Efteruddannelse: En grøn diplomuddannelse er blevet endnu grønnere

Christine Nuppenau har siden 2018 været studieleder på Parkdiplomuddannelsen på Skovskolen. Hun er uddannet landskabsarkitekt og har arbejdet med forvaltning af den grønne natur, siden hun blev færdiguddannet. Ved siden af jobbet som studieleder er hun også studielektor og underviser i nogle af fagene på skolen. © Peter Lyth

Susanne Kragholm, fagskribent, DM BIO
Del artikel:

For at imødekomme nutidens behov har Parkdiplomuddannelsen gennemgået en spændende forandring mod større fleksibilitet og et øget fokus på bæredygtighed. DM BIO har talt med studieleder på Skovskolen, Christine Nuppenau, om den nye uddannelse.

Parkdiplomuddannelsen kan som sådan ikke kaldes ny. Den blev oprettet i 2004, fordi landskabsarkitekter og andre grønne praktikere manglede en forvaltningsdimension i deres uddannelse.

Fokus var dengang på indgåelse af kontrakter, samarbejde og udbud, samt på ledelse og organisering generelt.

Men kursisterne i dag har også andre behov. De ønsker en mere fleksibel uddannelse med plads til selv at vælge den faglige retning.

For at imødekomme dette har parkdiplomuddannelsen pr. 1. september 2023 fået en ny struktur og et opdateret indhold.

  • Omfanget af obligatoriske fag er reduceret, så der er mere plads til selv at sammensætte efteruddannelsen.
  • To nye obligatoriske fag giver et grundlæggende kendskab til den grønne sektor, dens organisationer og arbejdsmåder.
  • Desuden er ’bæredygtighed’ lagt ind som gennemgående tema.

Hvem henvender uddannelsen sig primært til?

Uddannelsen henvender sig i princippet til alle i den grønne sektor.

Adgangskravene er en faglig relevant baggrund og beskæftigelse samt minimum to års relevant erhvervserfaring.

”Og så bygger uddannelsen hele tiden ovenpå,” fortæller Christine Nuppenau.

”Uanset om man arbejder som leder, forvalter eller fagansvarlig i en kommune, et boligselskab, på en kirkegård, eller man som entreprenør skal byde på opgaver, er uddannelsen relevant. Det er en efteruddannelse for hele den grønne sektor – måske lige med undtagelse af produktionsskovbruget, forklarer studielederen.”

Hvordan tilgodeser uddannelsen den stigende interesse for grønne og rekreative områder i bymiljøer?

”Det er faktisk hele udgangspunktet for uddannelsen,” fastslår Christine Nuppenau.

”På uddannelsen arbejder du med forvaltning af de grønne bymiljøer – det vi kalder de urbane landskaber. Du lærer fx, hvordan man arbejder med klimatilpasning i en bydel. Hvordan man laver en klimatilpasset park, og hvordan man dimensionerer de forskellige anlæg. Hvilke løsningsmuligheder findes der? Hvilke regler gælder?”

”Man kan også arbejde med bytræer eller bynatur. Vi har et kursus om bynatur, der handler om, hvordan man kan inddrage borgere, politikere og andre interessenter i forvaltningen? Og hvordan man tilgodeser biodiversitet – flora og fauna – i byens pressede og komplekse miljø?”

”Vi har også kurser, der handler om ledelse og styring af både anlæg og drift – vi kommer så at sige hele vejen rundt om de grønne opgaver.”

Parkdiplomuddannelsen er udbudt af Skovskolen i Nødebo. Foto: Asger Hunov © Asger Hunov

Kurser i bæredygtighed, vand, urban farming, biokemi …

SCIENCE på KU samarbejder med DM BIO om at udbyde en lang række relevante kurser for dig, der arbejder med, for eller i naturen og miljøet og ønsker at efteruddanne dig. 

Samarbejder I med erhvervet eller andre relevante aktører for at holde uddannelsen opdateret og holde trit med de nyeste tendenser?

”Ja. Vi inviterer altid erhvervet indenfor, når vi underviser. Skovskolen er en meget praksisnær uddannelsesinstitution, selv om den er en del af KU. Diplomuddannelsen svarer til en professionsbacheloruddannelse, så praksis er udgangspunktet – og bliver hele tiden inddraget.”

”Erhvervet har vi helt tæt på, ellers kunne vi slet ikke eksistere. Helt konkret har vi ekspertudvalg på alle uddannelser. På Skovskolens ordinære uddannelser holder vi praktiktræf, hvor erhvervet møder de studerende som praktikværter - og det netværk trækker diplomuddannelsen også på,” fortæller Christine Nuppenau.

Kan du give nogle eksempler på karriereveje eller jobmuligheder, som uddannelsen giver mulighed for at forfølge?

”Når jeg kigger på dem, der er blevet færdige i tidens løb, kan jeg se, at rigtig mange ender som ledere eller projektledere. Og det er ikke fordi, vi er en lederuddannelse, men fordi vi arbejder meget med styring, strategisk udvikling og overordnede problematikker om, hvordan vi får samarbejdet om opgaverne til at fungere,” forklarer studielederen.

”Hvis man er akademiker, er det ikke sikkert, man tænker, at man har brug for at tage en diplomuddannelse. Det er jo fagligt set et lavere niveau end det, man er uddannet på. Men sådan ser vi det ikke. Hvis man ikke har arbejdet med et område tidligere, er det jo ligesom at starte forfra rent fagligt.”

”Desuden er vi stedet, hvor man får den nyeste viden. Der er ikke så mange andre efteruddannelsesmuligheder specifikt inden for den grønne branche – i hvert fald ikke formel og akkrediteret efteruddannelse. Så selv om det er på diplomniveau, kan det jo sagtens supplere den uddannelse, man har i forvejen,” slutter Christine Nuppenau.

De nye kurser på parkdiplomuddannelsen starter i september 2023. Du kan her se, hvilke kurser der bliver udbudt: Kursuskalender – Københavns Universitet

Kort om Parkdiplomuddannelsen

Formelt hedder Parkdiplomuddannelsen: ’Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed’.

Diplomuddannelsen er skræddersyet til ansatte inden for den grønne sektor – både den private og offentlige. På uddannelsen løser de studerende opgaver med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra egen hverdag.

Bæredygtighed er kernen i den nye tilgang til Parkdiplomuddannelsen og et centralt tema, der bl.a. adresserer presserende globale emner såsom klimaforandringer og biodiversitetskrise.

}