Dansk Magisterforening

Se listen: Danmarks 50 mest citerede eksperter i 2022

Brian Vad Mathiesen er Danmarks mest citerede forsker i medierne 2022.

"Som forsker er det endnu vigtigere at bringe sin viden i spil, når verden er plaget af usikkerhed og tryghed", siger Brian Vad Mathiesen, Danmarks mest citerede forsker i medierne. © Foto: Rasmus Kongsgaard.

Top 50
Del artikel:

Landets eneste professor i miljøplanlægning var den mest citerede forsker i de danske medier i et år, hvor eksperter med viden om krigen i Ukraine og energi for alvor kom på banen.

For tredje år i træk har mediadatabasen Infomedia udarbejdet en liste for Akademikerbladet over danske mediers 50 mest citerede eksperter. 

Listen afspejler især, at der har været både krig i Ukraine og galopperende energipriser. Men den afslører også andre mønstre i, hvilke kilder medierne særligt bruger i sin dækning:

 • 47 ud af 50 er mænd.
 • 36 ud af 50 er professorer.
 • 33 ud af 50 var også på listen sidste år.

Årets mest citerede forsker er Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Krigen i Ukraine og energipriserne førte til, at han blev citeret 2183 gange i 2022, og han tager derfor et stort spring fra plads nummer 42 i 2021 til førstepladsen i 2022.

”Når der sker en dagsordensændrende begivenhed som krigen i Ukraine, så smider man, hvad man har i hænderne. Som forsker er det endnu vigtigere at bringe sin viden i spil, når verden er plaget af usikkerhed og tryghed", siger Brian Vad Mathiesen i et større interview med Akademikerbladet.

Med 1847 citater blev DIIS-forsker og Ruslandskender Flemming Splidsboel den næstmest citerede forsker, mens lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet blev nummer tre med 1421 citater.

Det viser listen også

 • 2 forsker på en professionshøjskole
 • 3 er kvinder
 • 3 forsker i klima
 • 4 er humanister
 • 17 har ikke optrådt på listen før
 • 18 er sundhedsfaglige eksperter
 • 18 har viden om jura, økonomi eller statskundskab
 • 36 er professorer

Kun tre kvinder på listen

Akademikerbladets top-50-liste viser hvert år, hvilke eksperter der har stået til rådighed i tide og utide for at oplyse danskerne om de mest aktuelle samfundsemner. Alle eksperterne er citeret hundredvis af gange, nogle endda tusindvis af gange.

Efter to år med sundhedspolitisk undtagelsestilstand blev virologerne, epidemiologerne og de andre sundhedsfaglige eksperter skubbet længere ned af top50-listen. I corona-året 2020 udtalte 42 af de 50 eksperter sig om emner, der var relateret til pandemien. I 2022 var det i alt 30.

Listen viser også, at blot 3 af de 50 eksperter er kvinder - færre end tidligere. Den manglende diversitet på listen bør give anledning til selvransagelse på både medier og universiteter, lyder det fra flere sider.

”Listen er domineret af hvide mænd. Og mens der er stort fokus på diversitet i Danmark og i verden, så serverer medierne stadig ofte én bestemt vinkel på virkeligheden”, siger professor Rikke Andreassen for eksempel.

Sådan gjorde vi

Listen er udarbejdet for DM Akademikerbladet af Sebastian Hall Skjøt, der er analytiker i Infomedia. Listen er baseret på en søgning i Infomedias database, der omfatter både kilder på web, print, radio og tv.  

Først er der søgt i alle medier på omtaler, der indeholder en eksperttitel*. Efterfølgende er der søgt eksplicit på hver af de identificerede eksperters navne. Der er taget højde for, at eksperttitlen står i nærheden af forskellige udsigelsesord som fx ’siger’ og ’vurderer’**.  

Personer, som optræder med en ekspertrolle i medierne, men ikke tiltales med en af de udvalgte titler, vil ikke være indfanget af søgningen. Metoden er baseret på søgestrenge, og artiklerne er ikke gennemgået manuelt, hvilket betyder, at der kan forekomme mindre unøjagtigheder i tallene.

Dette års liste er i modsætning til tidligere år renset for personer, der er ansat i statslige styrelser, tænketanke og lignende. For eksempel optræder Søren Brostrøm ikke, selv om han også er uddannet læge og ellers ville med i top-50. Det samme gælder for Mads Lundby Hansen, der foruden at være en af landets mest citerede økonomer, er vicedirektør i CEPOS.

* Følgende ord er taget med i søgningen: ekspert, professor, forsker, seniorforsker, forskningschef, forskningsleder, institutleder, centerleder, lektor, adjunkt, rektor, dekan, ph.d., uddannelsesdirektør, uddannelseschef, uddannelsesleder, professionshøjskolerektor, museumsdirektør, museumsleder, arkæolog, overlæge, speciallæge og læge.

** Følgende ord er taget med i søgningen: siger, oplyser, afdækker, erfarer, forklarer, fortæller, indrømmer, erkender, forsvarer, undersøger, svarer, siger, mener, fastslår, fortæller, ifølge.