Mænd øger andelen af kvinder på it-uddannelser

Louise Møller Haasse, prodekan for Det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet (AAU) er optimistisk om fremtidens lige kønsfordeling på it-uddannelserne. Foto: Lene Bæk Jørgensen

Af Berit Villadsen
Del artikel:

Siden 2016 har Aalborg Universitet og IT-Universitetet markant øget andelen af kvinder via initiativer rettet mod både unge mænd og kvinder.

Er det en utopi at arbejde mod en ligelig repræsentation af kvinder og mænd på it-uddannelserne?  

Nej, ikke, hvis man skal tro det amerikanske universitet Carnegie Mellon University (CMU) som i 2018 opnåede 50 procents repræsentation af kvinder på Computer Science bacheloruddannelsen.  

Så langt er de danske it-uddannelsessteder ikke nået - endnu. De seneste tal fra landets studieoptag viser, at kvinderne både i 2022 og 2023 samlet set kun tegner sig for en tredjedel af pladserne på landets it-uddannelser.  

Selv om udviklingen har stået stille de seneste par år er Louise Møller Haasse, prodekan for Det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet (AAU), optimistisk, når det gælder fremtiden. 

- Hvis vi kigger på de udenlandske universiteter som er lykkes med en ligelig repræsentation af kvinder og mænd, kan vi se, at det er et langt sejt træk. Det er ikke nødvendigvis én indsats, som gør hele forskellen. Det er nødvendigt at lave mange kontinuerlige indsatser fra folkeskolen, gymnasiet og frem, siger Louise Møller Haasse fra AAU. 

Arbejd med kultur frem for køn 

Aalborg Universitet (AAU) og IT-Universitetet (ITU) har arbejdet med kønsbalancen siden 2016 og har haft god effekt. Fra 2015-2023 har ITU øget den samlede andel af optagne kvinder på ITU’s bacheloruddannelser fra 25 procent til 40 procent, mens AAU i tilsvarende periode har øget andelen af kvinder på AAU’s it-uddannelser fra 25,9 procent til 34,2 procent.  

En af de centrale læringer i arbejdet med at tiltrække flere kvinder til it-uddannelserne har, ifølge Louise Møller Haasse fra AAU, været at fokusere mere på kultur end på køn. I 2016 igangsatte Det Tekniske Fakultet for IT og Design på AAU en række initiativer for at øge fakultetets andel af kvindelige studerende. Det skete oprindeligt under titlen ”Flere kvinder i it”, som fakultetet hurtigt ændrede til ’Diversitet og inklusion på TECH’(DITECH).  

- Vi fandt hurtigt ud af, at vi ikke kan have et enøjet fokus på kvinderne. Hvis vi får en større diversitet og inklusion af forskellige studerende og bredere skare af dem, som vil betegne sig som klassiske IT-studerende, vil flere kvinder være tiltrukket it-uddannelserne, fortæller Louise Møller Haasse, som er prodekan for Det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet (AAU). 

Hvis vi får en større diversitet og inklusion af forskellige studerende, vil flere kvinder også være tiltrukket it-uddannelserne

IT Camp tiltrækker kvinder 

Den direkte kontakt med både unge mænd og kvinder spiller en central rolle for at øge diversiteten på IT-Universitetet. Det fortæller ITU’s kommunikationschef Camilla Rosengaard.  

IT-Universitetet når de unge gennem outreach-aktiviteter som gymnasiebesøg og folkeskoler. Desuden er der mulighed for studiepraktik på ITU, og ITU deltager på fysiske -og onlinemesser og de har to indsatser kun for kvindelige gymnasieelever, nemlig IT Camp og Coding Café. 

- Hele viften af initiativer virker, men vi kan se, at især vores IT-Camp og Coding Caféer virker særlig godt. Hele 26 procent af vores deltagere på IT-Campen søger en bacheloruddannelse hos os efter forløbet. Det tilsvarende tal for Coding Cafe er 25 procent, fortæller Camilla Rosengaard. 

Ingen krav om programmeringserfaring 

Ifølge Camilla Rosengaard har en øget kommunikation om, hvad det kræver at læse en it-uddannelse også været med til at øge antallet af ansøgninger.  

- De kulturelle forestillinger om, at man skal have programmeringserfaring på forhånd, afholder både mænd og kvinder fra at søge en it-uddannelse. Da vi fik arbejdet med budskabet om, at man ikke skulle have forhåndskendskab, steg interessen for vores uddannelser markant, fortæller hun.  

Siden ITU i 2016 gik i gang med at arbejde mere intensivt med kommunikation, er andelen af ansøgere steget med 93 procent.  

- Det har betydning for både mandlige og kvindelige ansøgere, at vores kommunikation er blevet mere konkret. Det er en hjælp for de unge at få konkrete eksempler på, hvad man kan bruge en it-uddannelse til, især de unge der ikke kender nogle, der arbejder med it, siger Camilla Rosengaard. 

Campus AAU. Pressefoto

It skal kunne noget mere  

Det Tekniske Fakultet for IT og Design på AAU prioriterer også den direkte kommunikation til de unge højt. AAU arbejder meget med ung-til-ung formidling, hvor studerende fungerer som studenterambassadører. Fakultetet tilbyder også kvindelige gymnasieelever en IT Camp, hvor de kan møde kvindelige it-studerende, der kan fortælle dem, hvorfor de valgte en it-uddannelse.  

Markedsføringen af AAU’s it-uddannelser har ændret sig helt ned i billeder og tekst. For hvis f.eks. it-uddannelserne bliver koblet på andre fagområder, så bliver flere forskellige typer studerende tiltrukket uddannelserne, fremfor de mere it-orienterede, som vælger at læse software for softwarens skyld. 

- Hvis vi på en it-uddannelse også fokuserer på bæredygtighed eller sundhed, så rammer vi mere bredt og rekrutterer langt mere divers. Så det er et område, vi løbende arbejder med, siger prodekanen på Det Tekniske Fakultet for IT og Design på AAU, Louise Møller Haasse.  

Arbejdsgiverne vil have genkendelige titler 

De tekniske it-uddannelser er de it-uddannelser, færrest kvinder søger ind på. AAU’s tal viser, at kvinder i 2023 udgjorde knap 5 pct. på f.eks. robotteknologi, 11 pct. på software, knap 12 pct. på computerteknologi og 15 pct. på datalogi. 

Har I overvejet at ændre navnene på it-uddannelser, så det kunne tiltrække flere kvinder? 

- Ja, men vores udfordring er, at hvis vi ændrer på navnet, påvirker vi både de studerende, vi skal rekruttere, og arbejdsmarkedet, som skal aftage dem. Og arbejdsgiverne vil gerne have genkendelige titler, så hvis vi ændrer ret meget på titlerne, har de studerende sværere ved at få arbejde efterfølgende, siger Louise Møller Haasse. 

De kulturelle forestillinger om, at man skal have programmeringserfaring på forhånd, afholder både mænd og kvinder fra at søge

Forældrene er også en målgruppe 

I arbejdet for at øge diversiteten og andelen af kvinder på it-uddannelserne er fakultetet også begyndt at henvende sig direkte til forældrene. Det sker blandt andet igennem online marketing om STEM-uddannelserne (Science, Technology, Engineering og Mathematics).  

Ifølge fakultets prodekan skal marketingkampagnen være med til at nedbryde ubevidste bias og ensidige forestillinger hos forældrene, om hvad det vil sige at læse en it-uddannelse. 

- Vi begyndte sidste år at arbejde med forældrene som målgruppe for vores kommunikation, da de er i top-3 over influenter af unges valg af uddannelse, siger Louise Møller Haasse. 

Onboardingprogram gør de unge trygge 

Det Tekniske Fakultet for IT og Design på AAU arbejder også med et onboarding-program, som de studerende bliver koblet på op til studiestart. 

Onboardingprogrammet erstatter den traditionelle rus-periode. Ifølge Louise Møller Haasse sker det for at bringe fagligheden mere i spil i de sociale arrangementer og for at gøre de unge mere trygge på studiet og forebygge, at de dropper ud. Erfaringerne har været så gode, at programmet nu er blevet bredt ud til hele Aalborg Universitet.  

Hvor lang tid tror, du det tager, før begge køn er ligeligt repræsenteret på it-uddannelserne? 

- Jeg tror, det tager 20 år. Men jeg tror også, vi bliver nødt til at sætte os ned og arbejde mere på tværs af universiteterne, virksomhederne og på det politiske niveau. Jeg tror i virkeligheden, at jo flere aktører, der kan arbejde sammen, jo bedre, siger Louise Møller Hasse.  

AAU it-uddannelser med høj andel af kvinder i 2023 

SUND-fakultetet: 

  • Sundhedsteknologi 55 pct.  

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet: 

  • Kommunikation og Digitale Medier i Kbh. 80 pct. 
  • Kommunikation og Digitale Medier i Aalborg 79 pct. 
  • Innovation og Digitalisering knap 63 pct. 

Det Tekniske Fakultet for IT og Design: 

  • Interaktionsdesign 61 pct.  
  • Informationsteknologi 33 pct 
  • Medialogi i Aalborg 27 pct. 
  • Medialogi i Kbh. 25 pct. 
}