Dansk Magisterforening

Disse 5 virksomheder indfører mere barsel med løn til fædre: "Et klart fremskridt for ligestillingen"

Arkivfoto. Virksomheder som Nykredit, Deloitte og ABB har valgt at ligestille forældres ret til betalt barsel. © Foto: Mads Jensen/Ritzau Scanpix

Mona Samir Sørensen
Del artikel:

En række firmaer har indført mere betalt barsel til fædre. Det øger chancen for, at fædrene rent faktisk afholder den øremærkede barsel, siger kønsforsker.

I midten af februar kunne Nykredits formand, Nina Smith, med stolthed annoncere, at både mødre, fædre og medforældre fremover har ret til 26 ugers betalt barsel i Nykredit.

”Det må nemlig ikke blive økonomien, der spænder ben for den gode start på barnets liv. Og fars mulighed for at være med”, skrev Nina Smith på LinkedIn.

Nykredit står ikke alene om at ligestille forældrene under barsel. Også virksomheder som Deloitte, Bruun & Hjejle, GroupM og ABB tilbyder nu mere betalt barsel til fædre, og det glæder man sig over i DM Privat.

”At flere virksomheder ligestiller forældrene i forhold til børneorloven, synes jeg er fremragende. Det er et klart fremskridt for ligestillingen, og det er godt at se, at det går i den retning”, siger formanden for DM Privat, Bjarke Friborg.

Jo Krøjer, der forsker i køn og arbejdsliv, betegner det som væsentligt, at nogle virksomheder begynder at give begge forældre løn under barsel. For det betyder formentlig, at den kommende lovændring med yderligere ni ugers øremærket barsel til fædre har større chancer for at virke efter hensigten.

”Den øremærkede barsel garanterer ikke løn under barsel, og derfor har det været frygten, at fædre ville afstå. Dermed ville et forældrepar samlet set holde mindre barsel med barnet, og det er jo ikke det, man ønsker med loven”, siger Jo Krøjer, lektor og Ph.d. ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Vi ønsker at skabe lige vilkår for alle forældre

Bjørn Winkler Jakobsen, partner i Deloitte

Lovgivningen om barsel, der træder i kraft den 2. august i år, giver fædre 11 ugers øremærket orlov mod kun to uger i dag. Retten til at holde 11 ugers orlov er dog ikke ensbetydende med, at man er tvunget til at afholde den. Loven forpligter heller ikke arbejdsgiveren til at betale løn under orloven.

”Da mænd oftest stadig tjener mere end kvinder, vil det medføre et større indkomsttab, hvis fædre skal holde barselsorlov uden løndækning, og i det lys er løndækningen af faderens orlov, som disse virksomheder tilbyder, betydningsfuld”, siger Jo Krøjer.

Her er nogle af virksomhederne som nu indfører mere barsel med løn til fædre: 

Deloitte giver 24 uger

I konsulent- og revisionsfirmaet Deloitte indfører man fra juni nye og forbedrede barselsvilkår, så fædre og medforældre - ligesom mødre - får ret til 24 ugers betalt barsel i alt. Fra 1. februar får alle medarbejdere desuden ret til betalt barsel efter kun tre måneders ansættelse – sat ned fra 12 måneder.

”Vi ønsker at skabe lige vilkår for alle forældre. De nye vilkår er en del af vores ønske om at fremme en mere ligelig fordeling af barslen samt støtte vores talenter, også når de bliver forældre”, skriver partner Bjørn Winkler Jakobsen på LinkedIn.

Bruun & Hjejle vil være "lidt foran"

Hos advokatfirmaet Bruun & Hjejle er der indført seks måneders betalt barsel til fædre, og det får firmaets advokat Josefine Movin Østergaard til - under overskriften ’Lidt foran’ – at glædes på LinkedIn:

”Det giver endnu en anledning til at være glad og stolt af Bruun & Hjejle”.

ABB indfører "global barselsorlov"

I nogle tilfælde bliver også såkaldte medforældre og sekundære forældre tilgodeset. Det gælder for eksempel det verdensomspændende teknologiselskab ABB, som har indført en global barselsorlov for alle, uanset køn.

Primære forældre får 12 ugers betalt orlov ved fødsel og adoption, og sekundære forældre får fire ugers betalt barsel ved fødsel og adoption.

”For at støtte vores medarbejdere i deres forældrerolle og give næste generation en sikker og god start på livet, indfører vi med virkning fra 2022 en global, kønsneutral barselsorlov. Samtidig er det et vigtigt tiltag mod at sikre den diversitet og inklusion, der er så vigtig for os”, skriver vice president Allan Andreasen på LinkedIn.

De nye barselsregler i Danmark vil gælde for biologiske forældre og for børn født eller adopteret den 2. august og derefter.

I januar 2024 vil der ske yderligere markante ændringer i reglerne rettet mod soloforældre og LGBTI+-familier. Som noget nyt vil solofædre og solomødre sidestilles, så begge får ret til at holde op til 46 ugers orlov med barselsdagpenge.

Samtidig får LGBTI+-familier får mulighed for at opdele orloven mellem op til fire forældre - de to juridiske forældre og deres partnere.

GroupM introducerer ambitiøst familiepolitik

Danmarks største mediebureau-gruppe GroupM annoncerede i december 2021, at de ville lave en barselsrejse som er ensartet og transparent for alle medarbejdere. 

"For at skabe optimale rammer for et bæredygtigt familie- og arbejdsliv sætter GroupM barren højt med sin nye familiepolitik. Det betyder blandt andet, at alle GroupM Danmarks medarbejdere efter den nye familiepolitik fra november får ens barselsvilkår uanset køn, familiekonstellation eller tilhørsforhold til barnet", skrev GroupM i en pressemeddelelse.

}