Vi kan permanent lagre CO₂ – og potentialet er gigantisk

Grundprincipperne er, at CO₂ indfanges ved kilderne, komprimeres og transporteres med skib eller i rørledning til et egnet reservoir. Den pumpes ned i reservoiret, til det er fyldt, og brønden forsegles. © GEUS

Maj Wendoff, statsgeolog og Peter Frykman, geolog og seniorforsker, begge GEUS
Del artikel:

Det er muligt at lagre adskillige mio. ton CO₂ i den danske undergrund – det handler kun om at færdiggøre arbejdet med at kortlægge arealerne mere præcist og analysere de egnede lag.

Seneste artikler

Læs alle artikler

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje