Dansk Magisterforening

DM’s mentorordning en succes

Af Martin Ejlertsen
Del artikel:

I DM’s mentorprogram inspirerer erfarne ledere og nye unge på arbejdsmarkedet hinanden. Og der er tydeligvis stor interesse i at deltage i programmet, som er gratis for DM’s medlemmer.

Til mentorordningens forårsprogram havde over 80 DM-medlemmer meldt sig som mentees, mens 23 havde meldt sig som mentorer. Det blev derfor til 23 par. Tilmeldingerne til efterårets forestående program tikker allerede ind, og det viser en voksende interesse fra DM’s medlemmer i at bruge deres fagforening til mere end lønforhandling og tvister, forklarer konsulent i DM Trein Møller.

“Dette program er tydeligvis en saltvandsindsprøjtning for deltagerne. At fungere som mentor er nyt for mange, selv om de har mange års erfaring på arbejdsmarkedet som ledere, chefer og vejledere. Det giver ny energi. Det får mentorerne til at reflektere over deres egen rolle som chef, leder eller vejleder i arbejdslivet, og det giver de yngre mentees uvurderlig sparring”, siger Trein Møller.

Hun var i starten af maj måned tovholder på en træningsdag i DM’s sekretariat for de medvirkende mentorer. Her skulle deltagerne afprøve og reflektere over, hvilke kompetencer de skal bruge i en professionel samtale med deres mentee.

Professionel samtale i øjenhøjde

DM’s mentorprogram matcher en mentor med en mentee, som har brug for en ældre og mere erfaren professionel samtalepartner, der kan inspirere og give gode karrieremæssige råd på baggrund af mange års erfaring på arbejdsmarkedet.

På en træningsdag kan deltagerne netværke og sparre med hinanden, mens DM leverer rammerne og giver faglige input gennem øvelser om eksempelvis læring, nye erkendelser og reaktioner på forskellige følelser, der måtte opstå i en professionel samtale.

Øvelserne sætter mentorerne endnu bedre i stand til at gennemføre og reflektere over de månedlige samtaler, som de har med deres respektive mentees i et programforløb. Over halvdelen af mentorerne har mere end 20 års arbejdserfaring.
For de fleste mentorer er det en ny situation at bruge deres person og egen erfaring i en professionel samtale, og derfor tilbyder DM at træne mentorerne, så de præcist er klar over, hvilke kompetencer der sættes i spil i mødet med deres mentees. For mentorerne skal ikke performe. De skal ikke levere et bestemt resultat, men nærmere en funktion, hvor menteen spørger og bestemmer platformen, mens mentoren stiller sin erfaring til rådighed og har ansvaret for, at rammen i forløbet er i orden.

“På den måde bliver det en professionel samtale i øjenhøjde, hvor både mentor og mentee får noget godt og brugbart ud af det, og det virker enormt inspirerende på begge parter”, siger Trein Møller.

Sagt på mødet af DM-mentorer

“Det giver god mening at være til hjælp”.

“Jeg bliver fyldt med energi efter møde med mentee”.

“At være mentor træner mig i at lytte og ikke blive for styrende og resultatorienteret”.

“Det giver bedre kendskab til unge mennesker, og hvad der driver dem”.

“Jeg bliver bevidst om mine egne valg og faglighed”.

“Godt initiativ. Det er rart, at DM gør noget andet end at forhandle løn”.

“Det giver fokus tilbage på, hvordan jeg kan være en god leder”.

“Det giver anledning til at tænke over eget karriereforløb”.

Vil du vide mere om DM’s mentorordning? Ring eller skriv til Trein Møller på 38 15 67 22
eller trm@dm.dk.

}