Dansk Magisterforening

Medmødre skal ligestilles i adoptionssager

Del artikel:

For to år siden vedtog Folketinget at ophæve forbuddet mod behandling af lesbiske med kunstig befrugtning. Blandt andet som en konsekvens af det har justitsminister Brian Mikkelsen (K) nu fremsat forslag om at ændre adoptionsloven, så medmødre fremover også får ret til at holde orlov i forbindelse med adoption.

DM’s formand, Ingrid Stage, er meget begejstret for, at medmødrene nu har udsigt til lovmæssigt at blive ligestillet med andre forældre.

”Flere af DM’s medlemmer har følt sig forskelsbehandlet i forbindelse med adoption, og det virker helt urimeligt, at dansk lovgivning er skruet sådan sammen, at medmoderen i fx et lesbisk forhold ikke kan få barselsorlov på lige fod med en far. Jeg kan derfor kun være glad for, at man nu tager initiativ til at ændre loven, så vi kan øge ligestillingen og mangfoldigheden på det danske arbejdsmarked”, siger Ingrid Stage i en kommentar til loven.

Allerede for to år siden skrev DM’s formand et brev til familieministeren og opfordrede til en lovændring. I brevet henviste hun blandt andet til erfaringer fra udlandet. I Holland har man blandt andet lavet en lov, der betyder, at hvis et barn fødes i et registreret partnerskab eller et ægteskab bestående af to lesbiske, anerkendes begge som forældre. I Sverige har man ligeledes justeret barselsorloven, så det er muligt at give en anden omsorgsperson end en far chancen for at få barsel de første uger af barnets liv.

Også nogle danske virksomheder og offentlige arbejdspladser bevilger allerede nu medmødrene orlov.

”I Danmark har vi i forvejen en lov, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af seksuel orientering. Så der er et åbenlyst og uretfærdigt problem i adoptionsloven for medmødrene, indtil loven bliver ændret”, pointerer Ingrid Stage.

}