5 stadier: Hvor “AI-moden” er din arbejdsplads?

- Flexicuritymodellen og ansvarlige fagforeninger og arbejdsløshedskasser skal sørge for, at vi kan absorbere AI på arbejdsmarkedet og få medarbejdere videre, hvis deres opgaver ændrer sig, siger professor på CBS og digital vismand Jan Damsgaard. Foto Jakob Boserup

Af Sabrine Mønsted
Del artikel:

AI kan gøre medarbejdere og virksomheder langt mere effektive og produktive, men de fleste virksomheder er stadig på et umodent stadie, mener Jan Damgaard, professor på Institut for Digitalisering på CBS.

- Du bliver ikke overflødiggjort, hvis du bruger AI i dit arbejde, men derimod hvis du ikke gør, siger professor Jan Damsgaard, der er digital vismand og med i regeringens ekspertudvalg, der rådgiver om AI på ungdomsuddannelserne.

- For AI kan gøre dig langt mere effektiv og produktiv og til en forstærket udgave af dig selv, siger han og tilføjer, at hvis du ikke bruger det, så kommer der blot en anden, der gør.

Til det årlige AI Denmark Summit i oktober fortalte Microsofts administrerende direktør, Mette Kaagaard, at virksomheden havde oplevet 30-50 procents effektivitetsforbedring hos de administrative medarbejdere, der brugte Microsofts co-pilot – en AI-assistent, der kan hjælpe med mailbesvarelser, oplæg, resuméer, slideshow og så videre. It-programmørerne havde oplevet en fordobling i produktivitetsboost ved at bruge AI og lavede bedre software, ifølge Mette Kaagaard.

- Det er et billede på, at AI er banebrydende og radikalt vil ændre måden, vi arbejder på, siger Jan Damsgaard, der ikke mener, at det i første omgang kræver særlige kompetencer at kaste sig ud i at bruge AI i sit arbejde. Men man skal i starten træne og oplære sin AI.

- Man kan sidestille det med en nyuddannet medarbejder eller en studentermedhjælper, som også laver flere fejl i starten, men som gennem dine input og jeres dialog bliver klædt på til opgaverne. På samme måde som man efterhånden oplærer og kender medarbejderen, får man tillid til de informationer og produkter, de leverer, siger Jan Damsgaard.

Du bliver ikke overflødiggjort, hvis du bruger AI i dit arbejde, men derimod hvis du ikke gør

Ledelsen skal tage teten

Mange medarbejdere bruger allerede AI i deres arbejde, men ifølge professoren foregår det på mange arbejdspladser stadig lidt gedulgt, hvor man som medarbejder frygter, at man “snyder” eller bryder regler for fortrolige oplysninger om virksomheder eller GDPR.

Ledelsen skal føre an og tage en beslutning om, hvordan man bruger AI i virksomheden og være tydelige omkring, at alle medarbejdere skal lære at anvende AI i deres arbejde, mener han.

- For der er ingen vej udenom. Alle skal i gang. Lige nu er der en kløft mellem virksomhedernes it-virkelighed og de digitale muligheder, og den bliver meget hurtigt større, siger Jan Damsgaard, der udkommer med bogen AI - mellem fornuft og følelse den 17. november. Her beskriver han fem stadier for virksomheders brug af AI, hvor de fleste virksomheder og organisationer ifølge ham er nået til stadie 1. eller 2.

1. Stadie 

AI er først og fremmest den enkelte ansattes personlige assistent, som de bruger lidt i smug. De ansatte har kun adgang til de generelle, internetbaserede AI-løsninger som ChatGPT, Codex, Dall-E og Midjourney. Der er ikke tilpasset organisationens behov eller data.

2. Stadie

AI bliver en proces-konsulent, hvor virksomheden får en eksisterende AI-løsning, som er trænet. AI får ikke adgang til alle virksomhedens data, men fx virksomhedens medarbejderhåndbog, dens produktspecifikationer, manualer, retningslinjer for kundeservice og så videre.

3. Stadie

Her bliver AI’s transformative potentiale synligt. Nu bliver AI en del af virksomhedens kernesystemer. AI får adgang til data i realtid, og den bliver en integreret del af virksomheden og dens processer. Der vil være tale om en hybridløsning, hvor store dele af AI er trænet i forvejen, men nu suppleres med træning på virksomhedens egne data.

På dette stadie vil AI begynde at se mønstre og muligheder, der kan skabe grundlag for nye produkter, tjenester, samarbejdspartnere, kunder, markeder og forretningsmodeller.

4. Stadie

Er kendetegnet ved, at AI bliver så integreret i virksomheden, at den bliver en slags idealmedarbejder. Den bliver en kulturbærer, der bidrager til, at virksomhedens kultur og værdier går igen i alle handlinger og beslutninger.

5. Stadie

AI rækker her ud over den enkelte virksomhed og får et helt økosystem af virksomheder og organisationer til at arbejde mere gnidningsløst sammen. Hvis en af systemets leverandører oplever forsinkelser, vil den for eksempel sikre, at de andre leverandører i mellemtiden kan afhjælpe problemet, eller hvis det ikke kan lade sig gøre, kan den give besked til kunder, samarbejdspartnere, transportafdelinger, lagre og så videre, så alle er forberedt på situationen.

Ledelsen skal involvere medarbejderne i udviklingen og implementering af nye AI-tiltag

Involvér TR

Hvis AI med succes skal sprede sig til alle i virksomheden og bruges som en integreret del af hele virksomhedens virke, skal ledelsen involvere medarbejderne - for eksempel tillidsrepræsentanter - både i udviklingen og implementering af nye AI-tiltag.

- Det skal være helt tydeligt, hvordan AI bliver brugt og til hvad. Ledelsen skal også tage ansvar for at få alle med gennem kompetenceudvikling og efteruddannelse og give medarbejderne tryghed ved at sige noget i stil med: “Vi får ikke mindre brug for jer, men opgaverne kan ændre sig på grund af AI”. For trygge medarbejdere tør forandringer, siger Jan Damsgaard.

I arbejdsløshedskassen FTFa har Jan Damsgaard været en af inspirationskilderne til deres AI-assistent Jobmakker.dk. Her kan man sætte sit CV og det jobopslag, man vil søge ind, og på et øjeblik får man et udkast til en ansøgning. Siden maj 2023 har AI-assistenten hjulpet med 150.000 ansøgninger, til sammenligning taler a-kassens 30 karriererådgivere hvert år med cirka 30.000 medlemmer.

- Projektet handler ikke om at overflødiggøre medarbejdere, men om at bruge deres kompetencer bedst muligt.

De 30 rådgivere har fået et fagligt løft i deres opgaver, fordi de nu kan fokusere på medlemmerne med størst behov, og dermed gøre en større forskel, siger Jan Damsgaard, der har foreslået regeringen at nedsætte en form for AI Råd, som har fokus på og forpligter både arbejdstagere og arbejdsgivere på at samarbejde omkring at få AI ind på det danske arbejdsmarked på en god måde.

Læs uddrag af bogen, der udkommer 17. november

AI Denmark

AI Denmark hjælper SMV’er med virksomhedsrettede AI-pilotprojekter og er med til at udvikle et nationalt AI-univers bestående af bla. best-practice cases og en online læringsplatform. De er finansieret af Industriens Fond med 34,5 mio. kr. over tre år.

Partnerne er: Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og IT-Universitetet.

Seneste artikler

Læs alle artikler

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje