Dansk Magisterforening

Corona har givet et mere fleksibelt arbejdsliv

Det er fedt, at hjemmearbejdet fortsætter. Det giver fleksibilitet i hverdagen, og jeg kan planlægge anderledes, når jeg ikke skal cykle 22 km hver vej”, siger Nadia Stevns Hertzum, som er skadebehandler i Motorerhverv hos Codan i Aarhus. © Foto: Jesper Voldgaard

Af Anna Dalsgaard
Del artikel:

Hjemsendelsens gave var en uventet og lynhurtig erfaring med hjemmearbejde og distanceledelse. Codan er blandt de første, der lader medarbejderne fortsætte med at arbejde hjemme, og det kan vise sig at være en klog beslutning, siger eksperter.

Coronakrisen har skabt debat om nødvendigheden af at møde ind på arbejdspladsen hver dag. Under krisen meldte flere arbejdsgivere ud, at det gik fint med at bevare produktiviteten under hjemmearbejdet, og medarbejdere fortalte om større fleksibilitet og bedre balance mellem arbejds- og privatliv.

Hos Codan er medarbejderne fra 15. juni blevet opfordret til at arbejde hjemme to dage om ugen, efter at en rundspørge blandt medarbejderne viste, at 80 procent ønskede mere hjemmearbejde fremover, og at en til to dage om ugen ville være passende.

“For størstedelen kan hjemmearbejde bidrage positivt til en hverdag, der hænger bedre sammen. Man kan få mere tid til familien, bruge mindre tid på transport og være mere effektiv”, siger Christian Baltzer, CEO i Codan Danmark.

“Derfor tester vi til og med tredje kvartal, hvordan vi bedst kan rulle det nye initiativ ud”, siger han.


Mere luft i hverdagen

Nadia Stevns Hertzum arbejder som skadebehandler i Motorerhverv hos Codan i Aarhus. Hun synes, det er fedt, at hjemmearbejdet kan fortsætte.

“Det giver fleksibilitet i hverdagen. Det tager mig 35 minutter at cykle på arbejde, så jeg får en time ekstra, når jeg har hjemmearbejdsdage. Det betyder, at jeg kan planlægge anderledes og fx få klaret nogle praktiske opgaver. Det giver noget luft, og hverdagen bliver mere overskuelig”, siger Nadia Stevns Hertzum, som er cand.mag. i historie og samfundsfag fra 2017.

Hun kunne mærke, at støjniveauet var mindre, da hun kom tilbage på arbejdet.

“Det gav en ekstra god stemning, og det var hyggeligere, end det plejer, selv om folk stadig fik løst deres opgaver”, siger hun.

Under hjemsendelsen sad hun ved sit spisebord på en almindelig stoI, og det var hårdt for kroppen, så hun håber, at Codan også vil gå op i, at hjemmearbejdspladserne også skal fungere, og de overvejelser er i gang.

“Som arbejdsgiver har vi pligt til at sikre, at der også er et sundt og godt arbejdsmiljø hjemme. Hæve-sænke-bordet ved strygebrættet skal måske erstattes af et rigtigt”, siger direktør Christian Baltzer.


Hjemmearbejde handler om tillid og god ledelse

Inden coronakrisen arbejdede danskerne kun hjemme i ret lille omfang. Cirka en gang om måneden ifølge Danmarks Statistik. Henrik Holt Larsen, professor emeritus ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School, forklarer, at der har været en uudtalt regel om, at man kun arbejdede hjemme, når man var presset på det praktiske derhjemme eller havde en kompleks arbejdsopgave, der krævede ro.

“Men vi har fået øjnene op for, at en meget stor del af det arbejde, hvor vi i forvejen sidder bag skærmen, lige så godt kan udføres, når skærmen står andre steder, fx hjemme. Virksomheden sparer husleje, medarbejderne sparer transporttid, det giver fleksibilitet og fjerner stress osv.”, siger Henrik Holt Larsen, som er professor i human resource management (HRM).

Han mener, at hjemmearbejde kræver, at lederne har – og viser – tillid til medarbejderne, som på den anden side skal have selvdisciplin og kunne motivere og lede sig selv og tage initiativer og dele viden.

“Desuden skal lederne kunne lede virtuelt og kunne motivere og inspirere gennem cyberspace og formidle værdier, etik og moral, formål og mål. Og det er sværere, end når man mødes fysisk”, siger han.


Svært at kappe snoren til medarbejderne

Coronakrisen har overbevist mange ledere om, at medarbejderne ikke dovner den derhjemme. 56 procent af Berlingskes toplederpanel siger i en undersøgelse fra juni måned, at de vil benytte sig mere af hjemmearbejde. 36 procent af Berlingskes toplederpanel mener, at hjemmearbejde mindsker produktiviteten.

Det ser ud til, at en tredjedel af toplederne stadig vil have snor i, præcis hvad der foregår, når medarbejderne arbejder, siger Frans Bevort, som er lektor og ph.d. ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School.

“Hjemmearbejde kan strække det tillidsforhold, som i forvejen er mellem selvledende medarbejdere og ledelsen. Det udfordrer forestillingen om performancemanagement, for det gør alle mellemregningerne usynlige”, siger han.

“Når medarbejderne er fysisk til stede, kan lederen lige kigge ind og høre, hvad der foregår, og hvor langt medarbejderen er med en opgave. Når de sidder derhjemme, kan lederen så måske have en fornemmelse af, at de laver noget andet”, siger Frans Bevort, som forsker i udvikling og ledelse.


Hjemmearbejde bliver en konkurrenceparameter

Henrik Holt Larsen mener, at hjemmearbejde i høj grad kan blive et middel til at fastholde medarbejdere.

“Vi har smagt sødmen ved di­stancearbejde, så det er også en konkurrenceparameter for en virksomhed at kunne sige: Vi måler dig på din arbejdspræstation og ikke på, hvor mange timer du er her. Du kan arbejde hvor som helst og når som helst, blot du lever op til kravene”, siger han.

I Codan har de knap tre uger inde i hjemmearbejdstesten gennemført en intern undersøgelse, som viser, at to dages hjemmearbejde er aktuelt for 92 pct. af alle afdelinger og områder.

“Vi kan se på tilkendegivelserne, at tilbuddet om mere hjemmearbejde bliver utroligt godt modtaget, og vi hører allerede nu i de jobsamtaler, som vi har haft de seneste par uger, at testen er noget, ansøgere har fulgt med i, og det har styrket interessen for et job hos Codan”, siger direktør Christian Baltzer.

10 fordele ved hjemmearbejde

 • Større produktivitet
 • Bedre arbejdslivsbalance
 • Fleksibilitet
 • Færre forstyrrelser fra andre
 • Mere selvledelse
 • Sparet transporttid
 • Autonomi, større indflydelse og ejerskab
 • Nem adgang til lederen
 • Nemmere at sammensætte vir­tuelle tværorganisatoriske team
 • Fremmer tillid og ansvarlighed i organisationen.

Kilde: Henrik Holt Larsen, professor emeritus, Institut for Organisation, Copenhagen Business School

10 ulemper ved hjemmearbejde

 • Forstyrrelser, fristelser og overspringshandlinger         
 • Følelse af isolation, ensomhed, manglende feedback
 • Fravær af kropssprog, udstråling, hygge og smalltalk
 • E-mails giver store muligheder for misforståelser og fejltolkninger
 • Stress (jeg har aldrig fri)
 • Videndeling kan være sværere virtuelt (men kan også være lettere)
 • Værdibaseret ledelse kræver øjenkontakt og nærvær og er sværere at udøve virtuelt
 • Muligheden for at fise den af derhjemme
 • Evt. jalousi mellem medarbejdere, som har mulighed for at arbejde virtuelt, og dem, der ikke har
 • Sårbarhed over for it-problemer.

Kilde: Henrik Holt Larsen, professor emeritus, Institut for Organisation, Copenhagen Business School

}