Data som konkurrenceparameter

Af Sabrine Mønsted
Del artikel:

Pernille Helene Kjeldsen er Data Governance Manager i MB Shipbrokers K/S – Danmarks største skibsmæglervirksomhed. Hun skal sikre datakvaliteten i virksomheden og gøre det nemt for skibsmæglerne at genfinde data.

MB Shipbrokers K/S har sat sig som mål at være en datadrevet virksomhed. Det betyder, at ledelsen vil bruge data til at kvalificere beslutninger og lægge strategien. Det kræver et solidt datagrundlag, der er til at stole på og nemt at søge i. Den opgave blev cand.scient.bibl. Pernille Helene Kjeldsen ansat til at løfte i maj 2022 med titel som Data Governance Manager.

Kernen i MB Shipbrokers forretning er skibshandel og befragtning; køb og salg af skibe og udlejning af eksempelvis containerskibe samt rådgivning til skibsejere om, hvordan markedet vil udvikle sig, eksempelvis om man skal sælge, købe, eje eller leje, eller hvad nye miljøkrav såsom CII (Carbon Intensity Indicator), der sætter nye krav til skibets anvendelse, kan betyde. MB Shipbrokers dækker alle typer af fragtskibe fra tørlast, tankere, containerskibe, kemikalietankskibe, gasskibe til offshore skibe, der sejler med udstyr til havvindmølleparker og olieboreplatforme.

I shipping kontrollerer man ikke markedet, så vores data hjælper skibsmæglerne med at følge markedets bevægelser

To stillinger på seks måneder 

Der gik kun to måneder, fra hun blev ansat som Data Governance Manager, til Pernille Helene Kjeldsen fik en fuldtidsansat mere i sit team, så de nu er to medarbejdere og en studentermedhjælper, der arbejder med data governance i afdelingen Digitalisering. Afdelingen arbejder tæt sammen med brokere, researchere og it-folk - bogstaveligt talt sidder de midt imellem dem i to storrumskontorer på 4. sal i en bygning med den sigende adresse Midtermolen med udsigt til Københavns Havn, hvor en stor del af Danmarks skibstrafik udgår.

På skrivebordene ligger kikkerter.

- Vi er jo nørder og har datapunkter på alle de container- og fragtskibe, der kommer derude, siger Pernille Helene Kjeldsen og peger ud ad vinduerne mod kanalen ind i Københavns Havn.
Og datapunkter er det, hele hendes job handler om.
Grundlæggende er hun gået i gang med at højne kvaliteten af de data, som kommer ind i systemerne i shippingvirksomheden, fordi det naturligt hænger sammen med kvaliteten og pålideligheden af de analyser, de bagefter kan trække ud af systemet. Et eksempel på de data, hun arbejder med, er tekniske data om skibene. Skibstype, størrelse, lasttyper, lasteevne, har skibet tanke, og hvis ja, er de coatede, og hvilken coating har de, hvilke temperaturer kan de tåle og så videre. En masse specifikationer, som mæglerne skal have styr på i en købs- og salgsproces. Andre data er de finansielle, som er detaljer om handlerne.

MB Shipbrokers K/S er ejet af Mærsk-familien, men er ikke en del af Mærsk Gruppen og er derfor også skibsmæglere for andre rederier eller skibsejere. Foto Jakob Boserup

Udvidet Panamakanal

Konkret er hun og hendes kollega gået i gang med at opbygge logikken i ontologien og klassifikationerne, så alle data kommer ens ind i systemet, for eksempel ved, at tingene bliver defineret ens. For definitioner kan ændre sig, når verden ændrer sig. Tidligere var klassifikationen af et »Panamaxskib« et skib af en størrelse, der kunne passere gennem Panamakanalen, men nu har de udvidet kanalen, så langt flere skibe kan sejle igennem.

- Så der kan sidde tre medarbejdere ved siden af hinanden med hver deres definition. I de gamle systemer er der også mange fritekstfelter, som gør det svært at trække analyser ud, så vi arbejder på at lave standarder for de data, der kommer ind i systemet. For eksempel med afkrydsningslister eller obligatoriske felter i stedet for fritekst, siger Pernille Helene Kjeldsen, der forklarer, at kvaliteten af data umiddelbart kan højnes på to måder. Enten ved at ændre i systemet, så der er mindst mulighed for at lave fejl, eller ved at undervise brugerne.

- Det er noget, jeg har med fra uddannelsen - at lokalisere, hvor problemerne opstår i systemerne gennem usability-test. For er det systemet, der ikke understøtter det, det skal? Eller er det brugerne, som ikke forstår det, de skal i systemet?

Vi kan noget særligt 

Pernille Helene Kjeldsen blev uddannet cand.scient.bibl. i 2018 og havde ikke umiddelbart forestillet sig selv i shippingbranchen. Men hun kan konstatere, at der er god brug for informationsspecialister i shipping. Hvilket også er gået op for Maersk Broker K/S, der på et par måneder gik fra nul til to fuldtidsansatte i Data Governance-teamet. Hendes kollega har titlen Data And Integration Manager.

- Det er forholdsvist nyt, at mange private virksomheder får øjnene op for, hvor vigtigt det er at ensrette og organisere data og have en god informationsarkitektur. Det er det, man altid har gjort i biblioteksverdenen, siger Pernille Helene Kjeldsen. Kimen til hendes interesse i data og dermed hendes vej ind i shippingbranchen startede efter hendes bacheloruddannelse på Københavns Universitet, hvor hun tog et år som trainee på et italiensk forskningsbibliotek som såkaldt systembibliotekar. Inden da havde hun mere set sig selv i retning af kommunikation, formidling og kultur.

- Den tekniske del af det, jeg kan, har jeg lært gennem praksis i arbejdet, hvor jeg har arbejdet med backend i systemerne. Min viden om frontend – metadata-standarder, informationsarkitektur, brugeradfærd, søgning, systemer, ontologi, klassifikation og videnorganisering - har jeg med fra min uddannelse, siger Pernille Helene Kjeldsen, der efter sin kandidateksamen fik et års barselsvikariat som Electronic Ressources Librarian i Firenze, samme sted som hun havde været trainee. Derefter blev hun ansat i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, hvor hun dog også fik en teknisk efteruddannelse i agil it-udvikling og webservices. Og derfra fik hun sit nuværende job i MB Shipbrokers K/S.

- Informationsspecialister er stærke til at linke brugerne og det tekniske, de har fokus på udvikling af systemer, der giver mening for brugerne. Men de har også blik for linket mellem systemerne og det forretningsmæssige. De forstår systemerne på tværs af organisationen og kan formidle, hvordan de skal bruges og hvorfor, siger Pernille Helene Kjeldsen.

- Jeg har altid syntes, at det var fascinerende med de muligheder, gode metadata giver for søgning, siger Pernille Helene Kjeldsen.

Søg i alle firmaets data

Når man vil være en datadrevet virksomhed, er det fundamentalt at have adgang til alle data for at kunne udnytte dem optimalt. Så en anden stor opgave for Pernille Helene Kjeldsen er at finde et såkaldt datakatalog, der dækker MB Shipbrokers behov. Et datakatalog er en søgemaskine til virksomheder (læs for eksempel Perspektiv nr. 9, 2022: »Få søgninger kan ændre en virksomheds skæbne«), hvilket betyder, at medarbejderne kan søge i alle virksomhedens data og databaser på samme måde, som man søger i Google. Datakataloget scanner databaserne med såkaldte crawlere, der dykker ned og opsamler metadata, så man i sit datakatalog kan få det fulde overblik over alle databaser, tabeller og datafelter i virksomheden. Og som på Google skal man være kildekritisk og vælge de hits, der bedst opfylder ens informationsbehov.

- Udfordringen er at finde det rigtige datakatalog med crawlere, der passer til virksomhedens it-landskab, siger Pernille Helene Kjeldsen, der både skal have overblik over alle de it-løsninger, virksomheden bruger, og vide, hvad brugerne (skibsmæglerne) har brug for i deres arbejde.


Mikro og makrodata

Det har været en øvelse at få overblik over de mest forretningskritiske områder. For hvor er det vigtigst at starte med at få mere struktur på data? Afgørende er de analyser, der skal hjælpe skibsmæglerne med at fastsætte (de konstant svingende) priser og forudsige tendenser i markedet.

- Hver uge laver mæglerne et estimat på en række skibe over, hvad de ville koste, hvis de skulle sælges lige nu. På den måde har vi en masse mikrodata fra brokernes ekspertviden, som vi sammenlægger med globale makrodata, som samlet kan bruges til at forudsige bevægelser på markedet. Shipping er et globalt marked, som er påvirket af rigtig mange faktorer. Krig i Ukraine, stigende gaspriser, faldende jernpriser, et containerskib, der sidder fast et sted. I shipping kontrollerer man ikke markedet, men må følge med, derfor er det afgørende at have en fornemmelse af markedets bevægelser, og det kan vores data hjælpe med. I vores data- og digitaliseringsteam er de blandt andet i gang med at udvikle machine-learning-modeller, der endnu bedre kan forudsige udviklingen ud fra vores data.

Kun få kvinder i shipping

Pernille Helene Kjeldsen er med i netværket WIS-Denmark (Women in Shipping), der er et erhvervsnetværk for kvinder i den maritime industri, for shippingbranchen har som tech-branchen kun få kvindelige ansatte. Der er brug for mere end én ting for at ændre kønssammensætningen i branchen, mener hun, men man kan starte med selv at se stort på de umiddelbare hindringer, siger hun.

- Sproget i mange jobopslag er »machopræget« og med en lang liste af ting, man skal kunne. Mænd søger, selvom de kun kan én eller to af tingene, mens kvinder føler, at de skal kunne matche det meste på listen. Min opfordring er, at du skal søge de job, du synes, lyder spændende, uanset om du har alle kvalifikationer, der står i opslaget, eller ej, for du kan lære rigtig mange ting, når du er blevet ansat. Det er ærgerligt, at dygtige kvinder holder igen. Vi som kvinder skal blive bedre til at netværke og opfordre hinanden til at søge og bakke hinanden op i at turde tage springet. Og hvis du for eksempel gerne vil ledelse, så sig det højt, din leder er ikke tankelæser, og vi skal ikke vente på at blive prikket på skulderen. Jeg sagde selv til min jobsamtale, at jeg gerne ville ledelse, og det blev hurtigt muligt. Mange kvinder inklusive mig selv er opdraget til at være kompromissøgende, og at alle skal have det rart, men vi skal øve os i at stå op for os selv, siger Pernille Helene Kjeldsen, som har haft sin egen taktik.

- Jeg har i starten af et møde stillet et fagligt tungt spørgsmål for at komme på banen, for når der er mange mænd til et møde, kan det godt opleves lidt som en lukket klub. Men vi må ikke lade os stoppe, og mange virksomheder ved heldigvis godt, at det kan betale sig at have flere kvinder med i beslutningerne og ledelsen, for det kan ses på bundlinjen og på arbejdsmiljøet, når der er diversitet.

Data Governance

At arbejde med rammerne omkring data såsom politikker, procedurer, processer, sikkerhed, arkitektur, metadata, monitorering og etik.
}