Dansk Magisterforening

Nej, seniorer må ikke få dagpenge

Af Martin Ejlertsen
Del artikel:

Et voksende antal ældre i pensionsalderen fortsætter på arbejdsmarkedet, men har ikke mulighed for at forsikre sig mod ledighed. Regeringen vil gøre det muligt for personer i folkepensionsalderen at få seniormedlemskab i a-kasserne, men forslaget diskriminerer ældre, lyder kritikken.

Ældre danskere opfylder i stigende grad politikernes ønsker om, at vi skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Fra 2008 til 2014 er antallet af ældre over 67 år, som fortsætter med at arbejde, steget fra 54.260 til 84.409, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er en stigning på 56 procent på bare seks år.

Men regeringen er stadig ikke parat til at honorere de ældres voksende indsats på arbejdsmarkedet ved at give ældre arbejdstagere adgang til de samme rettigheder som alle andre på arbejdsmarkedet.

Medlemmer i a-kassen bliver efter loven om arbejdsløshedsforsikring nemlig automatisk opsagt i deres a-kasse, når de fylder 65 år.

Beskæftigelsesminister Jørn Neer­gaard Larsen (V) har netop fremlagt et nyt lovforslag, hvor ministeren ønsker at ændre dele af loven, så personer over 65 år får mulighed for et særligt seniormedlemskab. Men den lovændring giver Magistrenes A-kasse (MA) ikke meget for.

"Vi synes, at lovforslaget er lettere meningsløst, da det stadig ikke inkluderer forsikring af de +65-årige”, siger Per Clausen, som er formand for MA.

Han forklarer, at MA oplever efterspørgsel fra de +65-årige efter at kunne forsikre sig mod arbejdsløshed i a-kassen, men en vedtagelse af den nye lov vil nok ikke medføre mange ekstra medlemmer.

“Det er en pseudoforbedring. Hvem vil fx forblive medlemmer af et brandforsikringsselskab, som ikke forsikrer dem mod brand? Vi finder det stærkt diskriminerende, at den økonomiske tryghed ved a-kassemedlemskabet ikke er indeholdt i forslaget”, siger Per Clausen.

Tvunget opsigelse
At a-kasserne efter loven er tvunget til at opsige deres medlemmers medlemskab automatisk, når de fylder 65 år, klagede Magistrenes A-kasse over sammen med Ældre Sagen for flere år siden. Sagen endte i retten, men i januar 2015 gav Højesteret Beskæftigelsesministeriet medhold i, at denne praksis ikke er aldersdiskriminerende.

I Ældre Sagen mener man på trods af rettens afgørelse stadig, at personer over pensionsalderen, som gerne vil være aktive på arbejdsmarkedet, bør have samme rettigheder på arbejdsmarkedet som andre.

“Når der er et stort politisk ønske om, at vi skal arbejde så længe som muligt, er det et forkert signal at sende, når personer over folkepensionsalderen ikke har samme rettigheder som andre på arbejdsmarkedet”, siger økonom i Ældre Sagen Anna Sophie Debel.

Ældre Sagen hilser lovforslaget om indførelsen af seniormedlemskabet i a-kasser velkommen som et fremskridt på området, men det er for beskedent, påpeger Anna Sophie Debel.

“Retten til dagpenge er trods alt den helt centrale og afgørende ydelse fra a-kassen, og den er der fortsat ikke adgang til for personer over 65 år, uanset at de er fuldt beskæftigede og aktive på arbejdsmarkedet”, siger Anna Sophie Debel.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen synes, at den nuværende praksis på området er rimelig. Argumentet er, at man er sikret forsørgelse i form af folkepension, ATP, arbejdsmarkedspensioner mv., hvis man mister sit job.

“Dem har vi til gengæld gjort fleksible, så de kan tage højde for den enkeltes jobsituation efter pensionsalderen”, udtaler ministeren i et skriftligt svar til Magisterbladet.

Han oplyser videre, at der i Dagpengekommissionens arbejde indgik overvejelser om at indføre muligheden for at beholde retten til at forsikre sig imod ledighed efter folkepensionsalderen, men det er ikke blevet en del af kommissionens anbefalinger. I stedet anbefalede kommissionen et særligt seniormedlemskab. Den anbefaling har aftalepartierne valgt at følge.

“Medlemskabet giver ret til hjælp til jobsøgning i jobcenteret som i dag og fremover ligeledes i a-kassen”, skriver beskæftigelsesministeren.

}