Dansk Magisterforening

Simone beskylder privat uddannelse for falsk markedsføring: “Jeg har spildt 100.000 kr.”

“Hvis jeg havde vidst, at jeg ikke blev faglærer i idræt, havde jeg ikke taget uddannelsen", fortæller Simone Börner. Hun har nu klaget til Forbrugerombudsmanden over falsk markedsføring på Paul Petersens Idrætsinstitut. © Foto: Jonas Pryner Andersen

Af Julie Dalgas
Del artikel:

Simone Börner betalte forrige år omkring 100.000 kr. for at uddanne sig til idrætslærer på Paul Petersens Idrætsinstitut. Nu viser en aktindsigt, at uddannelsen ikke giver ret til betegnelsen som faglærer i idræt.

Simone Börner tog forrige år ti måneders orlov fra sit fuldtidsarbejde som socialpædagog for at videreuddanne sig til idrætslærer på den private uddannelse Paul Petersens Idrætsinstitut. 

Hun havde læst på instituttets hjemmeside, at hun med uddannelsen i ryggen kunne blive idrætslærer og arbejde på blandt andet folkeskoler. 

“Jeg vil gerne arbejde med idræt, så det virkede som en god løsning for mig at betale de 100.000 kr., som uddannelsen koster, så jeg kan arbejde som idrætslærer på folkeskoler eller specialskoler i fremtiden”, siger Simone Börner. 

Nu viser en aktindsigt, som Akademikerbladet har fået, at uddannelsen ikke giver ret til betegnelsen som faglærer i idræt.

Det skrev Danmarks Akkrediteringsinstitution, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, til Paul Petersens Idrætsinstitut for tre år siden.

“Når det gælder folkeskoler, ønsker Akkrediteringsinstitutionen at gøre opmærksom på, at idrætsuddannelsen på Paul Petersens Idrætsinstitut ikke giver dimittenderne ret til en titel som faglærer, og at dette kunne stå klarere i uddannelsens informationsmateriale,” skrev Akkrediteringsinstitutionen i 2020 i forbindelse med instituttets seneste SU-godkendelse.

Ordet “ikke” er understreget af Akkrediteringsinstitutionen.

“Hvis jeg havde vidst, at jeg ikke blev faglærer i idræt, havde jeg ikke taget uddannelsen. Jeg føler mig virkelig snydt, og jeg sidder tilbage med en følelse af, at jeg har spildt 100.000 kr. Det er at tage røven på os studerende at skjule den information”, siger Simone Börner.

Akademikerbladet har fremlagt kritikken i denne artikel for instituttets direktør, Carl Emmanuel Larsen. Han ønsker ikke at udtale sig.

Jeg forstår ikke, at de markedsfører sig på, at man bliver idrætslærer. Det har jo intet med en læreruddannelse at gøre

Simone Börner

Klage til Forbrugerombudsmanden

Simone Börner har nu klaget til Forbrugerombudsmanden over falsk markedsføring på Paul Petersens Idrætsinstitut. 

Indtil for nylig stod der på instituttets hjemmeside, at “uddannelsen giver ret til betegnelsen faglærer, formidler eller konsulent i idræt, friluftsliv og sundhed”. 

Ordet “faglærer” er nu fjernet fra hjemmesiden, efter at Forbrugerombudsmanden har kontaktet instituttet på baggrund af Simone Börners klage. 

“I anledning af din klage har vi besluttet at kontakte virksomheden og oplyse om lovgivningen på området. Vi har givet virksomheden en frist til at indrette deres markedsføring sådan, at den ikke strider med markedsføringslovens forbud om vildledning. Vi skal dog understrege, at vi ikke har vurderet, om virksomhedens praksis er ulovlig”, skriver Forbrugerombudsmanden som svar på klagen. 

Hvad er Paul Petersens Idrætsinstitut?

Paul Petersens Idrætsinstitut er en privat uddannelse i København. Den varer 10 måneder og koster omkring 100.000 kr. Studiet er SU-godkendt.

Uddannelsen er opdelt i to linjer, hvor de studerende på den ene linje uddannes til idrætslærere og på den anden linje uddannes til friluftsvejledere.

Kritikken af instituttet kommer primært fra undervisere, der har været tilknyttet idrætslinjen.

Der går omkring 165 studerende på uddannelsen fordelt på de to linjer, og i øjeblikket er der ifølge instituttets hjemmeside ansat i alt 29 undervisere.

Akademikerbladet har læst Simone Börners klage og svaret fra Forbrugerombudsmanden. 

“Jeg mener, at instituttet har lavet vildledende markedsføring over for mine medstuderende og mig. Det står alle steder på hjemmesiden og i deres markedsføring på sociale medier, at vi bliver idrætslærere, og det er sådan, de italesætter det over for os studerende, mens vi går derinde. Ordet faglærer har endda stået direkte på hjemmesiden”, siger Simone Börner.

© Foto: Jonas Pryner Andersen

Simone Börner kan muligvis stadig blive ansat på en folkeskole og varetage idrætsundervisning, men hun vil i så fald blive ansat på samme vilkår som andre uden en læreruddannelse med kendskab til idræt.

“Jeg vil for eksempel ikke blive lønnet som en lærer, fordi jeg ikke er faglærer, og det var netop en af pointerne med, at jeg tog den her uddannelse. Jeg forstår ikke, at de markedsfører sig på, at man bliver idrætslærer. Det har jo intet med en læreruddannelse at gøre,” siger Simone Börner og fortsætter: 

“Uddannelsen er i øvrigt også SU-godkendt, og derfor har jeg formodet, at den er valideret og brugbar".

Jeg føler stadig, at mine penge er spildte

Simone Börner

En betydelig del af de 100.000 kr., som Simone Börner har betalt for at studere på Paul Petersens Idrætsinstitut, går til rejser i forbindelse med skoleåret og diverse instruktørbeviser - blandt andet et personlig trænerbevis. 

"Jeg føler stadig, at mine penge er spildte. Jeg betalte ikke beløbet for at blive personlig træner, men for at blive idrætslærer", siger hun.
Hvis Simone Börner vil forsøge at få nogle af sine penge tilbage fra instituttet, kan hun anlægge en retssag ved domstolene, skriver Forbrugerombudsmanden til hende som svar på klagen. I så fald bør hun søge juridisk rådgivning hos en advokat eller anden juridisk rådgiver, lyder det.
}