Dansk Magisterforening

Master i offentlig ledelse

Af Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

En professionalisering af ledelsen på offentlige arbejdspladser var et af de varmeste emner, da arbejdsgivere, lønmodtagerorganisationer og finansministeren i foråret 2007 begyndte forhandlingerne om den såkaldte trepartsaftale.

Nu foreligger et af de første synlige resultater af den aftale, som blev indgået 1. juli samme år.

I samarbejde med universiteterne har arbejdsmarkedets parter udviklet en fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Til efteråret vil første hold af ledere fra staten, kommunerne og regionerne kunne starte et forløb, der kan tilrettelægges over seks år, og som tager udgangspunkt i ledernes egne erfaringer, praksis og udfordringer.

“Det har længe været et ønske blandt medarbejderne, at der kom et meget større fokus på kvaliteten i offentlig ledelse, og derfor er det glædeligt, at man nu tager hul på udfordringerne med et uddannelsesprogram, der retter sig direkte mod lederne i staten, regionerne og kommunerne”, siger Peter Grods Hansen, næstformand i DM og formand for godt 5.500 offentligt administrative DM-medlemmer.

Han mener imidlertid også, at masteruddannelsen kun dækker en flig af de behov for opkvalificering og professionalisering, som de offentlige arbejdspladser har brug for på lederniveau.

Uddannelsen udbydes af et konsortium bestående af blandt andre CBS, Københavns Universitet, SDU samt Aalborg og Aarhus Universiteter og en række konsulentvirksomheder.

Ved trepartsforhandlingerne blev der afsat 75 millioner kroner til udvikling af uddannelsen. I 2009 beløber deltagerbetalingen sig til 2.000 kr. pr. ECTS-point.

For yderligere oplysninger: www.sdu.dk/masteroffentligledelse.

}