Bindeled mellem it og forretning

Foto: Jakob Boserup

Af Anette Lerche
Del artikel:

Christina Jønby er med sine 20 års erfaring fra advokatbranchen nu Head of Legal Tech & Knowledge Management i DLA Piper. Her har hun ansvaret for at digitalisere og effektivisere forretningen.

Efter 13 år i advokatfirmaet Kromann Reumert rykkede Christina Jønby i april 2021 til det internationale advokatfirma DLA Piper.
- Alt er stadig nyt, siger hun, for selvom hun har 20 års erfaring fra advokatbranchen, så er rollen som leder af Legal Tech & Knowledge Management ny.


- Jeg skal drive og facilitere legal tech-løsninger og udstikke retningen for den digitale rejse, og den rolle har jeg ikke haft før. Jeg agerer bindeled mellem it og forretning og skal vurdere, hvilke digitale services vi skal have, og hvordan vi får de løsninger, vi indkøber, til at leve i forretningen. Samtidig skal jeg opbygge en ny afdeling og definere rammerne for området i samråd med forretningen, siger hun.


Netop det, at Christina Jønby selv skal komme med sit bud på, hvordan DLA Piper flytter forretningen i en mere digital retning, har været en af motivationerne for hendes jobskifte. Rollen som chef er dog ikke ny. I Kromann Reumert var Christina Jønby chef for hele videnområdet og havde otte medarbejdere, der blandt andet arbejdede med videndeling og udvikling af værktøjer, der understøttede værdiskabende rådgivning


- Men den nye afdeling, jeg skal opbygge, skal ikke være en særskilt enhed, men én, der rækker på tværs, hvor formålet er at effektivisere og digitalisere arbejdsprocesser på den bedste måde. De første projekter omhandler automatisering og implementering af et nyt visuelt layout, dernæst kommer en lang række andre digitale projekter, siger hun.

Man skal jo kunne forklare, hvorfor det kan skabe værdi at slette data

Digital rejse og kunstig intelligens 

I advokatbranchen er det afgørende at være konkurrencedygtig både på pris og kvalitet.


- Det handler om at omstille processer, så man kan konkurrere både på pris og rådgivning. Så det handler om at gøre arbejdsprocesser smartere, så man frigiver tid. Og så handler det om at standardisere og sætte i system, så der er tid til det mere komplekse, siger hun.
Ifølge Christina Jønby er der mange muligheder i at bruge kunstig intelligens (AI) på det her område.


- Der er mange brancher, hvor der sker noget på det område. Men inden for advokatbranchen sker der rigtig meget, og jeg skal være med til at definere, hvordan vi træffer de valg, der giver værdi. For der er unikke muligheder med AI, hvis man arbejder med dataene på den rigtige måde. Der er mange små firmaer på markedet, der arbejder med algoritmer, så man skal have blik for, hvad det kan være smart at bruge algoritmerne til. I forhold til at effektivisere arbejdsgange og sikre høj kvalitet er der flere af Christina Jønbys kompetencer fra uddannelsen som bibliotekar DB, der kommer i spil.


- Vi har millionvis af dokumenter, så det handler om at sikre, at man kan søge smart i en stor datasum. Advokaterne skal kunne lave deres arbejde hurtigst muligt på det mest valide grundlag.
Grundkompetencerne fra studiet gør hende i stand til at forstå en datastrøm, hvordan man registrerer data og hele dens cyklus.


- Det gør, at jeg kan lægge en systematik ned over det. Datamanagement og -governance handler jo om, hvor længe dokumenterne skal leve, og at kunne se værdien i at sætte det i system og definere rettighederne. Det er den struktur, der gør, at man kan sætte strøm til arbejdsprocesserne.


Og Christina Jønby har for længst lært, at hun skal kunne forklare værdien af det arbejde, hun laver, for at få tid og ressourcer til at sikre ordentlige data i en forretning, der er så fokuseret på bundlinjen, som et advokatfirma er.


- Man skal jo kunne forklare, hvorfor det kan skabe værdi at slette data, eller hvorfor metadata er så vigtigt for at kunne afgøre, hvilken datakilde der skal peges på i et system og så videre. Det kan være hele forudsætningen for at flytte forretningen fra et udgangspunkt til et andet. Derfor er det så afgørende, at man er stringent i det, man laver, for hvis datastrømmene er alt for forskellige, så kan man ikke automatisere eller indføre ny teknologi.

Da jeg blev færdiguddannet, søgte jeg kun stillinger, jeg syntes, var spændende.

20 års erfaring i juraens verden

Christina Jønby har 20 års erfaring inden for arbejdet med jura.


- Meget af det, jeg laver, handler om at lytte og forstå de konkrete behov. Hvad irriterer advokaterne, eller hvornår tager en arbejdsopgave for lang tid? For sådan kan jeg identificere de arbejdsprocesser, der gør det smartere for dem. Jeg er rigtig meget ude i forretningen, så jeg kan koble mine kompetencer indenfor struktur og viden med it- og forretningsforståelse.


Hendes viden kan eksempelvis udmønte sig i en skabelon indenfor for eksempel transaktionsprocesser eller andre arbejdsprocesser, som gerne skal være den samme standard på tværs af forretningen. Det sikrer, at der arbejdes ensartet og samtidig fungerer som en oplæringsmodel for nyansatte jurister. Desuden undersøger hun, hvordan nye it-systemer eller legal tech-løsninger skal bruges, og hvordan det passer ind i forretningen.


- Det at kunne automatisere processer er vigtigt, fordi det gør det let at lave den samme rådgivning på tværs af hele firmaet. Men jeg kan også have opgaver, som indebærer træning i at arbejde anderledes, hvor vi skal sikre, at der er ny læring i den digitale transformation, og at vi forankrer de teknologier, vi indfører, siger Christina Jønby.
For Christina Jønby er det sjovest at arbejde i spændingsfeltet mellem viden, it og brugerne.


- Det handler om at kunne navigere i et felt med mange interesser og stakeholders, at forstå, hvad der foregår, og holde fast i, hvad det er, vi skal opnå. Derfor kan det også være, at man skal rette i et system eller lige tilføje nogle knapper eller arbejdsprocesser, før det giver mening at implementere det. Her kommer jeg med de forretningsmæssige input, og så er det it-afdelingen, der laver det tekniske. Netop at kunne kombinere medarbejdere, der er supergode teknisk, med bibliotekarer, der strukturerer data og viden, kan skabe noget virkelig spændende. Som fag kan vi noget forskelligt, og når vi sætter det sammen, skaber det helt andre muligheder.

International virksomhed 

DLA Piper er et internationalt advokatfirma og har en videnorganisation, der går på tværs af landegrænserne. Derfor kan den ansvarlige for et forandringsprojekt sidde i eksempelvis Australien og være en vigtig samarbejdspartner for Christina Jønby.


- At være en del af et stort firma betyder også, at vi modtager et koncept, som vi så skal tilpasse lokalt, fordi der jo er forskel på kontorerne. Her skal jeg have fat i de danske stakeholders og finde ud af, hvem der skal trænes, og hvem der har nyttig viden, som skal bruges i implementeringen. Jeg skal både definere retning og skabe lydhørhed til forandringsprojekter, og jeg skal have folk med ombord, for jeg kan jo ikke skabe forandringen alene.


Netop behovet for løbende dialog og forståelse for forretningen betyder også, at Christina Jønby i sin opbygning af den nye enhed er meget bevidst om, at den skal have mange arme ud i organisationen.


- Jeg har været i branchen længe, så jeg ved, hvad der skal til, hvis man vil lykkes. Omvendt vender de nye teknologier op og ned på, hvad der skal til for, at digitale forandringer lykkes både teknisk og kulturelt, hvor man skal kunne turde afprøve metoder og justere undervejs. Lige nu tegner jeg de store streger og scenarier, der skal være med til at definere, hvor vi vil være på sigt, og hvor ambitiøse vi skal være.

Ikke bibliotek, men viden

Ambitiøs er et nøgleord for Christina Jønby, og det forklarer også, hvorfor hun er skiftet fra rollen som specialist til leder.


- Det centrale for min karriere har været skiftet fra traditionelt bibliotek til et videncenter, hvor jeg er blevet involveret i projekter udenfor biblioteket. Generelt mener jeg, at informationsspecialisters kompetencer kan bruges mange steder uden for biblioteket, eksempelvis i videnprojekter og i brugen af data, og de områder har jeg altid gerne villet arbejde mere med. Derfor har jeg også taget en master i it, fordi jeg gerne ville have mere teoretisk viden og et større netværk, og fordi jeg vurderede, at de kompetencer ville bringe mig et spændende sted hen. Man kan jo også sige, at det med data og struktur er noget, der ligger i mit bibliotekargen, mens det at spotte potentialerne inden for ny teknologi og bringe dem ind i forretningen er noget, jeg har tillært mig.


En anden vigtig egenskab er nysgerrighed.


- Jeg har fået en ny rolle, der gør, at jeg ikke nødvendigvis skal gå til mange møder eller har ansvaret for meget drift. Jeg skal selv vurdere, hvor det giver mening, at jeg byder ind med noget, og det kræver, at jeg er nysgerrig og åben over for, at vi prøver ting af. Og også kan gå tilbage og sige, at jeg er blevet klogere hen ad vejen, fordi jeg har fået en dybere forståelse for den kultur, jeg arbejder i, og at jeg derfor mener, at vi skal gøre noget anderledes. I forhold til det her område, så skal man nogle gange kaste sin systematik og struktur til side og bruge sin mavefornemmelse og prøve sig frem. Rigtig meget af teknologien er jo uprøvet, og her skal vi turde lade tingene flyde mere frit og se, hvad der sker. Det er faktisk hverken særligt bibliotekar- eller advokatagtigt at have den tilgang.

Christina Jønbys karriere

- Jeg startede som informationsspecialist på det juridiske forskningsbibliotek i København. Senere rykkede jeg til Aarhus på et medicinsk fagbibliotek, men blev lånt ud til juraområdet, og derfra rykkede jeg til advokatbranchen som informationsspecialist hos Kromann Reumert, hvor jeg gjorde karriere og gik fra at være specialist til at blive leder, først som afdelingschef og senere for hele videnafdelingen og en sprogsektion. Jeg trives i en performancekultur med højt tempo.
}