Dansk Magisterforening

Rigét tog konflikt i opløbet

Lisbeth Ammitzbøll
Del artikel:

Netværk er både arbejdsmetode og produkt i Rigét A/S. Netværk har værdi. Det ved ledelsen. Det ved medarbejderne. Da ledelsen ville tale om ejerskab til medarbejdernes LinkedIn-profiler, var banen kridtet op til konflikt. Sådan gik det ikke. Her er deres erfaring.

Marianne Horsebøg Myrup er et rigtigt netværksmenneske.

“Jeg er dybt fascineret af netværk. Aldrig har det været så let at komme i selskab med mennesker, der vil det samme som en selv fagligt og socialt. Man kan dele ressourcer og kompetencer i netværket på en meget mere effektiv måde end før, blandt andet fordi man har fået redskaber til at finde de helt rigtige medlemmer af en netværksgruppe”.

Så langt er alle enige i Rigét A/S.

Evnen til at sætte de rigtige mennesker sammen er virksomhedens vigtigste produkt. Siden 1983 har Rigét levet af at finde og samle og udvikle ledere i fagnetværk og erfagrupper.   

Marianne Horsebøg Myrup er uddannet historiker og har titel af segmentdirektør i virksomheden, der tæller fem fastansatte og fire eksterne konsulenter. En af hendes opgaver er at finde nye kandidater til Rigéts netværksgrupper. I det arbejde er hun en ivrig bruger af LinkedIn, hvor hun har over 400 kontakter. Mennesker, som hun har lært at kende gennem sin uddannelse, sine tidligere job, på konferencer og møder samt gennem sit job i Rigét.

“Da min leder lagde op til at diskutere ejerskab til LinkedIn-profiler, syntes jeg egentlig ikke, der var så meget at diskutere. Jeg er en person med stor frihedstrang. Jeg synes som udgangspunkt ikke, at min LinkedIn-profil skal tilhøre andre end mig selv”.

Værdifulde netværk
Rigéts netværk tæller omkring 600 ledere, mellemledere og projektledere, og virksomheden har desuden kontakt til omkring 2.000 personer fra 450 forskellige virksomheder.

Hver netværksgruppe har 15 til 20 deltagere, der mødes fem gange om året. Møderne bliver planlagt og gennemført af Rigét.

“En netværksgruppe skal være bæredygtig, i den forstand at hvert eneste medlem skal opleve både en faglig og en personlig værdi af netværket”, fortæller Peter Balstrup, direktør og medejer i Rigét. 

Virksomhedens succes afhænger derfor af, om de rigtige mennesker bliver sat sammen i netværksgrupper, altså om de matcher hinanden godt, når det gælder uddannelse, jobindhold, erfaring og personlige egenskaber. LinkedIn er netop bygget op om uddannelse, baggrund og karriere.

“LinkedIn er et stærkt værktøj til at finde og parre de rigtige profiler. Jeg vil have rigtig svært ved at forstå, hvis en medarbejder ikke vil bruge sin LinkedIn-profil til at fremme virksomhedens interesser”, siger direktøren.

Strategisk værktøj
For nylig rejste Rigéts ledelse spørgsmålet om medarbejdernes LinkedIn-profiler på et internt møde. Peter Balstrup ville have styr på medarbejdernes profiler.

“Vi ser sociale netværk og især Linked­In som et værktøj. Derfor var det vigtigt for os at tage debatten om den positive brug af LinkedIn-profiler og blive enige om ejerskab og indhold”, siger Peter Balstrup.

Gennem Marianne Horsebøg Myrups LinkedIn-profil kan Rigét komme i kontakt med hendes over 400 kontakter og med deres kontakter og med kontakternes kontakter. I andet og tredje led åbner hendes profil for en verden af potentielle kandidater til Rigéts netværksgrupper.

“Rigét har netværk som vision, produkt og metode. Sociale netværk og især Linked­In er en del af virksomhedens strategiske mulighed for at eksponere virksomheden og virksomhedens produkter. Vi skal ikke sælge vores ydelser gennem sociale medier, men vi skal bruge dem til at fortælle, hvem vi er, og hvad vi kan”, forklarer Rigéts direktør.

Profil følger person
På Rigét blev en mulig konflikt løst i fordragelighed.

“Vi har aftalt, at vi ejer vores profil hver især, men at vi alle har en interesse i at bruge og udbygge vores netværk til virksomhedens fordel”, fortæller Peter Balstrup.

Marianne Horsebøg Myrup er enig. Aftalen med ledelsen har heller ikke ændret noget i hendes egen brug af LinkedIn.

“Jeg oprettede min profil i 2006 som en form for elektronisk visitkort, men LinkedIn blev hurtigt et arbejdsredskab for mig. Jeg ser ingen konflikt mellem mit behov og virksomhedens, så længe jeg arbejder her. Men jeg vil ikke risikere at miste alle mine kontakter, hvis jeg en dag skal arbejde for nogle andre. Derfor er jeg glad for, at ejerskabet er slået fast. Min LinkedIn-profil tilhører mig”. 

Aftalen mellem ledelse og medarbejdere på Rigét er ikke skrevet ned.

“Vi er fem mennesker internt. Det virker unødig bureaukratisk at udforme et regelsæt”, siger Peter Balstrup.

“Hvis vi bliver flere ansatte på et tidspunkt, kan det blive relevant, men ikke lige nu. Vi er professionelle netværksmennesker. Vi bør kunne tale os til rette om brugen af profiler på sociale netværk”.

Hyrer ghostwriter
Ledelsens næste skridt hos Rigét bliver at hyre en konsulent til at redigere medarbejdernes profiler og forsyne dem med søgeord, der passer til virksomhedens produkt.

“Både virksomhed og medarbejdere vil vinde på en udvikling af profilerne”, mener Peter Balstrup.

“Jo bedre en profil fungerer som redskab for virksomheden, jo nemmere bliver det for en medarbejder at opnå sit resultatmål. Jeg ser heller ingen konflikt mellem at profilere sine egne kompetencer på LinkedIn og profilere virksomheden. Den bedste reklame, man kan gøre for sig selv på LinkedIn, er at fortælle om sit arbejde og om, hvorfor man er god til det og glad for det. Og det smitter positivt af på virksomheden, siger Rigéts direktør.

Marianne Horsebøg Myrup har ingen problemer med, at andre fremover skriver med på hendes profil.

“Jeg er faktisk helst fri for at sidde og redigere og opdatere. Der er rigtig mange andre opgaver, jeg hellere vil bruge tid på, og som jeg også vil være bedre til. Men som ejer af profilen har jeg en naturlig vetoret, hvis jeg ikke længere kan genkende mig selv. Min profil tilhører mig, og det er jeg glad for, at vi er enige om i Rigét”.

}