Dansk Magisterforening

Heather efterlyser uddannelse i grønt lederskab

"Vi bliver nødt til at gentænke de fundamentale formål, mål og processer i vores arbejde og gentænke de substantielle spørgsmål. Det vil sige: Hvad producerer vi? Hvor meget producerer vi? Og hvordan konsumerer vi?", siger professor i antropologi Heather Anne Swanson, leder af Center of Environmental Humanities, Aarhus Universitet. © Foto: Tobias Nicolai

Del artikel:

Professor i antropologi Heather Anne Swanson er som leder af Center of Environmental Humanities ved Aarhus Universitet med til at fokusere på den grønne omstilling inden for universitets- og researchorganisationernes verden. Hun efterlyser en ordentlig uddannelse i grønt lederskab, der ikke kun berører emnet overfladisk.

Er den grønne omstilling på arbejdspladsen lederens ansvar?
"Ja, for det kræver rigtigt lederskab at lave den slags transformativt arbejde. Som leder har du ansvaret, og det er et stort og tungt ansvar, fordi den grønne omstilling ikke bare er cremen på toppen af kransekagen, men derimod indebærer en komplet omstrukturering af firmaet eller organisationen. Folk tror, at bæredygtighed består i at spare på elektriciteten eller at opmuntre medarbejderne til at tage cyklen til arbejde, men i virkeligheden kræver en rigtig grøn omstilling meget mere end det".

Hvad indebærer en regulær grøn omstilling?
"Det kræver, at vi bliver nødt til at gentænke de fundamentale formål, mål og processer i vores arbejde. Vi bliver nødt til at gentænke de substantielle spørgsmål, det vil sige, hvad producerer vi? Hvor meget producerer vi? Og hvordan konsumerer vi? I forhold til  universitetsverdenen er det fx ikke nok at se på universitetets udledninger på campus. Det er essentielt at se på uddannelsesorganisationens større rolle, fx forholdet mellem et universitet og produktionsdanmark".

Det er helt essentielt, at medarbejderne er involveret i den grønne omstilling

Heather Anne Swanson, AU

Hvor vigtigt er det at få medarbejderne om bord?
"Det er helt essentielt, at medarbejderne er involveret i den grønne omstilling. Det er også vigtigt at huske, at gode ideer kan komme alle steder fra. Godt lederskab handler om at kunne genkende den gode ide. Ligesom alle andre former for godt lederskab kan grønt lederskab ikke udelukkende være top-down. Godt lederskab vil altid være baseret på samarbejde".

Kan ledelsen gøre bæredygtige initiativer spiselige eller sjove med nudging?
"Nudging er ikke nok, lederne skal skabe rum og plads til, at de ansatte kan blive aktivt deltagende, når man skal finde ud af, hvad en meningsfuld grøn omstilling betyder for ens organisation og arbejdsplads. Det kræver, at lederne tillærer sig nye færdigheder og kompetencer".

Hvad er de største udfordringer for lederne, når de skal sætte sig ind i emnet?
"Vi mangler i høj grad nye modeller for uddannelser i grønt lederskab. Alt for ofte er lederuddannelserne tilrettelagt af folk, der ved utroligt meget om lederskab, men som ikke ved så meget om grønt lederskab. Mange tror, det er nok at lægge et par elementer ind om grøn tænkning, men vi har brug for en meget mere grundlæggende uddannelse i grønt lederskab. Det kræver nogle seriøse samarbejder mellem grønne eksperter og eksperterne i ledelse".

Hvordan kan man vide, hvad der fungerer efter hensigten?
"Det er vigtigt, at både ledere og medarbejdere gør sig klart, at det kan være svært at vide, hvilke tiltag der hjælper i det lange løb. Vi skal lære at leve med, at der er meget, vi endnu ikke ved. Grøn omstilling indebærer en masse uvished, for det er uklart, hvor og hvordan vi som individer passer ind i det større system. Vi ved det simpelthen ikke, men vi må tro på, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at forsøge os frem".

DM har fokus på bæredygtighed

Arbejdslivet kan ikke skilles fra resten af livet. Det er tanken i DM, der arbejder for en bæredygtig udvikling af både arbejdslivet og samfundet som helhed.

I DM er bæredygtighed at forbedre menneskers trivsel og sikre lighed for nuværende og kommende generationer på arbejdsmarkedet, samtidig med at klodens økosystemer beskyttes.

}