Dansk Magisterforening

DM sender hjælp til Prosa

Lisbeth Ammitzbøll
Del artikel:

DM støtter PROSA med 450.000 kroner. Pengene skal hjælpe it-folkene med at holde stand mod CSC-ledelsens aggressive krav.

“Lige nu kæmper PROSA mod heftige forringelser af overenskomsten – forringelser, som kan smitte af på de overenskomstforhandlinger, som akademikerne på CSC skal igennem om et år”, siger DM’s formand, Ingrid Stage, om baggrunden for DM’s økonomiske støtte til PROSA.

Siden 9. februar har 108 it-folk været lockoutet af CSC’s ledelse, mens 23 er blevet bortvist i løbet af konflikten, og 343 PROSA-medlemmer har strejket siden 1. juni.

På CSC er Akademikerklubbens formand, Jens Groth Andreasen, enig i DM-formandens vurdering.

“CSC’s ledelse har ved flere lejligheder sagt, at akademikerne vil blive stillet over for de samme krav om lønnedgang, længere arbejdstid og mindre tryghed i ansættelsen. Hvis PROSA nu bliver presset til at acceptere væsentligt dårligere vilkår, vil vores næste forhandlinger om overenskomst blive meget vanskelige”, vurderer CSC-akademikernes formand.
Akademikernes overenskomst med CSC løber frem til foråret 2012.

Nej til strejkeramt arbejde
PROSAs medlemmer har søndag den 12. juni sagt ja eller nej til et mæglingsforslag fra forligsmanden. Afstemningen var også et ja eller nej til fortsat konflikt på CSC. Resultatet var ikke kendt, da Magisterbladet gik i trykken.

Imens forsøger Akademikerklubben af al magt at holde sig fri af strejkeramt arbejde.

“Flere akademikere har følt sig presset af anmodninger om at løse PROSA-kollegers opgaver. Vi har selvfølgelig bedt dem om ikke at udføre konfliktramt arbejde og orientere os tillidsfolk, også selvom arbejdet måske er i en gråzone, og CSC insisterer på, at arbejdet ikke er konfliktramt. Hidtil er det lykkedes at holde akademikerne fri af arbejde, som de ikke ønsker at påtage sig”, oplyser Jens Groth Andreasen.

Konflikt i dagligdag
DM har omkring 70 medlemmer på den konfliktramte CSC-virksomhed. Flere af dem har konflikten tæt inde på livet.

“CSC Danmark har i forbindelse med konflikten tilknyttet en række medarbejdere fra udenlandske afdelinger af CSC og desuden hyret en del vikarer og konsulenter til at løse opgaver, som PROSA-folk normalt løser. Vore medlemmer synes ikke, at det er specielt rart at dele kontor og arbejdsopgaver med disse personer, som man betragter som strejkebrydere, samtidig med at ens gamle kolleger er i lockout eller selv strejker for at forsvare sig mod forringede vilkår”, siger Jens Groth Andreasen.
}