Dansk Magisterforening

Skaf et job!

Af Martin Ejlertsen
Del artikel:

Næsten 3.000 magistre står uden arbejde. Nogle af dem ligner dig. Måske har I samme uddannelse eller har arbejdet i samme branche. I hvert Magisterblad i 2014 beder vi dig om at hjælpe en ledig i job. Del ud af din viden, åbn dit netværk på LinkedIn, sig til, hvis et relevant job eller vikariat er på vej på din virksomhed. Her er det Helene Stub Holmgaard, 48 år. Brug kommentarfeltet under artiklen om Helene, eller skriv til hende på mail.

MIT DRØMMEJOB
I mit drømmejob vil jeg kombinere at arbejde med kunst, design og formidling samtidig med at kunne coache og vejlede mennesker til et liv med nærhed og velvære via bl.a. meditative metoder.

Et eksempel: At deltage i et projekt, der har fokus på at implementere designprocesser og Teori U-processen (samarbejdsmetode til at skabe personlig og organisatorisk forandring, red.) i folkeskolens projektarbejde, således at eleverne vil opnå kendskab til meditative og andre metoder til udvikling af deres kreativitet. Endvidere udbyder jeg i juni en workshop med meditation hos Magistrenes A-kasse. Det vil jeg gerne udbyde i andre sammenhænge - eksempelvis andre a-kasser, på højskoler og efterskoler.

MINE KVALIFIKATIONER
Jeg er akademiker i sjæl og tænkning og har en analytisk og målorienteret vinkel på det, jeg laver. Fra min tid som underviser har jeg opnået kompetencer i at at styre og planlægge projekter og forløb og kan formidle inden for alle felter af kunst og design. Endvidere har jeg en uddannelse i projektledelse og projektstyring fra Innovationsfabrikken i Kolding. At møde mennesker, der hvor de er i deres liv, ved nærværende tilstedeværelse og aktiv lytning, er en af de kompetencer, jeg vægter meget højt. Jeg er i gang med en etårig coachuddannelse med mulighed for udvidelse til en uddannelse som psykoterapeut.

Mit kendskab til Adobe prorammerne Photoshop og Indesign bidrager til, at jeg kan skabe et visuelt budskab.

SÅDAN ARBEJDER JEG
Jeg kan godt lide måden at tænke og arbejde design på. Det er en proces, som frisætter dit tankesæt. Man går helt ned i materien og springer ud på dybt vand for at finde nye metoder. Jeg er meget refleksiv og samtidig meget fokuseret og engageret, når jeg er i gang med et projekt. Jeg er god til at få idéer og har stor energi til at få ting til at ske og tænke nyt. Jeg kan både arbejde selvstændigt og i grupper – jeg føler, at den synergieffekt, der opnås via gruppedynamikken, er befordrende på mange niveauer. Og så er jeg ikke mindst kunstner - æstetikken og kunsten er en stor del af mit fundament i mine arbejdsopgaver.

MIT LIV SOM LEDIG
Jeg kom fra et meget stresset arbejde, så da jeg blev ledig, gav det mig mulighed for at revidere hele måden at leve mit liv på. Jeg har tidligere mediteret, og det greb jeg fat i igen. At meditere dagligt har gjort mig meget mere nærværende og tilstedeværende. Jeg har gennem min ledighedsperiode erfaret, at meditation er et godt redskab til at navigere sig igennem ledighedsperioden. Jeg har erfaret, at det giver mig kontakt til mine indre ressourcer og redskaber, der er nødvendige for at undgå stress. Vi akademikere er meget oppe i vores hoveder, og vi konstruerer viden. Men idéer og nytænkning opstår typisk, når vi sætter vores tanker på pause og fokus flyttes fra hjerneaktivitet til fokus på kroppens vidensressourcer. De erkendelser og den erfaring, jeg har opnået via meditation, vil jeg gerne lære andre at udnytte.

Kontaktinfo:
h.stub@os.dk
60 54 53 00

CV for Helene Stub Holmgaard
2013: Igangværende coach-/psykoterapeutuddannelse hos Institut for Dynamisk Lederskab i Kolding
2012: Uddannet i projektledelse/projektstyring hos Innovationsfabrikken - IBC Kolding
2011-12: Uddannelseskoordinator for den internationale professionsbachelor i design og business på Erhvervsakademi SydVest (EASV).
2009: Bachelor i design fra Designskolen Kolding
2004: Cand.pæd. i billedkunst fra Danmarks Pædagogiske Universitet
1996: Lærereksamen ved Aarhus Fællesseminarium

Helene er 48 år. Læs hende fulde CV.

}