Dansk Magisterforening

EliteForskpris til DM-medlem

Liv Alfast Kretzschmer
Del artikel:

Fem forskere blev forgyldt, da Helge Sander uddelte sin EliteForskpris med tilhørende millioncheck. For første gang var der kvinder blandt de hædrede forskere - den ene modtog for nylig DM’s forskningspris.

Godt en million kroner, et håndtryk fra kronprinsesse Mary og klapsalver fra kolleger, venner og familie. Den hæder tilfaldt forsker og medlem af DM Marie-Louise Bech Nosch, som sammen med fire andre forskere modtog årets EliteForskpris i en fyldt Glyptoteks-sal. 

Bag prisen står videnskabsministeren, som ud over æren kan kvittere med 1,1 million kroner til hver af de fem forskere, hvoraf de 200.000 kr. er til prismodtageren selv.

Helt ubekendt med den form for hæder er Marie-Louise Bech Nosch ikke. For under tre måneder siden fik hun overrakt DM’s forskningspris 2008 for grænseoverskridende forskning. Marie-Louise Bech Nosch er uddannet historiker og arbejder som tekstilforsker og centerleder på Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning, der har hjemme på SAXO Instituttet på Københavns Universitet. I sin forskning kombinerer hun viden om tekstilproduktion fra skriftlige kilder, redskaber, billeder og bevarede tekstiler. 

Flere kvinder
Magisterbladet skrev i forbindelse med sidste års prisuddeling om skævheden i Sanders elite. Ikke en eneste kvinde var på det tidspunkt fundet værdig til titlen “eliteforsker”, og også blandt modtagerne af de to andre priser, der uddeles samme dag – de unge eliteforskere under 35 år og rejsestipendier til ph.d.-studerende – var mændene overrepræsenterede.

Men med årets uddeling af priser er videnskabsminister Helge Sander kommet tættere på en lige fordeling af hæder og goder. Marie-Louise Bech Nosch og dr.med. Milena Penkowa er de første kvinder, der modtager prisen som eliteforsker. Mens i alt tolv mænd de to foregående år modtog EliteForskprisen, er fordelingen altså i år noget mere ligelig med to kvinder og tre mænd.

Årets uddeling har også rettet lidt op på den kønsmæssige skævhed blandt de øvrige prismodtagere. Ud af de 24 modtagere af Ung Eliteforskerpriserne er ni kvinder, og 15 mænd. Sidste år udgjorde kvinderne blot 4 ud af de 24.

Argumentation for tildeling af prisen

Marie-Louise Nosch er en særdeles fremtrædende og internationalt synlig dansk forsker inden for tekstilforskning. Hun er en af verdens få specialister i Linear B, et skriftsystem, som bronzealdersamfundet i Grækenland brugte, længe før alfabetet blev opfundet.

Marie-Louise Nosch er centerleder i Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning, et center, der allerede nu har etableret sig som det førende forskningsmiljø for tekstilforskning på verdensplan. Centrets succes er i høj grad baseret på Marie-Louise Noschs evner til at lede interdisciplinær forskning samt hendes akademiske profil, internationale erfaring og omfattende netværk. Hendes udprægede vilje til internationalt samarbejde har placeret Danmark på verdenskortet som det absolutte centrum for tekstilforskning.

Marie-Louise Nosch besidder unik specialistviden inden for sit område og har en betragtelig produktion af internationale videnskabelige arbejder. Hun har modtaget flere hæderspriser for sin forskning, og hun har formået at tiltrække ekstern finansiering fra en række kilder, som ellers ikke normalt forbindes med humanistisk forskning, blandt andet Forsvarsakademiet og NATO.

}