Blog om FN’s verdensmål: #1 Afskaf fattigdom

Lene Godiksen - Chefkonsulent, International Afdeling, SOS Børnebyerne
Del artikel:

BIO får i løbet af 2022 en række markante fagpersoner til at blogge om FN’s 17 verdensmål. De peger på problemer og løsninger. Verdensmål 1: Afskaf fattigdom.

Det første af de 17 verdensmål fokuserer på at afskaffe fattigdom, fordi det er en forudsætning for at opfylde en række af de andre verdensmål. Målet er inden 2030 at afskaffe den ekstreme fattigdom, hvor mennesker lever for under 13 kroner om dagen, og halvere den relative fattigdom i forhold til nationale definitioner.

Siden 1990 er andelen af ekstremt fattige faldet fra 36 pct. til kun 9 pct. i dag. Selv om det er gået støt fremad, er der stadig lang vej igen, og corona har desværre skubbet mange mennesker tilbage i den fattigdom, de akkurat var ved at vriste sig fri af.

Men den sidste gruppe, der mangler, er også den sværeste at nå. Derfor er verdensmålenes princip ”leave no one behind” helt afgørende.

Rundt om i verden i både udviklingssamarbejdet og i organisationernes indsatser er der fokus på at nå ud til dem, der er sværest at nå. For de allerfattigste er sjældent ’kun’ fattige, men lider også under marginalisering af andre årsager: De tilhører for eksempel en minoritet, lever med et handikap eller bliver diskrimineret på grund af køn, kønsidentitet eller seksuel orientering, politisk overbevisning og lignende.

Halvdelen af verdens allerfattigste er børn og unge, der starter livet på minuspoint. I SOS Børnebyerne arbejder vi netop med en gruppe børn, der ofte er meget svære at nå, dels fordi de fattigste lande har dårlige sociale sikkerhedsnet til at hjælpe børnenes forældre, dels fordi landene ikke er særligt gode til at registrere de børn og unge, der har behov for hjælp, fordi de har mistet forældreomsorg.

Omsorgssvigt, vold i hjemmet og overgreb er mange gange en kedelig blind passager til den ekstreme fattigdom, fordi ekstrem fattigdom kan tvinge desperate forældre til at gifte deres piger bort alt for tidligt eller medvirke til, at drenge sendes ud i arbejde i stedet for at få lov til at være piger og drenge, der går i skole.

Når vi ønsker at afskaffe al fattigdom, handler det dybest set om, at alle i hele verden har ret til et værdigt og anstændigt liv med adgang til sundhed, uddannelse, tag over hovedet, mulighed for at forsørge sig selv og sin familie, rent vand og toiletter, bæredygtig energi, sikkerhed i byer og et rent miljø både på jorden, i havet og i luften.

Det er den verden, vi gerne vil sikre til kommende generationer, og det kræver, at hele verden bidrager.

Læs mere om alle 17 verdensmål her

Seneste artikler

Læs alle artikler

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje