Dansk Magisterforening

Fleksibilitet og medindflydelse giver glade og produktive medarbejdere

© Foto: Rasmus Kongsgaard

Camilla Gregersen
Del artikel:

Manglen på arbejdskraft vil være et styrende element for de kommende år i dansk politik. Stats­ministeren har understreget, at den nye tids valuta i dansk politik ikke er penge, men medarbejdere, skriver forperson for DM Camilla Gregersen.

Vi ser ind i demografiske modvinde, samtidig med at presset på arbejdsmarkedet er stigende, og stress er blevet en folkesygdom. Det er et kæmpe paradoks. For når ens kollega bukker under på grund af arbejdspres, forsvinder opgaver ikke ud ad vinduet, og med manglen på arbejdskraft og pressede ressourcer er der ofte ikke en ny kollega til at tage over.

Vi har arbejdsmiljøundersøgelser, der viser, at DM’s medlemmer har en ugentlig arbejdstid, der ligger i toppen af det danske arbejdsmarked, og at næsten halvdelen af vores medlemmer oplever stresssymptomer.

Derfor er det afgørende, at vi skaber et bedre psykisk arbejdsmiljø. Jeg argumenterer for bedre uddannelse af ledere, så de kan forebygge, at medarbejdere går ned med stress. Jeg taler for, at det psykiske arbejdsmiljø skal fylde mere i arbejdsmiljøaftalen. Og i DM inviterer vi til arbejdsmiljøkonferencer og kurser i forebyggelse af stress.

Vores økonomi og arbejdsmarked skal hænge sammen. Men i stedet for at presse den menneskelige arbejdsstyrke endnu længere ud mod kanten – og i stedet for at forkorte uddannelser – mener jeg, at vi skal foretage fire greb:

1. Tag godt og hurtigt imod de nyuddannede på arbejdsmarkedet. De er virkelig dygtige, og de fortjener at komme hurtigt i gang med deres arbejdsliv.

2. Gør det attraktivt for seniorer at blive længe på arbejdsmarkedet.

3. Byd udenlandske kolleger velkomne – selvfølgelig på ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

4. Brug de nye tekniske muligheder i form af digitalisering og AI.

Det sidste punkt vil jeg uddybe:
Måske skal vi betragte AI som en introvert, nystartet kollega. Det kan være en kollega med stadig ukendte og måske ubehagelige karaktertræk, som kræver nogle tydelige rammer for, at det ikke stikker helt af. Men AI er også en kollega med uanede kræfter, der kan hjælpe os med at løse arbejdsopgaverne. Hvis der investeres i, at medarbejdere (og ledere) kan lære at bruge AI, kan vi nå længere.

Derudover er der en femte vej at gå:

5. Skab medindflydelse og større mulighed for fleksibilitet i arbejdet.

Det sidste greb med mere medindflydelse vil jeg uddybe, for det er så vigtigt: De medlemmer, der oplever medindflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og arbejdstiden, trives bedre. Fordi det giver dem bedre muligheder for at få arbejde, familie og fritid til at hænge sammen. Og når man trives bedre, får man mere fra hånden på arbejdet. Potentialet ved fleksibilitet er enormt i forhold til både trivsel og effektivitet.

I stedet for kun at tale om, hvordan vi får folk til at arbejde mere, så bør vi i højere grad tale om, hvordan vi indretter arbejdslivet, så det bliver bæredygtigt til gavn for både arbejdsgiver og medarbejder. Når der gives plads til medbestemmelse, faglighed og fleksibilitet i dage og tid, vinder vi både timer og år på arbejdsmarkedet. Vi skal skabe et arbejdsliv, som giver arbejdsglæde, og det vil vi kæmpe hele vejen for i DM.

}