Dansk Magisterforening

Arbejdsaktive vil fortsætte i a-kasse ved pensionsalder

Af Martin Ejlertsen
Del artikel:

Ifølge loven kan man ikke være medlem af en a-kasse, når man når pensionsalderen. A-kasserne udmelder simpelthen dem, der er fyldt 65 år. Men mange arbejdsaktive ønsker både at fortsætte med at arbejde og at være i en a-kasse, efter de er fyldt 65 år. Det viser en rundspørge blandt DM’s medlemmer.

Medlemskab af en a-kasse ophører ved pensionsalderen. Så gør loven det simpelthen ikke muligt at være medlem længere, og a-kasserne skal derfor opsige deres medlemmer automatisk, når de fylder 65 år.

Loven eksisterer fortsat, på trods af at både eksperter og regeringen opfordrer danskerne til at fortsætte længere tid på arbejdsmarkedet. Mange arbejdsaktive danskere ønsker da også at fortsætte med at arbejde, efter de er fyldt 65 år, og blandt dem er der stor utilfredshed med lovens eksistens. Det viser en rundspørge blandt medlemmerne af Magisterbladets læserpanel.

I rundspørgen udtaler 46 procent, at de ønsker at fortsætte med at arbejde, efter de er fyldt 65 år. Kun 22 procent vil ikke fortsætte. Samtidig ønsker 36 procent fortsat at kunne være medlem af en a-kasse, mens 23 procent ikke ønsker det. At muligheden for at fortsætte medlemskabet i det mindste skal være der, giver flere et direkte stærkt udtryk for.

“Det er helt urimeligt, at man, så længe man er på arbejdsmarkedet, ikke selv kan vælge at sikre sig via et medlemskab i en a-kasse”, siger et medlem af DM-undersøgelsen og får opbakning af flere.

“Jeg synes, det forekommer selvmodsigende at bede folk om at blive længere tid på arbejdsmarkedet uden at sikre dem med en a-kasse, men mon ikke det ændres? Det synes jeg i hvert fald, at det burde”, siger en anden. En tredje uddyber:

“Da mange ældre stadig kan arbejde og yde en god indsats, synes jeg, det er meget vigtigt også at have mulighed for at blive i a-kassen. Hvordan kan alder på et papir være afgørende for, om man kan være medlem af en a-kasse?”.

Rundspørgen viser dog også en usikkerhed om, hvorvidt loven fortsat skal være gældende. Således svarer 41 procent af de adspurgte i rundspørgen “ved ikke” til spørgsmålet, om de fortsat vil være medlem af en a-kasse, når de er fyldt 65 år.

Der kan dog være et skred om lovens fortsatte eksistens på vej. Før nytår opstod der uenighed i regeringen om loven. Den netop afgåede formand for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, den konservative arbejdsmarkedsordfører Knud Kristensen, udtalte til Magisterbladet, at loven diskriminerer ældre, og at den derfor skal ændres, så medlemskabet kan fortsætte uagtet alder.

“Danskerne skal blive længst muligt på arbejdsmarkedet, og så er det også rimeligt, at man kan forblive medlem af en a-kasse”, sagde Knud Kristensen til Magisterbladet i starten af december. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) synes dog ikke, at loven forhindrer, at danskerne fortsætter med at arbejde, efter de fyldt 65 år.

}