Dansk Magisterforening

Forbudte spørgsmål spøger

Lisbeth Ammitzbøll
Del artikel:

“Er du gravid?” “Skal du snart have børn?” Den slags spørgsmål er forbudt til en jobsamtale. Enkelte arbejdsgivere stiller dem alligevel.

“Har I så planer om snart at få nogle børn?” Spørgsmålet er uskyldigt til en privat middag. Og absolut forbudt til en jobsamtale.

Alligevel har flere medlemmer af DM oplevet at blive spurgt om familieplaner af en potentiel arbejdsgiver. Det viser svar fra omkring 100 læsere af DM Privats nyhedsbrev.

Ud af 100 ansøgere har fire været udsat for arbejdsgivere, der under en jobsamtale har spurgt, om de inden for en overskuelig fremtid kunne tænke sig at få børn. Ifølge ligebehandlingsloven er det forbudt.

Men hvad stiller man op som ansøger, når man bliver spurgt alligevel? Man vil gerne jobbet, men man vil også gerne have børnene.

Konsulent i DM Klaus Liebing advarer mod at være for blåøjet.

“De arbejdsgivere, der indkalder en 29-årig, nyuddannet kvinde til samtale, er udmærket klar over, at hun sandsynligvis skal på barsel. De afvejer, om hendes faglige og personlige kvalifikationer er mere attraktive end det faktum, at hun vil være væk i nogle perioder. Derfor behøver man som 29-årig ansøger ikke at lyve. Svarer man nej til et spørgsmål om børn, risikerer man snarere at stemple sig selv som utroværdig. Men svaret afhænger af situationen”.

For snart ti år siden viste en undersøgelse blandt DM Privats medlemmer, at 44 procent havde oplevet at få spørgsmål, der var i strid med lovgivningen. Dengang drejede det sig om personoplysningsloven, helbredsoplysningsloven, ligebehandlingsloven eller diskriminationsloven.

Fag fylder mesti jobsamtaler

Faglige kompetencer fylder mest i jobsamtaler på private virksomheder.

Faglige kompetencer. Personlige egenskaber. Faglige kvalifikationer. Sådan ser top-3-listen ud, når DM-medlemmer går til jobsamtale i en privat virksomhed.

Det viser svar fra omkring 100 læsere af DM Privats nyhedsbrev.

Svarene giver grund til optimisme. Som ansøger til et akademisk job kan man forvente at tale om det væsentlige.

Nogle ansøgere har dog stadig en fornemmelse af, at andre forhold også spiller en rolle. 14 pct. oplevede til samtalen, at deres udseende spillede en rolle, mens hver tiende oplevede, at deres køn havde indflydelse på arbejdsgiverens samlede vurdering.
}