Dansk Magisterforening

Test i øst og vest

Lisbeth Ammitzbøll
Del artikel:

Kun et mindretal blandt ansøgerne oplever en klar sammenhæng mellem test og job.

Hvad er din fars nuværende eller tidligere stilling? Hvilke job har dine søskende? Hvor meget betaler du i husleje om måneden?

Disse nærgående spørgsmål indgik for nogle år siden i en personlighedstest i Mercury Urval. DM protesterede, Dansk Industri erklærede sig enig. Den slags spørgsmål om social arv hører ikke hjemme i en personlighedstest, der skal bruges til at finde egnede kandidater til et job.

Men også i dag risikerer DM-medlemmer at blive mødt af test med spørgsmål, som de oplever som mere eller mindre irrelevante for jobbet.

Kun et mindretal blandt ansøgerne oplever, at spørgsmålene i en test “i vidt omfang” er relevante for det job, de har søgt. Lidt bedre går det med personlighedstest. Her svarer hver anden ansøger, at testens resultat “i vidt omfang” svarer til deres indtryk af dem selv.

Det viser svar fra omkring 100 læsere af DM Privats nyhedsbrev.

“Generelt er testene blevet bedre, og samtidig er virksomhederne blevet bedre til at vælge de rigtige test og til at bruge testens resultat som udgangspunkt for en samtale i stedet for et facit. Når mange medlemmer alligevel oplever problemer med test, skyldes det sandsynligvis, at nogle virksomheder stadig bruger test uden opfølgende samtale”, siger Niels Borup, konsulent i DM.

Tæller kun lidt
I dag er både færdighedstest og personlighedstest blevet en selvstændig industri med en enorm omsætning.

“Certificerede test er kostbare, og nogle virksomheder forsøger at spare penge ved for eksempel at oversætte en engelsk test, som man har fundet på nettet. Sådan en test kan godt fungere i den forstand, at man som ansøger faktisk genkender sig selv, men det er sandsynligvis helt tilfældigt”, vurderer Niels Borup, der advarer mod, at man tager test alt for alvorligt.

“En test vil sandsynligvis ikke veje særlig tungt i arbejdsgiverens samlede vurdering. CV, ansøgning og den personlige samtale er vigtigere”.

Test kræver samtale
DM tilbyder personlighedstest i forbindelse med karriereskift og jobsøgning. Testen er specielt udviklet til medlemmernes jobmarked. Alligevel rammer den ikke altid plet.

“Hvis testen og medlemmet kommer frem til to forskellige resultater, har medlemmet ret. Man kender sig selv bedst. Men testen vil ofte have en pointe, der kan lede til et mere nuanceret selvopfattelse, men det kræver jo, at man bruger testen som udgangspunkt for en samtale”, fremhæver DM-konsulent Niels Borup.

Han anser test uden samtale for at være en useriøs fremgangsmåde.

“Som ansøger kan man ikke sige nej, hvis man fortsat vil være i ansøgerfeltet. Men oplever man en test, der ikke er fulgt op af en samtale, er det et sikkert tegn på amatøragtig brug af test. Man kan tage testen og trække på skuldrene ad resultatet”, råder han.

Sådan klarer du en test
Test-etisk Råd anbefaler, at en test altid bør udføres af en certificeret person, der følger op på testens resultater med en samtale. Desuden bør testens opbygning, formål og anvendelse fremgå klart.

Sådan er virkeligheden ikke altid.

Her er DM’s seks råd til en broget hverdag, hvor test er udbredt og kommer i alle farver og faconer:

Slap af

Brugen af test er udbredt, men testens resultat vejer sandsynligvis ikke særlig tungt i arbejdsgiverens samlede vurdering. CV, ansøgning, referencer og kemien under den personlige samtale er vigtigere.

Tag testen

Afviser du en test, er du ude af ansøgerfeltet. Sig kun nej, hvis testen er åbenlyst krænkende eller useriøs. I så fald er virksomheden næppe en god arbejdsplads.

Se din chance

Test er dyre og tidkrævende for virksomheden. Ledelsen ønsker ikke at genere dig. Se testen som en chance for at se dig selv og din personlighed i et nyt lys.

Vær ærlig

Svar ligefremt og oprigtigt på testens spørgsmål. Forsøger du at manipulere resultatet, stritter dine svar i alle retninger. Du vil fremstå som skrupforvirret.

Bevar dig selv

Du har sandsynligvis et rimelig klart billede af dine personlige egenskaber. Hold fast i det. Kommer testen frem til et andet billede, tager testen fejl.

Sats på fakta

Hold hovedet koldt, hvis intervieweren tillægger dig en negativ personlig egenskab. Skru ned for dine følelser og op for fakta, der kan afvise eller nuancere påstanden.
}