Dansk Magisterforening

Barsel med løn er blevet den nye firmabil

Finanssektoren ligestiller fædres og mødres ret til barsel med fuld løn og pension til 26 uger i ny overenskomst. Det er påfaldende, hvor hurtigt virksomhederne er klar til at rykke på udviklingen, nu hvor fædres ret til barsel med EU-orlovsdirektiv er blevet udvidet, siger ligestillingsforsker Anne Sophie Lassen. © Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ligestilling Af Martin Ejlertsen
Del artikel:

Virksomheder bruger barsel til at konkurrere om medarbejderne. Det er nyt, siger ligestillingsforsker. Senest har finanssektoren valgt at give lige løn til mænd og kvinder under barsel.

Der skal være mere ligestilling blandt ansatte i finanssektoren. Derfor bliver der med en ny overenskomst for 41.000 ansatte lagt op til, at fædre og medmødre nu får ret til 26 ugers barsel med fuld løn og pension.

Det er en udvidelse på 10 uger i forhold til den tidligere overenskomst, og det ligestiller dermed rettighederne for fædre og mødre ansat hos fx pengeinstitutter og forsikringsselskaber. 

”Det er bemærkelsesværdigt, hvordan retten til barsel med løn nu er blevet et konkurrenceparameter for virksomheder. Det har jeg ikke set før”, siger Anne Sophie Lassen, som er arbejdsmarkeds- og ligestillingsforsker på Copenhagen Business School (CBS).

Hun påpeger, at finanssektoren i mange år har været frontløbere, når det gælder barselsmuligheder med løn under barsel. Derfor er det heller ikke så overraskende, at sektoren rykker hurtigere på dette end rettighederne i både lovgivningen og i andre brancher og sektorer.

Den vurdering deler Anette Borchorst, som er professor emerita og ligestillingsforsker på Aalborg Universitet.

”Når der kommer en udvidet ret i lovgivningen, så presser man tit på for også at få en udvidet ret i overenskomsterne. Men dette er uden tvivl også fordi, fædrene gerne vil være mere sammen med deres børn. Der har været et pres nedefra”, siger Anette Borchorst.

Finansfædre holder meget barsel

Kigger man på den gennemsnitlige fordeling af barselsorloven blandt danske fædre og mødre, går udviklingen stadig meget langsomt. I 2020 tog danske fædre ifølge seneste opgørelse fra Danmarks Statistik i gennemsnit 35 dages barselsorlov, mens danske mødre i gennemsnit tog 280 dages barselsorlov.

Den udvikling har rykket sig minimalt gennem flere år.

Det gælder dog også typisk, at jo længere uddannelse fædrene har, desto mere barsel tager de. Fædre med en lang videregående uddannelse tog i 2020 i gennemsnit over 50 dages barselsorlov.

Kigger man på det private arbejdsmarked, så er finansfædre den gruppe af fædre, der holder absolut længst orlov.

”De seneste tal, vi har, omhandler børn født i 2020. Dengang holdt finansfædre 60 procent længere orlov end gennemsnittet på det private arbejdsmarked”, siger Nicole Offendal, som er adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Hun understreger, at der i finanssektoren generelt set er en kultur, hvor det er helt legitimt for fædre at bruge sine barselsrettigheder.

”Alligevel kan vi se, at ikke alle fædre udnytter deres barselsrettigheder. Derfor håber jeg, at flere vil benytte muligheden”, siger hun.

Nu hvor fædre skal gå på barsel, hvis flere uger af barslen ikke skal forsvinde, så kan virksomhederne pludselig komme op i gear og give bedre barselsmuligheder med løn

Anne Sophie Lassen, arbejdsmarkeds- og ligestillingsforsker, Copenhagen Business School

Loven har sat udviklingen op i gear

Både Anne Sophie Lassen og Anette Borchorst peger på, at EU-orlovsdirektivet, som pålagde alle medlemslande – herunder Danmark - at indføre øremærket barsel i minimum 9 uger gældende fra 1. august 2022, nu har sat udviklingen op i gear.

Ifølge de nye barselsregler har begge forældre hver især ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen, hvis de er lønmodtagere og barnet er født efter den 2. august 2022.

Ni ugers orlov er øremærket faren eller medmoren og kan ikke overdrages.

”Det er min klare fornemmelse, at EU-direktivet har skubbet til først lovgivningen og nu også overenskomster. Barselsloven har været skæv, og det har gjort fordelingen af barslen skæv. Nu er mulighederne blevet mere lige”, pointerer Anne Sophie Lassen.

Hun synes alligevel, at det er påfaldende, hvor hurtigt virksomhederne er klar til at rykke på udviklingen, nu hvor fædres ret til barsel er blevet udvidet.

”Nu hvor fædre skal gå på barsel, hvis flere uger af barslen ikke skal forsvinde, så kan virksomhederne pludselig komme op i gear og give bedre barselsmuligheder med løn”, siger Anne Sophie Lassen.

Vi ved, at det flytter noget, at der kommer ret til løn under barsel

Anette Borchorst, ligestillingsforsker, Aalborg Universitet

Løn flytter noget

Hun mener, det er rigtig godt, at flere familier gennem overenskomsterne får udvidede muligheder for holde barsel med løn. Det betyder dog ikke partout, at ligestillingen kommer af sig selv.  

”Vi ved, at det flytter noget, at der kommer ret til løn under barsel. Men vi ved også, at der er mange fædre, der tidligere havde ret til 10 ugers barsel med løn og stadig ikke brugte den. Så det handler meget om reelle muligheder på arbejdspladsen og i familierne for, at det rent faktisk sker i praksis”, siger Anne Sophie Lassen.

Anne Borchorst er dog ikke i tvivl om, at udvidede rettigheder med løn under barsel på sigt vil betyde en mere ligelig fordeling af barslen mellem forældrene og på sigt mere ligestilling.

”Det er rigtig vigtigt for udviklingen, at der er ret til løn under barsel. Men vi har også set, at fædrene er blevet mere interesseret i at være sammen med de små, så det skubber også til udviklingen”.

OK-aftalen for ansatte i finansbundet skal nu behandles af Finansforbundets repræsentantskab, som skal tage stilling til, om aftalen kan sendes til urafstemning. Hvis der er flertal for et JA til overenskomsten ved den kommende urafstemning blandt Finansforbundets stemmeberettigede medlemmer, træder den nye overenskomst i kraft 1. april.

}