Guide til pension for studerende

© Dennis Morton

Del artikel:

Vi giver dig et hurtigt overblik over de forskellige former for pensionsopsparinger.

Livsvarig alderspension (livrente)

Hvad er det?
Livrente er en livsvarig månedlig pension. Den udbetales resten af dit liv – uanset hvor gammel du bliver. Pensionens størrelse (hvad du får udbetalt) afhænger af, hvor meget du indbetaler, og hvor længe du sparer op.

Hvornår får jeg pengene udbetalt?

Udbetalinger kan tidligst starte ved din pensionsalder. Der er ingen aldersgrænse for, hvor sent udbetalingen kan begynde.

Skal jeg betale skat af indbetalinger og udbetalinger?

Du får skattefradrag for dine indbetalinger til livsvarig pension, og der er intet loft over, hvor meget du kan indbetale. Du skal betale almindelig indkomstskat af løbende pensionsudbetalinger, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Ratepension

Ratepensionen er en månedlig pension. Den kan udbetales over en periode på mellem 10 og 25 år. Du kan bruge en del af dit obligatoriske bidrag – eller selv betale – til ratepension. Du skal først tage stilling til udbetalingsperioden, når du tager hul på pensionen.

Hvornår får jeg pengene udbetalt?

Du kan tidligst få pengene udbetalt ved din pensionsalder. Sidste rate af en ratepension skal være udbetalt senest 25 år efter din pensionsalder. Får du eksempelvis udbetalt første rate som 68-årig, skal sidste rate udbetales til dig, når du er 82 år.

Skal jeg betale skat af indbetalinger og udbetalinger?

Du får skattefradrag for dine indbetalinger til ratepension. Der er dog indført et loft over, hvor meget du kan indbetale. I 2016 er loftet 52.400 kroner. Det betyder, at du ikke får fradrag for indbetalinger ud over dette beløb. Du skal betale almindelig indkomstskat af løbende pensionsudbetalinger, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Aldersforsikring (aldersopsparing)

Aldersforsikringen har afløst det, der tidligere blev kaldt kapitalpension. Muligheden for at oprette en kapitalpension ophørte ved udgangen af 2012. Aldersforsikringen er en engangssum, du kan få udbetalt, når du går på pension.

Hvornår får jeg pengene udbetalt?

Du kan tidligst få udbetalt summen ved din pensionsalder – og senest 15 år efter din pensionsalder.

Skal jeg betale skat af indbetalinger og udbetalinger?

Der er ikke skattefradrag for indbetalingerne til en aldersforsikring. Til gengæld skal du heller ikke betale skat eller afgift, når du til sin tid vil have pengene udbetalt. Der er et loft for indbetalinger på 28.900 kroner i 2016.

Du kan kombinere de forskellige pensionsopsparinger. Det betyder, at du både kan spare op til en aldersforsikring og en livrente. Så kan du både få udbetalt en engangssum, når du går på pension samt en livsvarig månedlig pension resten af dit liv.

Tidligt i gang med pensionsopsparing - er der noget om snakken?

Det er ikke for sjov, at pensionskasserne siger "jo før, jo bedre". Vi viser her to eksempler på, at tidlige indbetalinger giver dig en bedre pension i sidste ende.

Eksempel 1

Vi forestiller os, at du går på pension som 68-årig. Som 58-årig går det op for dig, at din pensionsopsparing kunne være bedre. Du indbetaler derfor 30.000 kroner til din pensionsopsparing. Når du går på pension som 68-årig, er beløbet vokset til 40.453 kroner.

Hvis du derimod som 38-årig indbetaler 30.000 kroner til din pensionsordning og vælger at gå på pension som 68-årig – vil beløbet i sidste ende være vokset til 92.670 kroner. Det skyldes renters rente (også kaldet kapitalfremskrivning), og det giver dig flere penge at leve for som pensionist.

Eksempel 2

Vi forestiller os igen, at du går på pension som 68-årig. Det beløb, du vil få udbetalt pr. måned som pensionist afhænger af, hvornår du begynder at indbetale til din pension. I oversigten kan du se resultatet af den månedlige udbetaling, hvis du starter indbetalingerne som 30-, 40- eller 50-årig.

Månedlig indbetaling
til din pensionsopsparing

Den alder,
du starter indbetaling

Udbetalt pr. måned,
når du bliver pensionist*

1.500 kr.

50 år

4.300 kr.

1.500 kr.

40 år

8.800 kr.

1.500 kr.

30 år

15.500 kr.

* Hvis du har valgt en 10-årig ratepension

For begge eksempler gælder: Vi har beregnet tallene ud fra, at du er medlem i AkademikerPension, og at indbetalingen sker gennem din arbejdsgiver. Vi har anvendt AkademikerPensions bonusgrundlag for 2016 og en beregningsrente på 4,25 procent efter skat.

Vil du vide mere om pension?

Som studerende tænker du nok ikke meget på pension, men det er vigtigt at tage stilling. For din pension er din fremtidige løn - og de penge, der skal sikre, at du kan leve det liv, du gerne vil, når du stopper med at arbejde. Vil du vide mere?

}