Del artikel:

MUS står for medarbejderudviklingssamtale. Det er her, du og din leder taler om, hvordan og i hvilken retning du skal udvikle dig.

I har to lidt forskellige dagsordener eller positioner. Du vil gerne udvikle dig selv fagligt; din leder vil gerne have, at du udvikler dig i en retning, der giver mening for organisationen. De to ting kan heldigvis sagtens stemme overens. Samtalen er en måde at finde, definere og konkretisere en fælles forståelse og udviklingsplan.

Hvad er dit overordnede formål for samtalen?

Når du har tænkt over arbejdsspørgsmålene, kan det være en god idé at sætte en overskrift for dit mål med samtalen. Det kan hjælpe dig med at holde fokus i samtalen og understøtte, at du undervejs i samtalen arbejder hen imod det resultat, du havde sat dig som mål forinden.

Dine opgaver

Prøv at se objektivt på din opgaveportefølje. Hvis det er udfordrende, så lav en mental øvelse, hvor du leger med tanken om at beskrive en arbejdsdag og præsentere dine primære arbejdsopgaver over for en gammel studiekammerat, du ikke har set i flere år.

Er der et opgaveområde, du gerne vil skrue op for? Er der et andet, som godt må fylde lidt mindre? Hvis du gerne vil skrue på fordelingen af opgaver i din portefølje og har et ønske om at lave mere af noget og bruge færre kræfter på noget andet, så overvej, hvad årsagen er. Er det let, svært, rutinepræget, konfliktfyldt eller noget andet? Brug refleksionen i din forberedelse og gør dig nogle tanker om, hvilket løsningsforslag du vil bringe med til samtalen.

Din udvikling

Hvis du gerne vil flytte dig rent arbejdsmæssigt, så gør dig nogle tanker om, hvad det skal give dig. Er der fx et nyt arbejdsområde, du gerne vil opdyrke, er der nogle metoder, som du gerne vil sætte i spil, er der noget du gerne vil specialisere dig indenfor? Har du et billede af den retning, du gerne vil gå, og hvad det vil indebære, bliver det lettere for dig at blive konkret i samtalen. Jo mere konkrete dine aftaler til MUS er, jo lettere blive det at følge op på dem efterfølgende.

Når du ved, hvilke mål du har for samtalen, så tænk over, hvad der skal til for at realisere dem. Bring dine forslag med ind til samtalen. Hav med i dine betragtninger, at der kan være mange veje til det samme mål, og overvej alternative retninger, hvis din leder ikke kvitterer med et efteruddannelsesforløb som det første. Du kan fx afsøge mulighederne for supervision, systematiseret kollegial sparring, udlån til andre afdelinger, blive koblet på opgaver i læringsøjemed, som fx føl/trainee, eller prøve et nyt område af som en test eller et sprint. Nogle trækker lønovervejelser ind i MUS, overvej i den forbindelse om kompetenceudvikling i denne omgang er det, der kan give dig argumenterne i en fremtidig samtale.

Formuler dine argumenter i et organisatorisk perspektiv

Prøv at se på dine mål med din leders øjne: Hvor kan I finde en fælles interesse? Hvad vil organisationen, din afdeling, dit team eller din leder få ud af det udviklingsspor, du ser for dig. Kan du tage afsæt i dine resultater fra det forløbne år og bruge dem som afsæt for din kommende retning og argumentere for, hvordan dine udviklingsmål kan bidrage til en forventet effekt i organisationen, så er du godt forberedt.

Kig fremad

Brug anledningen til at få din leders syn på dig. Måske får du en tilbagemelding helt af sig selv, hvis ikke kan du lade dig inspirere af nedenstående spørgsmål.

  • Hvilken retning ser du, jeg skal gå i?
  • Hvad har du brug for fra mig?
  • Hvilken del af de strategiske målsætninger, synes du, er særligt relevante i mine arbejdsopgaver?
  • Hvad er min rolle?
  • Hvordan kan jeg være med til at understøtte processen?

Nogle ledere bruger MUS som en anledning til at finjustere deres ledelsesstil; overvej hvilke ledelsesgreb din chef bruger, der virker bedst for dig. Hvad vil du gerne have, at din leder gør mere af eller fortsætter med at gøre? Det er en god idé at have meget konkrete eksempler med til den del af samtalen, det øger sandsynligheden for, at I taler om de samme handlinger.

Forberedelsen til din næste MUS starter i det øjeblik, du træder ud af døren fra denne aktuelle MUS. Du har sammen med din leder aftalt nogle udviklingspunkter samt en retning og indhold for dit arbejdsliv i det næste års tid i organisationen. I løbet af året holder du øje med, om du får indfriet det, I har aftalt, og hvordan din dagligdag hænger sammen med de temaer, I diskuterede på sidste MUS.