Dansk Magisterforening

Underviser blev bedt om at forfalske litteraturlisten: Nu klager studerende over uddannelsen

Carl Emmanuel Larsen er direktør for Paul Petersens Idrætsinstitut

Carl Emmanuel Larsen har været direktør for Paul Petersens Idrætsinstitut siden 2012, men ønsker ikke at kommentere kritikken den lave kvalitet på uddannelsen. © Illustration: Jakob Fälling.

Del artikel:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen overvejer at gå ind i sagen efter beretninger om ukvalificerede undervisere og lav kvalitet på Paul Petersens Idrætsinstitut.

Uddannelsen bliver oversolgt, underviserne er underkvalificerede, og det er mærkværdigt, at den er godkendt til at modtage SU.

Sådan lyder kritikken nu fra flere studerende, tidligere ansatte og en enkelt nuværende ansat på den private uddannelse Paul Petersens Idrætsinstitut, der tager omkring 100.000 kr. for 10 måneders uddannelse.

24 studerende har for nylig afleveret et klagebrev over undervisningskvaliteten til deres nærmeste underviser.

“Flere af underviserne har Paul Petersens Idrætsinstitut som deres højeste uddannelsesniveau. Til trods for at praksiserfaring spiller en rolle, har mange af underviserne ingen eksisterende undervisningserfaring, hvilket desværre også skinner igennem i deres planlægning og tilrettelægning af undervisningen", står der i brevet.

Akademikerbladet har talt med flere tidligere undervisere, der bakker op om kritikken, og fortæller, hvordan de er blevet bedt om at undervise i fag, de ikke er kvalificerede til.

Jeg var på ingen måder kompetent til at uddanne andre i faget, hvilket jeg fortalte direktøren

Tidligere underviser på Paul Petersens Idrætsinstitut

“Jeg var overrasket over, hvor nemt det var at blive underviser derinde, uden at nogen gik op i, hvad jeg havde af kvalifikationer. Jeg var på ingen måder kompetent til at uddanne andre i faget, hvilket jeg fortalte direktøren for uddannelsen”, siger en tidligere underviser, der ønsker at være anonym, og fortsætter:

“Men jeg fik at vide, at det kunne jeg sagtens. Jeg nåede dog ikke at undervise i faget længe, før jeg selv sagde stop, fordi jeg ikke kunne stå inde for det”.

En anden fortæller, at personen blev bedt om at undervise i andre fag, end personen var ansat til.

“Jeg blev ret presset af det, fordi jeg ikke følte, at jeg kunne stå inde for at uddanne idrætslærere i fag, som jeg ikke selv havde haft en længere uddannelse i end ti måneder på Paul Petersens Idrætsinstitut. Jeg sagde det til direktøren, men der blev ikke lyttet til det, og jeg havde svært ved at sige fra”, siger personen.

Den nuværende ansatte, der ønsker at være anonym, fortæller ligeledes, at størstedelen af de ansatte lige nu er tidligere elever, der har Paul Petersens Idrætsinstitut som deres længste afsluttede uddannelse, hvilket ifølge personen afspejles i undervisningskvaliteten.

Bag om historien

Akademikerbladet afdækker i en række artikler flere kritisable forhold på uddannelsen Paul Petersens Idrætsinstitut om blandt andet arbejdsmiljøet og kvaliteten af uddannelsen.

Størstedelen af kilderne ønsker at være anonyme af hensyn til fremtidige arbejdsforhold.

Journalisten bag artiklerne er selv tidligere studerende på Paul Petersens Idrætsinstitut og er efter endt uddannelse blevet opmærksom på de kritisable forhold.

Krav til SU-godkendelse af private uddannelser

Paul Petersens Idrætsinstitut er en privat videregående uddannelse, der har lokaler i DGI byen i København. De studerende betaler 100.000 kr. for at uddanne sig til idrætslærere, og uddannelsen varer ti måneder. Den er SU-godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Lea Blom, der er uddannet kandidat i idræt, var ansat på instituttet som underviser og senere leder af idrætslinjen i årene 2019 til 2022. Da hun sagde op sidste år, undrede hun sig over underviserstaben for det kommende skoleår, da kun få undervisere havde lange videregående uddannelser bag sig, fortæller hun.

“Det virker underligt, at en uddannelse kan godkendes til SU, når underviserne ikke er kvalificerede til at undervise på en videregående uddannelse. Der må være nogle krav til underviserne, når en privat uddannelse bliver SU-godkendt”, siger hun.

Lea Blom gik på Paul Petersens Idrætsinstitut
Lea Blom er tidligere underviser og leder på Paul Petersens Idrætsinstitut. Hun undrer sig over, at uddannelsen er SU-godkendt. Foto: Marcus Trappaud Bjørn. © Foto: Marcus Trappaud Bjørn

Det fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside, at der findes en række krav til private uddannelser, der ønsker at blive godkendt til at modtage SU.

Kravene drejer sig blandt andet om længden på uddannelsen, krav til censorer, og at den skal være erhvervsrettet og tilrettelagt som heltidsundervisning.

Derudover beror en SU-godkendelse på en vurdering fra Danmarks Akkrediteringsinstitution, der vurderer uddannelsen ud fra en skriftlig redegørelse fra uddannelsens ledelse og et besøg på uddannelsesstedet.

Det virker underligt, at en uddannelse kan godkendes til SU, når underviserne ikke er kvalificerede

Lea Blom, tidligere underviser og leder af idrætslinjen på Paul Petersens Idrætsinstitut

Akademikerbladet har fået aktindsigt i Paul Petersens Idrætsinstituts seneste ansøgning om SU-godkendelse og Akkrediteringsinstitutionens vurdering af uddannelsesstedet. Ansøgningen blev godkendt i 2020 og gælder fire år frem.

Det fremgår af aktindsigten, at ingen af dem, der var ansat på idrætslinjen på daværende tidspunkt, er ansat i samme stillinger på instituttet i dag.

Instituttet skal sende en ny ansøgning i år for fortsat at være SU-godkendt fra skoleåret 2024/2025.

Hvad er Paul Petersens Idrætsinstitut?

Paul Petersens Idrætsinstitut er en privat uddannelse i København. Den varer 10 måneder og koster omkring 100.000 kr. Studiet er SU-godkendt.

Uddannelsen er opdelt i to linjer, hvor de studerende på den ene linje uddannes til idrætslærere og på den anden linje uddannes til friluftsvejledere.

Kritikken af instituttet kommer primært fra undervisere, der har været tilknyttet idrætslinjen.

Der går omkring 165 studerende på uddannelsen fordelt på de to linjer, og i øjeblikket er der ifølge instituttets hjemmeside ansat i alt 29 undervisere.

Bedt om at forfalske litteraturlisten

En tidligere ansat, der ønsker at være anonym af hensyn til fremtidige arbejdsforhold, fortæller til Akademikerbladet, hvordan personen blev bedt om at lægge litteratur ind på gamle lektioner i skemaet, inden personen stoppede.

Det skulle ligne, at de studerende var blevet bedt om at læse litteraturen, fortæller personen.

“Det blev nævnt, at der skulle være styr på tingene inden næste SU-godkendelse. Problemet er, at de studerende ikke er blevet bedt om at læse litteraturen. Det skal bare se sådan ud inden SU-godkendelsen. Det virkede meget underligt”, siger personen.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen oplyser i et skriftligt svar til Akademikerbadet, at en SU-godkendelse gælder for en fireårig periode, og at der ikke føres tilsyn med uddannelsen i perioden.

Dog kan en godkendelse af SU tilbagekaldes, hvis styrelsen bliver gjort opmærksom på bestemte forhold på uddannelsen af for eksempel studerende.

Styrelsen overvejer nu at gå ind i sagen.

“I forhold til den konkrete sag kan Uddannelse- og Forskningsstyrelsen oplyse, at styrelsen ikke kender til tidligere klager, og har ikke før nu haft kendskab til, at der skulle være utilfredshed fra studerende vedrørende Paul Petersens Idrætsinstitut. Styrelsen har af den grund heller ikke forholdt sig til kritikken. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil nu overveje, hvorvidt der eventuelt kan være grundlag for at undersøge sagen,” skriver styrelsen i en mail.

Akademikerbladet har bedt om et interview med Carl Emmanuel Larsen, men han ønsker ikke at stille op og skriver i en mail:

“Jeg har som presseansvarlig i samtale med den øvrige ledelse besluttet, at vi ikke ønsker at deltage i en debat i pressen om instituttet”.