Dansk Magisterforening

Studerende mistede motivationen under corona

© Thought Catalog/Unsplash.com

Del artikel:

Ifølge forskere bag en ny undersøgelse af de første uger med online nødundervisning kan problemer med motivationen mindskes med mere interaktion og struktur i undervisningen. Danske Studerendes Fællesråd læser resultaterne anderledes.

Manglende motivation til at studere er ifølge en ny undersøgelse fra Københavns Universitet den langt største udfordring, som studerende oplevede i løbet af de første 2-3 uger med onlineundervisning, efter at universiteterne lukkede ned 13. marts.

Spørgeskemaundersøgelsen, som 1.298 studerende på KU’s sundhedsvidenskabelige fakultet har deltaget i, peger også på andre udfordringer. Mens 69 pct. peger på motivation, nævner 42 pct., at de har savnet uformelle samtaler med undervisere og medstuderende. 37 pct. har manglet hjælp, når der var noget, de ikke forstod, mens 32 pct. har haft svært ved at finde ud af, hvad de er blevet bedt om.

Til gengæld har tekniske problemer været få. Kun 7 pct. giver udtryk for, at de har haft problemer med at bruge den nødvendige software.

Resultaterne viser, at der var tale om en nødsituation, forklarer Lasse X Jensen, der forsker i onlinelæring ved KU’s Institut for Folkesundhedsvidenskab. 40 pct. af deltagerne oplyser da også, at intet eller kun noget af deres undervisning var blevet omlagt.

Vi skal ikke omlægge alt til online, men derimod bruge digitale værktøjer, hvor det giver mening

Lasse X Jensen, forsker i onlinelæring ved KU’s Institut for Folkesundhedsvidenskab

“Når manglende motivation var så dominerende, skyldes det nok, at pandemien havde enormt fokus og skaber uvished. Men også at studerende, især på bacheloruddannelser, er vant til meget strukturerede forløb. Når du går online, bliver aundervisningen ofte mere fleksibel, og du kan gøre mange ting, når det passer dig”, siger Lasse X Jensen.

Undersøgelsen gentages i løbet af juni, og her forventer forskerne mere positive tilbagemeldinger. De skriver i et resumé, at “langt størstedelen” af udfordringerne kan imødekommes med pædagogiske og administrative tiltag.

“Vi skal fx arbejde med at skabe struktur og klare rammer for det, der foregår online. Det er ikke nok bare at lægge materialer op. Vi skal have fokus på interaktion mellem studerende og undervisere. Det må ikke være envejsundervisning”, siger Lasse X Jensen.

Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd, er knap så positiv. Han mener, at resultaterne afslører en medfødt mangel i e-learning.

“Der er helt åbenlyse udfordringer. Rigtig mange savner det fysiske samvær, hvor man uformelt kan snakke med undervisere og medstuderende. Vi ved også fra undersøgelser, at manglen på kontakt skaber mistrivsel. Så det er alt det udenom, der er afgørende for en god undervisningsoplevelse, og det er onlineundervisningens store problem”, siger han.

Lasse X Jensen er enig i, at onlineundervisning ikke kan erstatte campusundervisning, og han er heller ikke overrasket over, at kun 11 pct. i undersøgelsen præference for e-læring, når de sammenligner fjernundervisningen med det, de er vant til.

”Jeg kan godt forstå, at de foretrækker campus. Vi skal ikke omlægge alt til online, men derimod bruge digitale værktøjer, hvor det giver mening. Det kan eksempelvis forbedre kvaliteten af den læring, der foregår ind imellem undervisningen på campus”.

Christian Dalsgaard, lektor og forsker i digitale medier og læring ved Aarhus Universitet, er enig. Men han mener samtidig, at de studerende har en vigtig pointe.

“Det uformelle er noget, uddannelsesinstitutionerne i dag ikke rammesætter, og det er vi nok ikke så opmærksomme på. Man skal heller ikke prøve at erstatte det 1 til 1 online, men til gængæld arbejde med at skabe en tættere forbindelse mellem studerende og undervisere ved at bruge samarbejds- og kommunikationsværktøjer”.

}