Magasinet DM BIO

Del artikel:

Magasinet DM BIO er DM BIO's faglige temamagasin, der profilerer medlemmernes faglighed inden for natur, miljø og fødevarer. Magasinet udkommer fire gange årligt.

Magasinet DM BIO er DM BIO's fagtidsskrift. Det henvender sig til beslutningstagere, journalister, praktikere og undervisere på gymnasier og universiteter m.fl., medlemmerne, potentielle medlemmer samt studerende.

Magasinet profilerer DM BIO og medlemmernes faglighed inden for særligt natur, miljø og fødevarer. Det skal være dagsordensættende og formidle viden om aktuelle emner inden for medlemskredsenes faglige ressort.

Magasinet DM BIO skal være den platform, der skaber nye relationer og styrker netværksdannelsen på tværs. Magasinet beskæftiger sig med fag- og samfundsaktuelle emner, der også gerne inddrager DM BIO's aktuelle indsatsområder.

Magasinet DM BIO udkommer fire gange om året i marts, juni, september og december.

Redaktionelle principper

Magasinet DM BIO er et temamagasin, der udkommer fire gange årligt. I hvert nummer er der en politisk og en redaktionel leder, der begge forholder sig til bladets emne.

Magasinet DM BIO bringer udvalgte, navngivne manuskripter, der indgår i temaets faglige helhed - fortrinsvis tilvejebragt på opfordring fra redaktionen.

Magasinet optager ikke annoncer fra foreninger, organisationer eller andre, der har partipolitisk eller religiøst virke som hovedaktivitet. Ej heller annoncer fra organisationer, der er i direkte konkurrence med DM.

Abonnement

Abonnementspriser for 2023 inklusive forsendelse følger herunder.

Indland: Magasinet DM BIO (4 numre) 320 kr. plus moms

Udland: Magasinet DM BIO (4 numre) 490 kr.

Løssalg: Magasinet DM BIO 95 kr.

Bestilling

Magasinet DM BIO
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Bestilles via mail: bio@dm.dk

Læs magasinet

DM BIOs faglige temamagasin stiler mod troværdighed og baserer sig på de stærkeste kilder i fagmiljøerne. Bladet har en vision om at vække til omtanke, højne den faglige debat og samle forskellige standpunkter i ét blad.

Redaktion

Tage Majland

Fagredaktør

Mikael Bent Hansen

Redaktør

}