedet.

Det er et konkret ønske fra den finske regering, som derfor har offentliggjort sit udkast til forslag til reformen af den finske familieorlov.

Den betalte forælderorlov i Finland er ifølge seneste OECD-opgørelse på 143,5 dage i 2018. Betalt barselsorlov reserveret for finske mødre er på 17,5, mens der er ni ugers betalt barsel reserveret til finske fædre.

Dermed er Finland allerede før en eventuel vedtagelse af de nye barselsregler langt foran Danmark, når det gælder ligestilling på barselsområdet.

Danske fædre tager da også stadig meget lidt af den samlede barsel. I 2018 tog danske fædre i gennemsnit 31,9 dage med barselsdagpenge, mens danske mødre i gennemsnit var 273,9 dage på barselsdagpenge.

Den danske regering har derfor al muligt god grund til at lade sig inspirere af, hvad man nu gør i Finland på barselsområdet.

Det mener formand i DM Camilla Gregersen, som også er næstformand i Kvinderådet, der følger arbejdet med den danske implementering af EU-direktivet om otte ugers øremærket barsel til fædre, der skal være implementeret i 2022.

”Det allervigtigste i den nye finske model er, at tiltaget ligestiller den fødende og partneren. Vi ved at fordelingen af barsel er den helt afgørende faktor for ligestilling på arbejdsmarkedet. Derfor skal vi sikre en dansk løsning, der er ambitiøs og reelt understøtter ligestilling. Den finske model er ambitiøs og moderne, og jeg vil opfordre den danske regering og Folketinget til at lade sig inspirere af den model”, siger Camilla Gregersen.

Den finske model er ambitiøs og moderne, og jeg vil opfordre den danske regering og Folketinget til at lade sig inspirere af den model

Camilla Gregersen, formand for DM og næstformand i Kvinderådet

Skal fremme barnets interesser

I den nye finske model får hver forælder lov til at overføre 63 dagpengedage til den anden forælder, mens der i sidste fase af graviditeten vil være et tillæg på 40 dage med dagpenge.

Dermed vil samlede tid på dagpenge under barsel i Finland udgøre mere end 14 måneder.

”Ligestilling mellem kønnene i arbejdslivet påvirkes ikke kun af love og regler, men også af holdninger. Vi vil tilskynde fædre til at tage mere familieorlov, end de gør i øjeblikket. En mere lige deling af familieorlov mellem begge forældre vil gavne mange familier og hele samfundet, når ligestilling skrider frem, ”siger finske beskæftigelsesminister Tuula Haatainen.

Formålet med den finske barselsreform er at tilskynde forældre til en mere afbalanceret brug af familieorlov.

”Reformen af familieorlov handler først og fremmest om at fremme barnets interesser. Den nye familieorlovsmodel behandler hvert barn lige uafhængigt af familietype. Det vil tilskynde familier til at dele børnepasningsopgaver mere lige og dermed give begge forældre en god start for at opbygge et tæt forhold til deres barn, ”siger Finlands social- og sundhedsminister Aino-Kaisa Pekonen.

Den nye model vil ifølge forslaget betyde, at finske fædre vil forøge deres dage på barsel og samlet set, vil det udligne fordelingen af barsel mellem mor og far mere end i dag.

Hvis dette mål blev nået, ville de samlede omkostninger ved forældreorlov til samfundet stige sammen med det samlede antal dagpenge, som fædre brugte, og det er den finske regering parat til at betale.

”Vi vil gennemføre en familieorlovsreform, der understøtter familiers velbefindende. Reformen vil være en investering. Det handler om familiernes indkomst på et vigtigt stadie i deres liv, ”siger Aino-Kaisa Pekonen.

En mere lige deling af familieorlov mellem begge forældre vil gavne mange familier og hele samfundet, når ligestilling skrider frem

Tuula Haatainen, beskæftigelsesminister i Finland

Formålet med den finske barselsreform er at tilskynde forældre til en mere afbalanceret brug af familieorlov.

”Reformen af familieorlov handler først og fremmest om at fremme barnets interesser. Den nye familieorlovsmodel behandler hvert barn lige uafhængigt af familietype. Det vil tilskynde familier til at dele børnepasningsopgaver mere lige og dermed give begge forældre en god start for at opbygge et tæt forhold til deres barn, ”siger Finlands social- og sundhedsminister Aino-Kaisa Pekonen.

Den nye model vil ifølge forslaget betyde, at finske fædre vil forøge deres dage på barsel og samlet set, vil det udligne fordelingen af barsel mellem mor og far mere end i dag.

Hvis dette mål blev nået, ville de samlede omkostninger ved forældreorlov til samfundet stige sammen med det samlede antal dagpenge, som fædre brugte, og det er den finske regering parat til at betale.

”Vi vil gennemføre en familieorlovsreform, der understøtter familiers velbefindende. Reformen vil være en investering. Det handler om familiernes indkomst på et vigtigt stadie i deres liv, ”siger Aino-Kaisa Pekonen.

Danske barselsregler er uigennemskuelige

DM’s formand Camilla Gregersen fortæller, at mange medlemmer af fagforeningen henvender sig for at bede om hjælp med at gennemskue de danske barselsregler, som opleves som ”vildt uigennemskuelige”.

”Danmark bør modernisere reglerne og øremærke tre måneders barsel til hver forælder efter fødslen, og så kan man fordele resten af barselsdagene frit imellem sig. Det er barselsregler, der er til at forstå, og det vil understøtte reel ligestilling på barselsområdet”, siger Camilla Gregersen.

TJEK DIN BARSEL

DM’s barselsberegner hjælper dig med at skabe et overblik over din barsel, og hvilken indkomst du har under din barsel.

Prøv beregneren her.

Hvis du vil vide mere om dine barselsrettigheder, kan du læse mere her på DMs hjemmeside

Når det gælder ligestilling på netop barselsområdet, har Danmark længe indtaget en klar position som nummer sjok i nordisk regi. Men det er der slet ikke nogen gode grunde til, pointerer DM’s formand.

”I min optik går ligestilling begge veje. I dag har vi nu øremærket en stor del af barslen til kvinder, så hvorfor skal partneren så ikke have ret til det samme? Så siger nogen, at man slet ikke må ligestille forældrene på grund af krav fra EU, men det har Finland lige vist, at man godt kan, hvis der er politisk vilje til det," siger Camilla Gregersen. 

Hun understreger, at det giver god mening, at kvinder har en del uger i starten af perioden, fordi det er vigtigt for amning, mens man godt kan øremærke noget af den resterende del af barslen til partneren.

”Vi arbejder for, at vi får moderniseret barselssystemet, så det understøtter, at forældre bliver ligestillet, og der samtidig sikres fleksibilitet med en stor del, der kan deles frit, så det kan fungere i forskellige familieformer”, siger Camilla Gregersen. 

}