Dansk Magisterforening

Fem gode råd: Det skal du gøre, hvis sygdom rammer din kollega

Når der opstår sygdom på din arbejdsplads, er en af Marie Lawætz' råd at indgå tydelige aftaler om særligt arbejdstid, opgaveløsning og tilknytning. © Illustration: Canva

Af Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

Det kan være svært at håndtere, hvis en kollega får kræft, en depression eller anden svær sygdom. Marie Lawætz, psykolog og chef for Kræftlinjen i Kræftens Bekæmpelse, har nogle råd til, hvordan arbejdspladsen skal gribe det an.

1. Kommuniker fra starten

Det er vigtigt for alle, at det meldes ud fra start, hvis en kollega bliver alvorligt syg. For mange er sygdom en enormt privat ting, og derfor er det den syge kollega, der selv bestemmer, hvor meget kollegerne skal have at vide, og om det er lederen eller vedkommende selv, der melder det ud. Kollegaen skal også selv melde ud, om sygdommen er noget, der skal tales om på arbejdspladsen, eller om vedkommende hellere vil være fri.

2. Indgå tydelige aftaler

Ud over kommunikation er rammesætning helt afgørende, når der opstår alvorlig sygdom på en arbejdsplads. Alvorlig sygdom kan strække sig over halve og hele år, så der kan være brug for jævnligt at ændre på aftalerne. Af hensyn til både kollegerne og den syge selv er der tre ting, som skal være tydelige for alle:

  • Arbejdstid: Er den syge kollega sygemeldt? Er det en fuldtidssygemelding? Kommer den syge nogle timer om dagen eller to dage om ugen?
  • Opgaveløsning: Hvad kan og ønsker kollegaen at påtage sig, og hvilke opgaver skal uddelegeres i en periode eller helt udskydes?
  • Tilknytning: Hvor meget ønsker kollegaen at komme på arbejdspladsen? Er det tre timer om dagen, tre dage om ugen eller ét besøg om måneden? Hvis den syge kun kommer sporadisk, er det vigtigt at sætte rammer for besøget. Skal det være til en kop formiddagskaffe i køkkenet eller en rundtur i hele afdelingen hver gang?

3.Yd omsorg – hvis det passer jer begge

Nogle er glade for, at kollegerne løbende spørger ind til forløbet. Andre vil helst bare holde fri fra sygdommen, når de går på arbejde.

Nogle har et venskab med den syge kollega, andre har et mindre tæt kollegialt forhold. Ikke alle kan og skal yde den samme omsorg. Hvis det bliver for svært, skal du trække dig. Det kan fx være svært at rumme en syg kollega, hvis du også har sygdom tæt på uden for arbejdspladsen. I den situation kan det være en ide at skrive en mail til din syge kollega, hvor du forklarer, hvorfor du holder afstand, og samtidig viser din medfølelse.

4.Giv hinanden plads til at blive forskelligt berørt

Det er hele arbejdspladsen, der bliver berørt, når en kollega rammes af alvorlig sygdom. Det er sårbart – og hvor ramte vi bliver på psyken i langvarige forløb, kan heller ikke forudses fra start. Man reagerer forskelligt. Det er o.k. Og det skal der være rum for.

5. Sygdom kan være langvarig

Derfor kan der være brug for at justere på aftalerne hen ad vejen. Både hvad angår det faglige og den berørte kollega. Balancen er svær, for der vil også være andre behov end den syges, som arbejdspladsen skal tage hensyn til. Der skal gives løbende opdateringer til den kreds, der har behov for at kende status, fx i forhold til opgaveløsning.

}