Dansk Magisterforening

Krise kalder på ekspertise

© Foto: Rasmus Kongsgaard

Camilla Gregersen, forperson for DM
Del artikel:

Verden står overfor en klimakrise, en biodiversitetskrise og en fødevarekrise. Vi er stolte af at organisere mange vidende medlemmer, så vi kan løse samfundets udfordringer.

Året lakker mod enden. Et heftigt internationalt år med Ruslands invasion af Ukraine. Samtidig har der været kraftig inflation. Mon ikke vi snart trænger til lidt julefred?

Nationalt har der også været stor spænding på grund af folketingsvalget og ny regeringsdannelse. I DM har vi klare ønsker til en ny regering:

Prioritér en ambitiøs arbejdsmiljøaftale i 2023, hvor man for alvor tager det psykiske arbejdsmiljø lige så alvorligt som det fysiske. Der er alt for mange, der går ned med stress, og det må og skal stoppe. Lykkes vi med at skabe et bedre arbejdsmiljø, vil det også give mange årsværk til arbejdsmarkedet.

Giv de unge positiv opmærksomhed. Det er små årgange, der kommer nu, og i stedet for at skære på dem og deres uddannelser bør det politiske fokus være på at sikre dem gode uddannelser og et godt ungdomsliv. Vi ved fra talrige undersøgelser, at mange unge mistrives – det skal vi ændre!

Forslaget om fireårige kandidatuddannelser fører ikke landet fremad, men tilbage

Jeg oplever et uddannelsessystem, der i den grad trænger til kærlighed og mindre reformhast. Forslaget om fireårige kandidatuddannelser fører ikke landet fremad, men tilbage. I DM har vi fået etableret et godt samarbejde med blandt andre Dansk Erhverv og vores hovedorganisation om at advare mod nedskæringer på uddannelserne, for arbejdsgiverne efterspørger i stigende grad vores medlemmers arbejdskraft på det private arbejdsmarked. Vi arbejder for, at det budskab trænger ind på Christiansborg.

Der er god grund til, at politikerne forholder sig til arbejdsmarkedet. DM har gennem det sidste år siddet i erhvervsministerens ekspertgruppe omkring demokratisk erhverv, og nu ligger der solide forslag til politikerne, så vi forhåbentlig ikke bare skal bryste os af den gamle andelsbevægelse, men også kan få skabt flere nye demokratiske virksomheder. Mange af DM’s unge medlemmer har lyst til at arbejde under andre former end traditionelt lønarbejde, og det skal vi understøtte som en moderne fagforening.

Under valgkampen var flere partier ude at sige, at der kan findes hele milliarder ved at spare på bureaukrati i kommunerne. Der blev lidt mere stille, når vi spurgte, hvor pengene skal findes konkret. Vi har med succes i efteråret vist, hvad vores medlemmer arbejder med. Det viser sig heldigvis, at de færreste politikere vil undvære vores medlemmer, når de hører om det konkrete arbejde.

Hele verden drejer sig ikke om Christiansborg. Som fagforening har vi medlemmernes arbejdsliv i centrum, og vi har stærkt fokus på, hvordan vi får skabt et fleksibelt arbejdsliv – uden at det bliver grænseløst. Vi opfordrer til at lave lokale aftaler, der kan sikre et godt arbejdsmiljø med gode vilkår for at få arbejds- og familieliv til at gå op i en højere enhed.

Og så sker der noget spændende: Vi fusionerer 1. januar med to andre fagforeninger, nemlig JA (jordbrugsakademikerne) og DSL (skov- og landskabsingeniører). Sammen laver vi en BIO-søjle for alle dem, der arbejder med/for/i naturen.

Krise kalder på ekspertise! Og verden står over for en klimakrise, en biodiversitetskrise og en fødevarekrise.

Vi er stolte af at organisere mange vidende medlemmer, så vi kan løse samfundets udfordringer. Som medlem af DM gør du en forskel.

}