Den store dagpengeguide for dimittender

Dagpenge - det skal du have styr på
Del artikel:

Dimittendregler, 2-ugers reglen, statusændring ved endt uddannelse og karensmåned. Dagpengeområdet er spækket med mange forskellige og ofte uigennemskuelige begreber og regler. Bliv klogere med vores dagpengeguide.

Nye dagpengeregler fra 1. maj 2023

Dagpengereglerne for nyuddannede - forklaret på 5 min.

Dimittendsatsen

Hvis du er forsørger, vil du som nyuddannet få 82 procent af den maksimale dagpengesats, hvilket svarer til 16.177 kroner.

Hvis du ikke er forsørger, vil dagpengesatsen være 71,5 procent af den maksimale dagpengesats, hvilket er 14.106 kroner om måneden i de første 3 måneder (481 timer præcist). Herefter vil satsen blive nedsat til 9.700 kroner (hvis du er under 30 år) og 12.253 kroner (hvis du er over 30 år).

Alle beløb er før skat.

Hvornår er din uddannelse afsluttet?

Du har gennemført din uddannelse den dag, den sidste karakter er givet, og din eksamen er bestået.

Hvis du får et eksamensbevis, vil datoen for udstedelse af beviset også altid kunne blive betragtet som tidspunktet for uddannelsens gennemførelse.

Forhåndsgodkendelse

Hvis du slutter din uddannelse med at aflevere et speciale, som ikke skal forsvares, har du mulighed for at benytte dig af en forhåndsgodkendelse. Din uddannelse vil være gennemført dagen efter, at både vejleder og censor har underskrevet forhåndsgodkendelsen.

Bopælskravet

For at opnå ret til dagpenge som nyuddannet, skal du have bopæl og ophold i Danmark lige før uddannelsens start og igen inden for to uger efter uddannelsen afsluttes.

Det er ikke nødvendigt at have bopæl og ophold i Danmark under selve uddannelsen, men det er et krav, at man senest to uger efter uddannelsens afslutning opfylder begge betingelser.

2-ugers regel og karensmåned

Du skal melde dig ind i en a-kasse inden for to uger efter, at du afslutter uddannelsen for at opnå retten til dagpenge. Der er en obligatorisk karensmåned, som betyder, at du først får udbetalt dagpenge en måned efter, at du afslutter din uddannelse.

Hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst et år, inden du afslutter din uddannelse, slipper du for den obligatoriske karensmåned.

Læs mere om reglerne

Hvor længe kan man få dagpenge som nyuddannet?

Du kan få dagpenge i sammenlagt et år indenfor to år, hvis du er nyuddannet.

Men du har også mulighed for at forlænge din dagpengeperiode, hvis du har opbrugt din dagpengeret, men ikke har haft arbejdstimer nok til en fuld genoptjening (1.924 timer). Har du haft arbejde som lønmodtager, mens du har været ledig, kan du veksle arbejdstimerne til dagpenge i forholdet 1:2.

Din dagpengeret forlænges altså med to timer, for hver times arbejde du har haft, mens du var ledig. Du kan dog maksimalt forlænge din dagpengeret med ét år, svarende til 962 timer.

PD U2

En PD U2 giver dig ret til at tage dine danske dagpenge med til et andet EØS-land i op til tre måneder, hvis du er aktivt jobsøgende.

Du søger om en PD U2 via blanketten "Ansøgning om PD U2 (EØS1)". Læs mere

Studiejobbet

Hvis du ikke vil fortsætte i dit studiejob, når du afslutter din uddannelse, skal du sige op og fratræde jobbet, inden du får din sidste karakter. Det er vigtigt, at du er fratrådt, inden du afslutter din uddannelse, da du ellers vil blive pålagt en karantæne på 111 timer, hvor du ikke har ret til dagpenge.

Du behøver ikke nødvendigvis at sige dit job op, for at kunne få ret til dagpenge, hvis du arbejder mindre end 145 timer om måneden. Mange gange kan det være en fordel at beholde et job på mindre end fuld tid, mens du søger et fuldtidsjob. Og i mange tilfælde vil du kunne få supplerende dagpenge, hvis du arbejder mindre end 145 timer om måneden.

Forudsætningerne for at kunne få supplerende dagpenge er bl.a., at du aktivt søger fuldtidsjob, og at din arbejdsgiver frasiger sig et eventuelt opsigelsesvarsel fra din side, enten som en del af kontrakten eller ved at underskrive en såkaldt frigørelsesattest.

Læs mere om frigørelsesattesten

Fra dimittendsats til en højere beregnet dagpengesats

Får du arbejde i mindst tre måneder efter dimittenddatoen, kan du få beregnet en ny dagpengesats, hvis du bliver ledig.

Dagpengesatsen beregnes som udgangspunkt på baggrund af de 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder før beregningstidspunktet. Hvis du ved beregningen inden for de seneste 24 måneder før beregningstidspunktet ikke har 12 måneder med indkomst, beregner vi da dagpengenes størrelse på baggrund af indberettet indtægt i mindst 3 måneder inden for perioden på 24 måneder. Har du tjent minimum 23.826 kroner i gennemsnit pr. måned, har du ret til højeste dagpengesats på 19.728 kroner pr. måned.

Du kan tidligst få udbetalt dagpenge med en ny sats, når der er gået seks måneder fra det tidspunkt, hvor du fik ret til dagpenge som nyuddannet. Satsen gives altid pr. den 1. i måneden efter 6 måneders perioden er opfyldt eller måneden efter den sidste brugte lønseddel (afhængigt af hvad der kommer først).

Studiejobbet

Hvis du ikke vil fortsætte i dit studiejob, når du afslutter din uddannelse, skal du sige op og fratræde jobbet, inden du får din sidste karakter. Det er vigtigt, at du er fratrådt, inden du afslutter din uddannelse, da du ellers vil blive pålagt en karantæne på 111 timer, hvor du ikke har ret til dagpenge.

Du behøver ikke nødvendigvis at sige dit job op, for at kunne få ret til dagpenge, hvis du arbejder mindre end 145 timer om måneden. Mange gange kan det være en fordel at beholde et job på mindre end fuld tid, mens du søger et fuldtidsjob. Og i mange tilfælde vil du kunne få supplerende dagpenge, hvis du arbejder mindre end 145 timer om måneden.

Forudsætningerne for at kunne få supplerende dagpenge er bl.a., at du aktivt søger fuldtidsjob, og at din arbejdsgiver frasiger sig et eventuelt opsigelsesvarsel fra din side, enten som en del af kontrakten eller ved at underskrive en såkaldt frigørelsesattest.

Læs mere om frigørelsesattesten

Fra dimittendsats til en højere beregnet dagpengesats

Får du arbejde i mindst tre måneder efter dimittenddatoen, kan du få beregnet en ny dagpengesats, hvis du bliver ledig.

Dagpengesatsen beregnes som udgangspunkt på baggrund af de 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder før beregningstidspunktet. Hvis du ved beregningen inden for de seneste 24 måneder før beregningstidspunktet ikke har 12 måneder med indkomst, beregner vi da dagpengenes størrelse på baggrund af indberettet indtægt i mindst 3 måneder inden for perioden på 24 måneder. Har du tjent minimum 23.826 kroner i gennemsnit pr. måned, har du ret til højeste dagpengesats på 19.728 kroner pr. måned.

Du kan tidligst få udbetalt dagpenge med en ny sats, når der er gået seks måneder fra det tidspunkt, hvor du fik ret til dagpenge som nyuddannet. Satsen gives altid pr. den 1. i måneden efter 6 måneders perioden er opfyldt eller måneden efter den sidste brugte lønseddel (afhængigt af hvad der kommer først).

Ny i dagpengesystemet?

Prøv MA's online-selvstudie, hvor du på få minutter kommer omkring de vigtigste dagpengeregler – og tilmed kan teste din viden til sidst.