Mange nye jobs i den grønne omstilling: Se, hvad der bliver efterspurgt

Susanne Kragholm, fagskribent, BIO
Del artikel:

Der er fuld fart på den grønne omstilling i Danmark, og nye industrier, brancher og dermed også flere grønne jobs dukker op. Det viser en analyse af jobopslag, og beregninger forudsiger 400.000 nye, grønne jobs. De grønne virksomheder klarer sig også bedre igennem kriser.

Efterspørgslen efter grønne kompetencer er stærkt stigende, og ifølge Sara Petrycer Hansen, der er seniorkonsulent i den grønne tænketank CONCITO, mangler der hænder inden for alle uddannelsestyper.

”Det er vigtigt at se på, hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger, og så indrette vores uddannelser efter dette,” siger Sara Petrycer Hansen.

Det gælder ikke kun uddannelser rettet mod unge – også efter- og videreuddannelserne skal medtænkes.

Nogle af de kompetencer, som virksomhederne særligt kommer til at efterspørge, er medarbejdere med evnen til at tænke på tværs, vurderer Sara Petrycer Hansen:

”Der er og bliver stor efterspørgsel efter folk med tværfaglige kompetencer, og evnen til at kunne tænke på tværs er en stor styrke. Virksomhederne kigger samtidig efter folk, der har et grønt mindset, og digitale kompetencer er også en vigtig faktor.”

Få karrierekonsulentens tips til at få job inden for den grønne omstilling

74 pct. flere grønne jobopslag på to år

BIO har undersøgt efterspørgslen efter medarbejdere med en kandidat eller ph.d.-grad, og hvor der samtidig indgår grønne ord som

  • bæredygtighed,
  • grøn, green
  • klima,
  • bæredygtig,
  • sustainability, sustainable,
  • climate,
  • circular og cirkulær.

I februar 2020 var der 412 jobopslag, hvor disse ord indgik. I februar 2022 var det blevet til 718 jobopslag.

Udviklingen i antallet af ’grønne jobopslag’ januar 2008 –marts 2022. Data stammer fra Labor Intelligence Tool (LIT), som er udviklet af DAMVAD Analytics med data leveret af Jobindex. Analyseret af BIO/DM.

De ord for faglig kompetence, der har haft størst vækst i jobopslagene, er; udvikling, digitalisering og projektering.

Blandt de personlige kompetencer er det ord som nysgerrig, løsningsorienteret og godt humør, der er i størst vækst.

Der er fremtid i grønne virksomheder

”Mange virksomheder inden for det grønne område har vist sig meget modstandsdygtige over for kriser i samfundet, fortæller Sara Petrycer Hansen.

”Flere undersøgelser peger på, at netop grønne virksomheder er kommet bedre ud af kriserne, og at det er dem, der overlever. Det har vist sig både under finanskrisen i 2008 og senere under corona-pandemien, der har haft negativ betydning for mange virksomheder.”

Fremadrettet vil der være et stort potentiale for at finde beskæftigelse i disse virksomheder.

”Der er forventning om kommende store økonomiske investeringer i det grønne område og samtidig en forventning om, at det vil være de grønne virksomheder, der overlever i fremtidige kriser,” siger Sara Petrycer Hansen.

Potentiale for 400.000 nye jobs

Ifølge beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (“Beskæftigelseseffekter af klimainvesteringer”) vil en merinvestering for omkring 550 mia. kr. (regnet i 2020-priser) give en beskæftigelseseffekt på mellem 406.750 og 412.500 årsværk.

Det vil blandt andet ske via

  • en femdobling af havvind,
  • etablering af energiø og
  • generel energirenovering.

Det giver behov for mere end 400.000 nye job. Hvis investeringerne foretages jævnt fra 2020 frem mod 2030, vil det være ca. 40.000 jobs årligt.

En anden beregning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (“Klimatilpasning kræver mange faglærte”) fra marts 2022 anslår, at for hver én mia. kroner (2022-priser), der bliver brugt på produktion i forbindelse med klimatilpasning, er der brug for 710 beskæftigede.

Af de 710 beskæftigede vil 100 have en længere videregående uddannelse, viser analysen.

Få karrierekonsulentens tips til at få job inden for den grønne omstilling

}