Dansk Magisterforening

Beboere til MP Pension: I vandaliserer vores ejendom

Beboeren Cathrine. foran karnapvinduet fra 1907: “Vi har ikke set et eneste miljømæssigt eller økonomisk argument, der taler for, at det er en god idé at pille 100 år gamle stærke kernetræsvinduer ud, der kan holde 200 år mere, og erstatte dem med vinduer med en holdbarhed på 10-20 år”. © Foto: Ulrik Jantzen

Af Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

I en patricierejendom fra 1907 er kernetræsvinduer, der i følge ekspert kan holde op til 200 år endnu, ved at blive udskiftet med vinduer, der kommer med en fabriksgaranti på 10 år. Beboerne kalder det vandalisering af et ikonisk byggeri og et helt unødvendigt miljøsvineri. Medejeren MP Pension siger, at vedligeholdet bliver for dyrt, fordi lejerne ikke vil være med til at splitte regningen.

Facaden på patricierejendommen Ny Christiansborg på Christians Brygge midt i København er pakket ind i vindstærk plast og høje stilladser.

På den statelige bygning fra 1907 er entreprenører ved at udskifte samtlige vinduer i den del af ejendommen, der vender ud mod Københavns Havn og huser en række erhvervslejemål.

Fra stuerne rundt om hjørnet, der ligger langs med Vestre Voldgade, kan beboerne fra deres karnapper i ejendommens øvrige lejemål se tårnet på det rigtige Christiansborg og det udskældte arkitekturcenter BLOX. I deres lejligheder har de udvendige originale kernetræsvinduer ikke set maling eller andet vedligehold i årevis.

En årelang konflikt mellem beboerne og ejerne, MP Pension og P+, ingeniørernes og juristernes pensionskasse, har indtil videre bremset for, at vinduerne også bliver udskiftet i lejelejlighederne.

Striden står om, hvorvidt den gamle ejendom skal moderniseres eller renoveres, hvor meget det vil koste henholdsvis at udskifte eller bevare de originale vinduer – og hvordan regningen i sidste ende skal splittes mellem ejere og lejere.

Cathrine, der er talsperson for “vinduesgruppen”, som er nedsat af beboerne i de 20 lejligheder, siger, at det værste af det hele er at skulle se passivt til, mens en ikonisk ejendom “bliver vandaliseret”.

Hun mener, at pensionskasserne har siddet al den information overhørig, som beboerne har indsamlet til fordel for bevarelsen af vinduerne.

“Vi har arbejdet med byggesagkyndige eksperter igennem fem år. Vi har ikke set et eneste miljømæssigt eller økonomisk argument, der taler for, at det er en god idé at pille gamle stærke kernetræsvinduer ud, der kan holde 200 år mere, og erstatte dem med vinduer med en holdbarhed på 10-20 år”, siger Cathrine.

Lige nu bliver pensionskassemedlemmernes millioner brugt til at smadre noget af det smukkeste og mest uerstattelige bygningshåndværk, København kan præstere

Cathrine, vinduesgruppens talsperson

Uenighed, ikke uvilje

MP Pension og P+ har ejet Ny Christiansborg i fællesskab i 32 år. I dag har bygningen en anslået værdi af cirka 275 millioner kroner. Udskiftningen af vinduerne sker, fordi vedligeholdet af de gamle er for dyrt, og lejerne ikke vil betale deres del af udgiften. Det forklarer Anders Schelde, som er investeringsdirektør i MP Pension.

“Der er grænser for, hvor længe man kan udskyde et stort moderniseringsprojekt som dette. Vi har været i dialog med beboerne siden 2014, men er ikke kommet hinanden nærmere. Derfor er vi gået i gang med renoveringen af erhvervslejemålene. De udgør cirka 60 procent af ejendommen”, siger Anders Schelde.

Det er ikke uvilje, der har afholdt MP Pension og P+ fra at overveje, om ejendommens originale vinduer skulle bevares, understreger han.

“Men reglerne for, hvem der skal betale regningen for et omfattende renoveringsarbejde, er uklare. Vi har ikke kunnet nå til enighed med lejerne om en fordeling af udgiften, og vi kan ikke forsvare over for pensionskassens medlemmer at gå i gang med et omkostningstungt projekt på et ukendt grundlag”, siger Anders Schelde.

Den udlægning af begivenhederne kan beboerne ikke genkende.

“Vi har sagt på gentagne dialogmøder med P+ og MP Pension, at vi er klar til en lejeforhøjelse, der modsvarer den udgift, som er forbundet med at renovere de originale kernetræsvinduer. Men ejerne er af ejendommens administrationsselskab blevet præsenteret for fejlbehæftede beregninger på, hvad bevarelsen vil koste. En beregning, der er mange millioner dyrere end vores egen”, forklarer Cathrine.

Materialerne er i top

En af de eksperter, som beboerne har søgt rådgivning hos, er Søren Vadstrup. Han er uddannet restaureringsarkitekt med speciale i træ og tidligere leder af Rådvad-centret. I dag underviser han på Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Ifølge Søren Vadstrup var Ny Christiansborg et prestigebyggeri i 1907, og derfor er såvel materialer som arkitektur helt i top.

“Det er ikke alle gamle vinduer, der er værd at reparere på og holde kørende. Men i bygningen på Christians Brygge brugte man kernefyr af bedste kvalitet. Samtidig er træet blevet spejlskåret på en måde, så det ikke suger fugt”, forklarer Søren Vadstrup.

Såvel energi- som støjmæssigt er kernetræsvinduer 30-40 procent bedre end de vinduer, der fremstilles i dag, vurderer restaurationsarkitekten.

“Vi kender til vinduer, der vedligeholdt rigtigt kan holde op til 300 år. Min vurdering er, at vinduerne på Christians Brygge som minimum har en yderligere levetid på 150-200 år. Hvis ejerne af huset prioriterer bæredygtighed, ressource- og miljøbevidsthed højt, så findes der ikke ét godt argument for at skifte vinduerne”, siger Søren Vadstrup.

Bygningsrestaurering er ikke nogen eksakt videnskab, og de byggesagkyndige rådgivere, som MP Pension og P+ har entreret med, er nået frem til en anden konklusion end Søren Vadstrups, forklarer Anders Schelde fra MP Pension.

“De nye vinduer har en fabriksgaranti på 10 år, men kan holde ca. 50 år med mere eller mindre vedligehold. De gamle vinduer kan holde længe, men med løbende vedligehold – så det er en sandhed med modifikationer, at de kan holde i 150 eller 200 år”, siger Anders Schelde.

Set fra et miljømæssigt perspektiv ærgrer det MP Pensions investeringsdirektør, at kernetræsvinduerne bliver pillet ud.

“Det har jeg det skidt med. Og derfor er vi også ved at undersøge, om vi kan afsætte de gamle vinduer et sted, hvor de kan genbruges”, siger han.

Den udmelding forbavser vinduesgruppens talsperson, Cathrine.

“Vi mente, at vi havde en aftale med MP Pension og P+ om, at de i det mindste ville nummerere og bevare vinduerne, så de kan sættes i igen en dag, hvis det bliver muligt. Vi håber virkelig, at de holder deres ord”, siger hun.

En ærgerlig tvist

Her og nu håber beboerne, at de har held med at standse en yderligere vandalisering af den ejendom, de bor i.

“Vores naboejendom til den anden side, som ejes af en andelsforening, har gennemrenoveret sine facader og bevaret det oprindelige håndværk. Det er bevisligt hverken dyrere eller for krævende hvad vedligeholdet angår”, påpeger hun.

Når MP Pension og P+ har så travlt med at gennemføre moderniseringen af de gamle bygninger, kan det kun skyldes, at de er ved at salgsmodne ejendommen, mener Cathrine.

“Lige nu bliver pensionskassemedlemmernes millioner brugt til at smadre noget af det smukkeste og mest uerstattelige bygningshåndværk, København kan præstere”, siger hun.

Ifølge Anders Schelde har MP Pension ingen konkrete planer om at sælge.

“Det her er en ærgerlig tvist om økonomi, bæredygtighed og æstetik. Det er i høj grad en æstetisk beslutning, om man vil renovere eller modernisere. De bæredygtighedsmæssige hensyn er mere sekundære i den sammenhæng”, mener Anders Schelde.

MP Pension skal både være ansvarlig udlejer og en ansvarlig pensionskasse, understreger han.

“Den samlede rådgivning, vi har fået, pegede på, at en udskiftning af vinduer var den bedste løsning. Vi føler, at vi har handlet ansvarligt i sagen om ejendommen på Christians Brygge”, siger Anders Schelde.

}