Dansk Magisterforening

Borgmesteren: Det er god borgerservice

© Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Michael Sejlstrup Ellegaard
Del artikel:

Akademikerbladet har spurgt beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune Jens-Kristian Lütken (V), hvad han mener om Jobcenter Københavns formidling af job til en løn, der er under dagpengesatsen. Borgmesterens sekretariat har svaret skriftligt.

Mener du, at Københavns Kommune skal arbejde for, at private danske virksomheder kan rekruttere ledige akademikere til en løn, der ligger under dagpengesatsen og en tilnærmelsesvis overenskomstmæssig løn?

"Helt overordnet har jobcenteret to vigtige opgaver. Nemlig at hjælpe ledige i job og at understøtte virksomhedernes rekrutteringsbehov. Det skal selvfølgelig ske inden for lovgivningens rammer, der siger, at et match skal være på overenskomst eller overenskomstlignende vilkår".

Mener du, at Københavns Kommune ved Jobcenter København skal arbejde for, at private danske virksomheder kan rekruttere ledige akademikere til stillinger ved danske virksomheder i udlandet til en løn, der ligger under dagpengesatsen og en tilnærmelsesvis overenskomstmæssig løn?

"Jobcenteret skal arbejde for, at de ledige kommer i job inden for de rammer, som lovgivningen giver os. Jobcenteret kan godt orientere om konkrete jobmuligheder i udlandet, men kan naturligvis ikke pålægge ledige at søge jobbet".

"Hvis den enkelte ledige synes, at et givent job i udlandet er en god idé, er det da god borgerservice også at orientere om jobåbninger i udlandet. Og så må man jo formode, at lønrammen er afstemt med de leveomkostninger, der er i det pågældende land".

Vil du opfordre ledige akademikere i Københavns Kommune til at flytte til udlandet for at komme i arbejde, herunder til en løn, der ligger under dagpengesatsen og en tilnærmelsesvis overenskomstmæssig løn?

"Jeg synes, at man som ledig akademiker skal være både fagligt og geografisk mobil. Om ens livssituation så i øvrigt er sådan indrettet, at et job i udlandet er en mulighed, er naturligvis helt op til den enkelte ledige at beslutte. Men helt overordnet er jeg tilhænger af et arbejdsmarked, hvor man søger arbejde på tværs af grænserne, og derfor er arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU en hjertesag for mig".

}