Dansk Magisterforening

Tillidsrepræsentant om studielukninger: "Det er uforståeligt"

© Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix.

Udflytning
Del artikel:

4.350 studiepladser forsvinder i København, Aarhus, Odense og Aalborg

I sidste ende lempede aftalepartierne kravene, men den endelige politiske aftale om udflytning af uddannelser betyder alligevel, at 4.350 uddannelsespladser forsvinder fra landets fire største byer.

1.950 pladser lukkes helt, mens 2.400 af pladserne skal flyttes til mindre byer. Eksperter har ellers advaret om, at de studerende ikke nødvendigvis vil følge med, og der er allerede ledige pladser på mere end halvdelen af de eksisterende uddannelser uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Dermed kan aftalens udflyttede pladser kannibalisere på udbud med ledige pladser og samlet set føre til flere ledige studiepladser, som tænketanken DEA’s underdirektør, Mads Fjord Jørgensen, har advaret om i Akademikerbladet.


Eller som politisk kommentator Lars Trier Mogensen formulerer det: "Den her aftale kan blive den første i den frie verdens historie, hvor et flertal i parlamentet har truffet en beslutning, som faktisk fører til et fald i uddannelsesniveauet".

Den her aftale kan blive den første i den frie verdens historie, hvor et flertal i parlamentet har truffet en beslutning, som faktisk fører til et fald i uddannelsesniveauet

Politisk kommentator Lars Trier Mogensen

På DTU, der står til at uddanne 500 færre ingeniører, peger rektor Anders Bjarklev på, at enorme klimaudfordringer og krigen i Ukraine har skabt et akut forsyningssikkerhedsproblem, der skal løses ved en accelereret omstilling af energisektoren.

"Det er ubegribeligt, at det politiske svar er at begrænse optaget på DTU’s ingeniøruddannelser", siger han.

På Aalborg Universitet (AAU) har undervisernes fællestillidsrepræsentant, Frederik Hertel, ligeledes svært ved at acceptere aftalens konsekvens for universiteterne, der samlet må lukke
5,7 pct. af deres pladser i de største byer.

Her lukker universiteterne pladser

Universitet

Status

Copenhagen Business School

337 pladser nedlægges. 4 uddannelser lukkes helt

Danmarks Tekniske Universitet

500 pladser lukkes

IT-Universitetet

Behøver ikke at lukke pladser

Københavns Universitet

625 pladser lukkes, 214 flyttes ud

Roskilde Universitet

17 pladser lukkes

Syddansk Universitet

Ca. 330 pladser lukkes helt. 316 pladser flyttes ud.

Aalborg Universitet

18 uddannelser lukkes, svarende til 1.029 plads. I alt fjernes 1.672 pladser, mens 993 oprettes.

Aarhus Universitet

Fjerner 900 pladser. 330 pladser lukkes, resten flyttes ud.

"Det er uforståeligt, at politikerne vælger at spare på den næste generation. Danmark lever af den innovation og udvikling, som dygtige og veluddannede unge bidrager til. Og når vi mister uddannelsespladser i de største byer, bliver det også sværere at komme ind. Så den sociale skævhed i uddannelse risikerer at blive endnu større", siger han.

Aalborg lukker 18 uddannelser

Selvom de politiske krav blev lempet undervejs, har AAU med en ny strategi besluttet at gå drastisk til værks. AAU vil lukke 18 uddannelser, heraf 14 i København, svarende til 717 uddannelsespladser. I alt forsvinder 1.672 pladser, mens der oprettes 993 nye. Planen blev hemmeligholdt for medarbejderne. I hovedsamarbejdsudvalget fik tillidsrepræsentanterne ifølge Frederik Hertel mundkurv på.

"Hverken medarbejdere eller studerende har haft mulighed for at kvalificere processen, og det går ud over arbejdsmiljøet, når medarbejdere og studerende ikke inddrages i en proces med så vidtrækkende konsekvenser. Medarbejderne har fået frataget deres handlemuligheder. Så det må ledelsen tænker over fremadrettet. Lukketheden skal simpelthen stoppe", siger Frederik Hertel, der frygter, at planen kan føre til afskedigelser.

"Nu handler det om at få lagt en realistisk plan for, hvad der skal ske, også så vi kan fastholde så mange af vores dygtige kolleger som muligt. Det her kan ikke reduceres til et problem, der kun vedrører vores kolleger i København, som er hårdest ramt af lukningerne. Hvis konsekvensen er, at vi skal være færre medarbejdere, så må man kigge på hele AAU", siger han

Koster universiteterne dyrt

Ifølge Københavns Universitet betyder aftalen, at 929 studiepladser fjernes fra København, hvilket ifølge universitetet er 573 færre end oprindeligt krævet af ministeriet. I alt nedlægges 626 pladser, heraf 300 på humaniora og 135 på samfundsvidenskab. Ifølge KU betyder reduktionen i optaget en nedgang i indtægter på 80-120 mio. kr.

"Det er ikke en aftale, der styrker kvaliteten af uddannelserne. Den skaber ikke et bedre studiemiljø på campus, og den imødegår heller ikke virksomhedernes akutte behov for arbejdskraft på særlige uddannelser", siger prorektor Bente M. Stallknecht, der dog samtidig er tilfreds med, at forligspartierne har accepteret KU’s ønske om at tage hensyn til de mange humanistiske småfag, der ikke ser ud til at blive ramt af lukninger.

Tillidsrepræsentant og formand for DM’s universitetslærere Brian Arly Jacobsen peger dog på, at den samlede udflytningsaftale især rammer de humanistiske fag.

"De humanistiske uddannelser har mistet 39 pct. af deres optag siden 2013, og det er ikke noget, der ser ud til at stoppe. Det er på tide, at man politisk forholder sig til, hvad man vil med humaniora i fremtiden", siger Brian Arly Jacobsen.

SF’s uddannelsesordfører, Astrid Carøe, understreger, at KU fik alle de ønskede særhensyn med i den endelige aftale.

"Derudover har vi også fået flere penge ind i aftalen, og hvis det viser sig, at der ikke er penge nok, skal det behandles i aftalekredsen. Der kan ikke bare automatisk skæres flere pladser. Vi har også fået en forsikring om, at aftalekredsen mødes hvert halve år og evaluerer situationen, herunder tager en status på, om små unikke fag er lukningstruede", siger hun.

}