Dansk Magisterforening

Stor skjult ressource i veluddannede flygtninge

Af Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

Syriske uddannelser er af høj kvalitet. Derfor vil det spare statskassen for milliarder, hvis det lykkes at få højtuddannede i gang med deres fag. En opgørelse over syriske flygtninge viser, at otte procent af de mandlige syrere og 16 procent af de kvindelige har en videregående uddannelse.

Den danske stat og danske virksomheder kan gå glip af milliardindtægter, hvis man ikke forstår at udnytte de videregående uddannelser, som syriske flygtninge har med sig.

Hidtil har der ikke i Danmark været en systematisk screening af asylansøgernes uddannelsesbaggrund. Men en kompetenceudredning fra Jammerbugt Asylafdeling på baggrund af oplysninger fra 12 asylcentre i fem jyske kommuner giver et væsentligt fingerpeg om, at der også ligger ressourcer gemt i strømmen af nytilkomne, særligt fra Syrien.

Otte procent af de mandlige syriske flygtninge i udredningen har taget en afsluttet videregående uddannelse. 16 procent af de syriske kvindelige flygtninge har en afsluttet videregående uddannelse.

På baggrund af de tal ærgrer det professor Henning Jørgensen fra Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, at man i debatten har fokuseret så ensidigt på jordbærplukning og så lidt på kompetencer.

“Det vil spare staten for kæmpe beløb, hvis de veluddannede syrere kommer i ordinær beskæftigelse inden for deres fagområde så hurtigt som muligt. Hvis du i stedet sætter biologer, ingeniører og andre fagpersoner til at gøre rent hjemme hos danskerne, så udnytter du ikke den kæmpe investering, uddannelse er”, siger Henning Jørgensen.

Det uddannelsesniveau, som Jammerbugt-analysen afdækker, betegner professoren som en god nyhed.

“Statsministeren har jo fået det til at lyde, som om vi er ved at blive rendt over ende af en flok analfabetiske landsbytosser, mens virkeligheden er, at der ligger enorme ressourcer gemt i gruppen af syrere. Især kvindernes uddannelsesniveau er overraskende højt”, pointerer Aalborg-professoren.

Jammerbugt Asylafdeling udredte 1.649 asylansøgere fra 17-60 år i perioden april til oktober sidste år. Af dem var 756 flygtninge fra krigen i Syrien, 652 mænd og 104 kvinder.

Gode syriske uddannelser
I 2015 fik 346 syrere vurderet deres uddannelseskvalifikationer i Kontoret for Vurdering og Anerkendelse af Udenlandske Uddannelser i Styrelsen for Videregående Uddannelser. Vurderingerne omfatter alt lige fra grundskoleforløb til kandidatuddannelser.

“Vi vurderer, at en bachelorgrad og en kandidatgrad fra et offentligt anerkendt universitet i Syrien i niveau svarer til de tilsvarende danske uddannelsesniveauer. Udfordringen kan være, at ikke alle tænker på at få eksamensbeviser med sig, når de flygter”, siger Inger Bruun, der er chefkonsulent i styrelsen.

Hvis jobåbningerne bliver skabt, står syrerne klar, vurderer Kasper Koch. Han er strategi- og udviklingschef i Røde Kors, som står for modtagelsen af asylansøgere.

“Syrerne kan rigtig meget. De har været vant til at klare sig selv, og de er stærkt orienterede mod at blive selvforsørgende. Det eneste rigtige for dem og for integrationsopgaven er at tænke beskæftigelse inden for deres uddannelsesområde helt ind i starten af asylsystemet”, siger Kasper Koch.

Den første indgåede delaftale i trepartsforhandlingerne fra slutningen af februar handler netop om at få flygtninge hurtigt i gang. I Dansk Magisterforening siger formand Camilla Gregersen, at der er mange gode takter i aftalen. Blandt andet er det positivt, at det første af delaftalens 21 punkter netop er en bedre screening af flygtninges uddannelse og kvalifikationer. Og at punkt tre handler om, at hensynet til beskæftigelse skal veje tungest, når flygtninge placeres rundt­om i landet.

“Det er positivt for integration af flygtningene, at det i højere grad bliver jobmuligheder, der bestemmer, hvor flygtningene kan bo. Det er godt for højtuddannede”, siger Camilla Gregersen.

}