Dansk Magisterforening

Tag højskoleånden med på arbejde

Line Karkov har været på dramakursus på højskole i sin sommerferie. Og fra det ophold kan hun tage noget helt konkret med tilbage til sit arbejde.

Debat Line Karkov
Del artikel:

Et højskolehold er et glimrende eksempel på, hvordan et selvorganiserede team fungerer, skriver Line Karkov.

I min sommerferie var jeg på ugekursus på Vallekilde Højskole. På skolens gamle gymnastiksal står teksten “Dag og dåd er kæmperim” fra sangen Sol er oppe, skovens toppe af Grundtvig.

I kursuslederens tolkning betyder, at det man lærer i løbet af dagen, skal man følge op på med dåd, Altså, at man skal handle på det, man lærer.

Selve kurset var et dramakursus. Læreren var ansvarlig for at definere rammerne for den korte forestilling, vi skulle opføre og sørgede for at skabe et trygt rum og guidede processen. Men det kursisterne, der var ansvarlig for alt indholdet og selve opførslen.

Uden at vide det på forhånd, har jeg med andre ord trænet min agile tankegang i sommerferien. “Dag og dåd” er for mig det samme som det agile “learn and adapt”, og et højskolehold er et glimrende eksempel på, hvordan et selvorganiserede team fungerer.

Vil du gerne være agil, så tag højskoleånden med på arbejde

At lære og at handle på læringen

”Learn and adapt” er helt grundlæggende for agil tankegang. At vi løbende lærer og løbende handler på det, vi lærer.

Det praktiserer man primært ved så tidligt som muligt at prøve sine ideer af ved at lave eksperimenter eller proof of concepts. Men eksperimenter er kun spild af of penge, hvis man ikke på en struktureret måde sørger for at opsamle de erfaringer, man får (og de fejl man gør) og hele tiden bruger det til at justere.

Selvorganiserende teams er også grundlæggende. Det betyder, at teamet selv er ansvarligt for at planlægge og fordele deres opgaver og sørge for, at de har, hvad de har brug for til at udføre opgaven.

Det betyder også, at det er teamet, der forpligter sig på deres leverancer og står på mål for dem. Konsekvensen er, at beslutningskraften ligger tæt på dem, der har ekspertisen. Agil tankegang betyder i sin kerne at være i stand til at agere på forandringer.

”Learn and adapt” og selvorganiserende teams bidrager til at sikre, at en organisation netop er i stand til det. Begge dele lever i bedste velgående på de danske højskoler.

Ergo, vil du gerne være agil, så tag højskoleånden med på arbejde.

Sådan udvikler du læringskultur og eksperimentering

Opbyg agil kapacitet på tværs af din organisation med læring via akkrediterede kurser.

Vil du vide mere, så læs om International Consortium for Agile: https://www.icagile.com/

}