Dansk Magisterforening

EU-direktiv kan stoppe opsigelse i a-kasser

Del artikel:

Et kommende direktiv fra EU om ligebehandling kan omstøde dansk lov, som tvinger a-kasser til at opsige medlemskab for personer, der fylder 65 år. Det mener EU-ekspert.

Selv om mange danskere ønsker at fortsætte med at arbejde efter pensionsalderen, så forsvinder sikkerhedsnettet på arbejdsmarkedet under den voksende gruppe automatisk. For dansk lov tvinger a-kasserne til at opsige medlemskabet, når et medlem fylder 65 år. Loven er diskriminerende, mener flere eksperter og politikere, og den har også skabt splid såvel i regeringen som mellem Socialdemokraterne og SF, som Magisterbladet tidligere har beskrevet.

Nu kan et kommende direktiv fra EU feje al uenighed om lovens fortsatte eksistens af bordet. Formålet med direktivet er at skabe ligebehandling af alle uanset alder, religion, handicap eller seksuel orientering – også uden for arbejdsmarkedet på området for social sikring. Det vil dermed også omfatte aftaler om social sikring som fx dagpenge i a-kasserne, pointerer EU-ekspert og lektor på Juridisk Institut på Copenhagen Business School Lynn Roseberry.

“Når direktivet godkendes, kan man forestille sig, at man eksempelvis ikke længere må kræve, at danskerne skal opsiges i a-kassen, når de fylder 65 år, medmindre den danske implementeringslov indeholder en undtagelse, som er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål som fx en bestemt beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik, og hvis undtagelsen er hensigtsmæssig og nødvendig for at opfylde det pågældende formål”, siger Lynn Roseberry.

Undtagelse er mulig
“Forslag til direktiv om gennemførelse af ligebehandling af alle” kommer fra EU-Kommissionen og blev forelagt i 2008. Det indeholder en bestemmelse, der tillader medlemslandene at beslutte, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er begrundet i legitime, politiske arbejdsmarkedsmålsætninger. Ligger undtagelsen inden for et beskæftigelsespolitisk mål, og er undtagelsen nødvendig for at opnå et mål, kan undtagelsen være i orden, forklarer Lynn Roseberry.

Direktivets anvendelsesområde bliver det samme som racediskriminationsdirektivet. I dag gælder direktivet om aldersdiskrimination kun på området for beskæftigelse og ansættelse. Ifølge Lynn Roseberry er de nuværende og gældende regler om a-kassemedlemskab ikke omfattet af dette direktiv, fordi udbetaling af dagpenge er en social sikring og dermed ikke falder inden for direktivet for ansættelse og beskæftigelse. Det nye forslag til direktiv om ligebehandling uden for arbejdsmarkedet kan ændre på dette. 

Forenkle feltet
Direktivet vil blandt andet omfatte alder og dermed muligvis også aldersgrænser for medlemskab af danske a-kasser, forklarer Lynn Roseberry. Det virker alt sammen noget kringlet, og det kommende direktiv skal netop forenkle feltet:

“Det handler om at udvide anvendelsesområdet for diskriminationsforbuddet. Direktivet om racediskrimination gælder også på socialsikringsområdet, så det har et meget bredt anvendelsesområde. Det nye direktiv skal derfor udvide beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af blandt andet alder, så beskyttelsen bliver lige så god som mod racediskrimination”, siger hun.

Direktivet er lige nu netop til høring i medlemslandene. I den danske regering er der endnu uenighed om, hvilket ministerium dette direktiv skal behandles under. Men Beskæftigelsesministeriets juridiske afdeling skriver i et svar til Magisterbladet, at det er Indenrigsministeriet, der koordinerer og fremfører de danske synspunkter under forhandlingerne.

“Beskæftigelsesministeriet kan ikke udtale sig om tilbagemeldinger til EU. Ministeriet kan dog oplyse, at direktivteksten endnu ikke er færdigforhandlet, og det er derfor endnu ikke muligt at sige noget om, hvordan den endelige tekst kommer til at se ud”, lyder det i det skriftlige svar.

Der vil ifølge Lynn Roseberry nok gå et par år, før direktivet bliver implementeret på nationalt niveau i EU-landene.

}