Ny ferielov: ferie med løn lige fra dit første job

Del artikel:
Af Christine Espholm

Ny ferielov giver dig ret til samme antal feriedage som tidligere. Og der er ikke noget, du skal gøre anderledes lige nu og her. Men du kan begynde at glæde dig til at kunne holde ferie med løn allerede fra dit første job - når den nye lov træder i kraft i 2020.

I Danmark har vi været vant til først at skulle optjene betalt ferie i kalenderåret (1. januar til 31. december), før vi har kunnet holde ferie med løn fra 1. maj året efter. Som nyuddannet har der derfor kunnet gå op til 16 måneder, før du har kunnet holde ferie med løn. Det samme gælder, hvis man har været ude af arbejdsmarkedet i længere tid.

Samtidsferien træder i kraft 1. september 2020

Med den nye ferielov introduceres samtidsferie. Det betyder, at du kan holde ferie med det samme, i takt med at du optjener feriedage i dit job, svarende til 2,08 feriedage pr. måned. Når samtidsferien træder i kraft den 1. september 2020, optjener du 25 feriedage i det nye ”ferieår” 1. september til 31. august. Ferien skal være holdt i ferieåret eller senest den 31. december. Du har altså 16 måneder i alt til at holde din ferie.

Allerede nu sker der noget

Fra den 1. januar til 31. august 2019 optjener du 2,08 feriedage om måneden, såfremt du er i arbejde. Den optjente ferie skal du holde mellem 1. maj og 1. september 2020. Eventuelt ikke afholdte feriedage bliver automatisk overført pr. 1. september 2020. De overførte feriedage kan holdes enten i perioden 1. maj til 31. august 2020, efter de gamle regler, eller efter 31. august 2020 efter de nye regler.

Ferietillæg

Ferietillægget er stadig 1 % efter de nye regler. I den nye ferielov har arbejdsgiver mulighed for at vælge mellem to forskellige måder at udbetale ferietillægget på. Ferietillægget kan enten udbetales samtidig med ferieafholdelsen, eller det kan udbetales i to årlige rater.

Vælges ratebetaling skal ferietillægget udbetales den 31. maj for perioden den 1. september til den 31. maj, og den 31. august for perioden 1. juni til 31. august. Når først ferietillægget er udbetalt, kan det ikke kræves tilbagebetalt.

Ny feriefond

Den ferie, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses og udbetales til dig som en feriegodtgørelse, når du forlader arbejdsmarkedet. Det skyldes, at man ellers ville have både fem ugers ferie og samtidig mulighed for at holde den nye samtidighedsferie ved de nye reglers ikrafttrædelse.

Dine indefrosne feriepenge bliver administreret af en ny fond: Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden skal forvalte, administrere og sikre forrentning af pengene indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet. Man kan sige, at det er optjent ferie, som bliver til overs ved overgangen til samtidighedsferie, og som så i stedet udbetales.

Læs mere om den nye ferielov og reglerne i overgangsfasen

}