Velkommen til DM Digi

Forperson for DM Digi Tine Segel. Foto Jakob Boserup

Del artikel:

Tine Segel er forperson for DM Digi med en ambition om at bygge bro mellem de mange fagligheder, der bidrager til den digitale omstilling.

Hvad er DM Digi?

- DM Digi er DM’s svar på den digitale omstilling, der både giver en masse nye og spændende job i såvel offentlige som private virksomheder, og som også ændrer mange af de arbejdsgange, vi har været vant til. Med DM Digi etablerer vi et stærkt medlemstilbud med netværk, arrangementer og faglige artikler til de mange DM’ere, der arbejder med digital omstilling, AI, data og meget mere. Og i DM Digi vil vi tage mange af de spændende diskussioner om i hvilken retning, vi ønsker at påvirke vores uddannelser, arbejdsmarked og demokrati, når digitalisering og især AI forandrer måden, vi for eksempel tilegner os viden på.

Interesserer du dig for data, AI og den digitale omstilling?

Så markér feltet "DM Digi" på Mit DM, så får du alt det DM laver på området - artikler, arrangementer, netværkstilbud m.m. 

Hvorfor har DM valgt at fokusere på et fagfagligt fællesskab for netop medlemmer på det felt?

- Først og fremmest er det vigtigt, at DM har flere tilbud til de medlemmer, der arbejder inden for det digitale felt, for det er allerede en stor gruppe, og en gruppe der vil vokse, fordi data og digital transformation er en del af så mange job. Desuden er det vigtigt, at DM styrker sin profil og afspejler, at en stor del af medlemmerne arbejder med data og digitalisering. Hidtil har diskussionen om, hvad vi vil med digitalisering og AI været meget teknisk, men med DM Digi vil vi nuancere billedet af, hvad det vil sige at arbejde med digital omstilling og bygge bro mellem de mange fagligheder, der bidrager til den digitale omstilling.

Hvad kan DM Digi give medlemmerne?

- Jeg har mødt programmører, der er nysgerrige på, hvad de kan lære af eksperterne i datakvalitet og omvendt mødt UX-specialister, som kan se styrken i dialogen med programmørerne - og den slags faglige møder er vigtige – det er dem vi vil facilitere i DM Digi. Så det er et eksempel på, hvad DM Digi kan give sine medlemmer – altså nye vinkler og et bredere syn på sin egen og andres faglighed. Og så helt konkret er det også faglige artikler, arrangementer, netværk samt politisk interessevaretagelse, hvor DM Digis udvalg kan spille ind på vores bud på, hvordan vi skaber et bedre samfund, bedre produkter og en bedre service.

Hvordan vil jeg kunne mærke det som medlem, at jeg er med i DM Digi?

- Du vil – hvis du har klikket af, at du interesserer dig for det digitale felt – få flere målrettede artikler om dette område, og du vil blive præsenteret for flere relevante arrangementer. Og så betyder DM Digi også, at du kan få rabat på flere kurser inden for det digitale område.

Hvad håber du, DM Digi vil betyde for medlemmerne?

- At DM er en endnu mere relevant fagforening for dem, og at de oplever en øget faglig stolthed, fordi DM Digi er med til at sætte spot på dem.

DM Digi har et politisk udvalg, hvad er deres rolle?

- Det politiske udvalg er ansvarlig for, at DM Digi udvikler godt og nærværende indhold til sine medlemmer, og at DM Digi markerer sig fagpolitisk i medierne og overfor beslutningstagere f.eks. ved at indgå en masse spændende partnerskaber med andre aktører på dette felt.

Hvordan kan jeg selv blive en del af udvalget?

- Som medlem af DM Digi kan du deltage i DM Digis årskonference, der skal afholdes i 2025, og her kan du selv stille op til DM Digis udvalg. Konferencen er planlagt til både at rumme faglige spændende oplæg, en medlemsdel med gode debatter og ikke mindst en drøftelse af, hvad der skal præge DM Digi fremadrettet.

Seneste artikler

Læs alle artikler

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje