Mangfoldighed ses på bundlinjen

- For mig som leder er tillid, transparens og åbenhed helt afgørende. Medarbejderne skal kunne stole på mig og vide, hvor de har mig, siger Regional Vice President i it-virksomheden Salesforce, Leyla Elif Aksoy. Photograpphy by Fatma

Af Sabrine Mønsted
Del artikel:

Vi skal stille krav til virksomhederne om at ansætte flere kvinder og andre underrepræsenterede grupper, mener Regional Vice President i den amerikanske it-virksomhed Salesforce Leyla Elif Aksoy.

- Flere brancher mangler kvinder og i høj grad større mangfoldighed, siger Leyla Elif Aksoy, der er leder af salgsteamet i den danske del af den amerikanske it-virksomhed Salesforce. Hun mener, at it-branchen på mange fronter er langt fremme i forhold til at skabe diversitet, men kan også se faktorer, der afholder kvinder og minoriteter fra at søge job i it-virksomheder.

Den første er, at de ofte ikke ved, hvor mange muligheder der er.

- Der mangler gode historier om kvinder i it-branchen, som de kan spejle sig i, og det samme gælder for etniske minoriteter. Når der er et portræt i medierne, er det desværre for langt fra deres virkelighed til at det bliver et forbillede, siger Leyla Elif Aksoy, der er mentor i IT-Branchens mentorordning for kvindelige it-talenter og en del af netværket Women in Tech.

Hun mener, at det først og fremmest er virksomhedernes ansvar at promovere og sætte spot på f.eks. deres kvindelige medarbejdere for at få budskabet ud om, hvor alsidige job man kan få i it- branchen, og hvor mange forskellige kompetencer, der er brug for. Der er job, der spænder lige så vidt som i alle andre brancher fra HR, marketing og salg til det meget tekniske, og der er ofte fleksible arbejdsvilkår og god løn.

Det er tid til at stille krav til virksomhederne om at ansætte flere kvinder

Kvoter kan vende kurven

En anden grund til, at man måske ser færre kvinder i it-branchen, er, at de er mere tilbageholdende end mændene, mener Leyla Elif Aksoy.

- Jeg får mange beskeder på f.eks. LinkedIn fra mænd, der gerne vil høre mere om Salesforce, fortæller om deres kompetencer eller vil drikke en kop kaffe til en snak om jobmuligheder. De sender også ansøgninger til job, selv om de måske ikke har alle de kompetencer, der står i jobopslaget. Kvinder er generelt mere tilbageholdende, så it-virksomhederne skal i højere grad selv række ud til dem, siger Leyla Elif Aksoy.

Selv går hun ind for kvoter, fordi der netop er så mange strukturelle hindringer for at få flere kvinder ind i virksomhederne.

- Vi har alle muligheder for ligestilling i Danmark, og vi har i de sidste 20-30 år talt om det uden, at det for alvor har rykket, så det er tid til at stille krav til virksomhederne om at ansætte flere kvinder for at vende kurven, siger hun.

Hendes egen vej ind i it-branchen var også alt andet end traditionel. Som 22-årig havde hun læst en bachelor i business og marketing i England og blev sammen med 150 andre unge tilbudt et graduate forløb i it-virksomheden Cisco.

- Vi blev valgt for alle andre kompetencer end vores kendskab til it, som ingen af os havde. Jeg havde aldrig ejet en computer på det tidspunkt. Men vi blev undervist et år i Holland og fik der den grundlæggende teknisk forståelse, der skulle til for at kunne arbejde i et it-firma, siger Leyla Elif Aksoy, der var ansat 15 år i virksomheden, før hun kom til Salesforce.

Ansæt nogle, der ikke ligner dig

I Salesforce er målet en bred repræsentation i ledelsesstillingerne. I  USA skal 50 % af lederstillingerne bestå af underrepræsenterede grupper inden for branchen ved udgangen af 2024.

I sit team har Leyla Elif Aksoy også fokus på, at de i deres jobopslag henvender sig bredt, og at der altid er meget forskellige medarbejdere med til samtalerne, så de sikrer sig, at de ansætter mangfoldigt.

Og det har virket. I salgsteamet er de f.eks. lige mange mænd og kvinder.

Også for bundlinjen er mangfoldighed afgørende, mener Leyla Elif Aksoy.

- Alle bidrager med noget forskelligt, så det nytter ikke kun at ansætte nogle, der ligner en selv. Hvis jeg f.eks. ansætter en sælger, som bidrager til, at alle andre leverer ti procent mere, fordi vedkommende har øje for det sociale, så er det langt mere værd, end hvis vedkommende selv leverer høje salgstal. Man skal se på helheden, siger Leyla Elif Aksoy.

- Hvis man ikke har blik for, at værdien i et team er, at det netop er forskellige mennesker, der kan noget forskelligt, så går man glip af meget. Jeg ansætter ikke kvinder, fordi de er kvinder, men fordi de har nogle kompetencer, der er værdifulde, siger Leyla Elif Aksoy.

Ligestilling starter tidligt

Sidst men ikke mindst mener hun, at vejen til ligestilling i it-branchen starter helt tilbage i folkeskolen, hvor alle elever skal lære teknologiforståelse, ligesom de skal lære om økonomi, mener hun.

- Ellers får vi et skel mellem ressourcesvage og stærke elever, hvor det er de børn, hvis forældre kan tage ansvar for det, der får den nødvendige forståelse for it, siger Leyla Elif Aksoy, der selv har meldt sin datter til Coding Pirates, et frivilligt tiltag, hvor børn kan lære at kode i deres fritid.

Tre gode råd fra Leyla Elif Aksoy

  • Lav din egen plan før, du bliver en del af andres.
  • Hav fokus på, hvad der er vigtigt for dig, og tag ansvar for dine egne behov.
  • Er du leder, så vær modig og ansæt nogle, der kan udfordre dig.

Fakta om Salesforce

Amerikansk it-virksomhed, der sælger it-kundesystemer til andre virksomheder. Globalt er der ansat 36% kvinder og 64% mænd. 20% er under 30 år, 67% er mellem 30-50 år og 12% er over 50 år. Til stede i 29 lande med knap 80.000 ansatte. I Danmark er der ca. 170 ansatte.

}