Dansk Magisterforening

4-dages arbejdsuge: Fleksibilitet kan blive grænseløs

"I starten var der en betydelig skepsis, især blandt børnefamilierne. Nu oplever mange, at det godt kan lade sig gøre, hvis man har en fleksibel indretning af arbejdspladsen og en chef, der forstår, at fleksibilitet er nøglen til tilfredse medarbejdere", siger Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet. © Foto: Thomas Steen Sørensen

Majken Søndergaard Eliasen
Del artikel:

Arbejdslivsforsker Janne Gleerup har fulgt eksperimentet med den firedages arbejdsuge i Odsherred Kommune fra starten. Selvom coronaen fik ændret på præmisserne for forsøget, har eksperimentet leveret brugbar indsigt i trivsel og fleksibilitet.

Tre års videnskabeligt arbejde med at dokumentere og belyse forsøget fra Odsherred Kommune er ved at nå sin afslutning for arbejdslivsforsker og lektor ved Roskilde Universitet Janne Gleerup. Hun og hendes kollega blev i sin tid inviteret af kommunen til at udvikle forskningsbaseret viden om det projekt, der på det tidspunkt var det første af sin art inden for offentligt regi i Danmark.

"Ideen var blandt andet, at den firedages arbejdsuge ville være trivselsfremmende og dermed kunne virke positivt på fastholdelse og rekruttering, så dygtige medarbejdere får lyst til at arbejde i Odsherred", beretter Janne Gleerup.

"Jeg tror bestemt, at vi fremover vil se flere eksempler på fleksibilisering, men ikke nødvendigvis en firedages arbejdsuge"

Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet

I de tre år, forsøget varede, skete der en masse uventede ting, der fik indflydelse på projektet. Coronaen forstyrrede grundpræmisserne og var med til at skrue op for de fleksible forhold på arbejdspladsen med mulighed for mere hjemmearbejde. Forsøget blev også mødt af en meget stor interesse i medierne og offentligheden, som hverken kommunen eller forskerne fra RUC havde forudset.

"I starten tænkte jeg, at det måske var en enlig svale for det offentlige, men på kort tid er interessen vokset, så jeg tror bestemt, at vi fremover vil se flere eksempler på fleksibilisering, men ikke nødvendigvis en firedages arbejdsuge", siger Janne Gleerup.

Efterfølgende har både Esbjerg, Solrød og Kerteminde Kommune kastet sig ud i lignende projekter med en fleksibel indretning af arbejdsugen.

Sammenhængskraft kræver fremmøde
Janne Gleerup og hendes kolleger er stadig i gang med at skrive rapporten med de endelige konklusioner fra projektet, men nogle af de vigtigste ligger klar.

© Foto: Thomas Steen Sørensen

"Der er sket et skifte blandt kommunens ansatte fra, at der i starten var en betydelig skepsis over for, om det kunne holde at have en firedages arbejdsuge", fortæller hun.

Det var især børnefamilierne, der var nervøse for, om de kunne få hverdagen til at hænge sammen. Tre år senere oplever mange, at det godt kan lade sig gøre, hvis man har en fleksibel indretning af arbejdspladsen og en chef, der forstår, at fleksibilitet er nøglen til tilfredse medarbejdere.

"Tendensen er, at langt flere er blevet rigtig glade for modellen og ikke ønsker at skifte tilbage til en almindelig arbejdsuge", udtaler arbejdslivsforskeren.

Det kan lyde indlysende, at fleksible rammer for mødetid kan løse de fleste logistiske problemer, men for meget fleksibilitet kan også rumme udfordringer for sammenhængskraften på en arbejdsplads.

"Hvis det er helt individuelt, hvornår man arbejder, så føles det frit og dejligt, at man kan hente børn, når man vil. Men tre år senere risikerer man at have begrænset kontakt til sine kolleger, for man møder dem aldrig, og der er ingen organisatorisk sammenhængskraft", konkluderer forskeren.

"Individualiseringen skal hele tiden afbalanceres med en undersøgelse af, hvad det gør ved kollektivet, den faglige kvalitet og den organisatoriske sammenhængskraft, ellers kan individualiseringen ende med at give bagslag", siger Janne Gleerup.

Er eksperimentet en succes?

Vi har spurgt de to medarbejdere i Odsherred Kommune og arbejdslivsforskeren på RUC, der har fulgt eksperimentet, om det er en succes.

Rasmus Kruse Andreasen, landskabsforvalter og TR i Odsherred Kommune:
Ja, det er en succes
Vi er blevet klogere på, hvordan man kan arbejde hver især, og hvad der fungerer, så på den måde er det en succes.

Gry Annika Jensen, naturgeograf og vandmiljømedarbejder i Odsherred Kommune:
Ja, det er en succes
Jeg er stadig meget, meget glad for den ordning her.

Janne Gleerup, arbejdslivsforsker og lektor på Roskilde Universitet:
Det er delvis succes
På mange måder er det lykkedes, men der er stadig opgaver og opmærksomheder, som organisationen skal arbejde med. Grunden til, at det har været svært at nå i mål, er, at coronaen satte alt under pres, når der har været så mange måneder, hvor folk ikke var på arbejde.

}