Dansk Magisterforening

5 skarpe til Lotte

Af Mogens Tanggaard
Del artikel:

Lotte Spanggaard blev ansat i DM den 3. juni i år som ny forhandlingsdirektør. Til daglig er hun chef for 40 konsulenter, der rådgiver DM’s mange medlemmer om primært løn- og ansættelsesforhold, men også om barsel, afskedigelser, overenskomster, arbejdsmiljø med meget mere. Lotte Spanggaard er uddannet cand.jur. og kommer fra en stilling som HR- og administrationschef i Forsvarsministeriets departement. Tidligere har hun været ansat i Djøf som forhandlingschef.

1. Er du blevet ansat til at løse nye og specifikke opgaver? Og i bekræftende fald: hvilke?

Jeg er blevet ansat til at optimere forhandlingsområdets individuelle medlemsrådgivning og kollektive interessevaretagelse samt udvikle rådgivningen og sparringen til DM’s politiske udvalg og bestyrelser. DM er i vækst, men vi må også se i øjnene, at vi hele tiden skal forny os, så vi kan begå os i konkurrencen med de øvrige fagforeninger samt være en moderne fagforening, som rummer tilbud til alle medlemssegmenter. Vi skal kunne fastholde vores medlemmer og tiltrække nye. Det hele kræver strategiske valg og diskussioner, som DM’s hovedbestyrelse allerede er i gang med. Det kræver, at vi fornyr os, udvikler vores ydelser og – ikke mindst – møder medlemmerne der, hvor de har brug for os.

2. Hvad er god medlemsrådgivning?

Det er at møde det enkelte medlem lige der, hvor han/hun er. Altså at kunne lytte sig frem til den enkeltes individuelle behov og sætte det i en kontekst for medlemmet, således at medlemmet umiddelbart kan se “vejen til at få løst problemet” – enten ved selv at tage aktion eller bede os om at gøre det.

3. Hvad karakteriserer den rigtig gode rådgiver eller konsulent?

Nærværende, lyttende og professionel, hvilket betyder, at der spørges ind til medlemmets behov. Der ydes umiddelbar sparring og rådgivning af høj kvalitet, som fører til gode løsninger for den enkelte eller den enkeltes arbejdsplads.

3. Hvilke succeskriterier har du for DM’s medlemsråd­givning?

Vi skal ligge klart bedst, når vi sammenligner os med de øvrige fagforeninger. Der foretages hvert år undersøgelser af kvaliteten af vores medlemsrådgivning, hvor der laves benchmark med de øvrige fagforeninger. Målsætningen er at være de bedste. Hvad ellers?

5. Hvordan sikrer du dig, at den faktiske medlemsrådgivning lever op til kriterierne?

Vi er i gang med en stor omorganisering på forhandlingsområdet, hvor sigtet er en generel professionalisering og optimering af al vores sparring og rådgivning. Heldigvis kan jeg allerede nu sige, at udgangspunktet er rigtig godt i DM, men der er selvfølgelig altid områder, hvor man som organisation kan blive skarpere. 

Jeg vil i de kommende år skrue meget op for vores udadvendte aktiviteter, og vi har i området aftalt, at vi skal være langt mere proaktive i vores tilgang til medlemmerne. Vi har så meget at byde på, så vi vil endnu mere i dialog med medlemmerne, så vi sikrer os, at vi kan møde alle segmenter med relevante tilbud.

Det, kombineret med den årlige generelle medlemsundersøgelse af tilfredsheden med os samt vores egne undersøgelser af tilfredsheden i konkrete sager, skal gøre, at vi målretter vores ydelser og rådgivning i overensstemmelse med medlemmernes behov.

}