Dansk Magisterforening

Er du ‘digitaliserings-alt-mulig-person’ eller business analyst?

"Business analysis muliggør, at vi tager udgangspunkt i mennesket - ikke i teknologien - og bidrager væsentligt til kvalitet i software," skriver Line Karkov.

Debat
Af Line Karkov
Del artikel:

Det er vigtigt, at man i IT-sektoren afgrænser de faglige felter, man arbejder indenfor, og kalder dem ved samme navn. Dermed kan man kende sine fagfæller og dele erfaringer, skriver DM-medlem Line Karkov, der her fortæller om sin profession.

Dette er et debatindlæg. Teksten er udtryk for forfatterens egen holdning.

I mit job i DM arbejder jeg primært med at definere krav til IT-applikationer og den forandring, der skal til for at realisere målet med initiativet. Det kan både være digitale løsninger til kunder eller borgere og interne IT-systemer, som bruges af en virksomheds medarbejdere.

Krav beskriver i essensen hvem, der skal kunne gøre hvad med en applikation. Det drejer sig ofte om at definere de processer, der gør, at brugere kan producere eller har adgang til de data, der er nødvendige for at de kan løse en given opgave. Krav er ideelt set også det, som synliggør, hvordan strategi og computerkode hænger sammen, og som bruges til at teste om produktet virker efter hensigten.

Min profession hedder business analysis. Business analysis muliggør, at vi tager udgangspunkt i mennesket - ikke i teknologien - og bidrager væsentligt til kvalitet i software. Det er vigtigt, at vi afgrænser de faglige felter, vi arbejder indenfor og kalder dem ved samme navn. For business analysis er det vigtigt af to årsager.

Brug for klippefasthed

Det er ikke vigtigt, hvilken titel man har. Der er mange, der helt eller delvist arbejder med business analysis, selvom titlen primært bruges i store interne IT-afdelinger. Det er for eksempel product owners og digitaliseringskonsulenter, som burde bruge business analysis hvis de ikke allerede gør det. I nogle organisationer gælder det også projektledere, change managers, UX-specialister, proceskonsulenter og forretningsarkitekter (afhængigt af hvordan de roller er defineret lokalt).

Selvom jeg har kolleger med samme faglighed som mig selv, så arbejder jeg ofte i sammenhænge, hvor jeg er den eneste business analyst i produkt - eller projektteamet

Afgrænsningen af fagfeltet muliggør, at vi kan stå klippefast på vores faglighed, at vi kan kende fagfæller, når vi ser dem, og har en nogenlunde fælles ramme vi kan dele erfaringer indenfor. Selvom jeg har kolleger med samme faglighed som mig selv, så arbejder jeg ofte i sammenhænge, hvor jeg er den eneste business analyst i produkt - eller projektteamet.

Det er en kæmpe gave virkelig at arbejde tværfagligt, men det betyder også, at jeg har brug for min klippefasthed, da jeg i mange situationer er afhængig af min egen dømmekraft.

Vi er praktikere

Da vi er praktikere, kan der defineres rammeværker for hvordan vi udøver vores profession. Det har IIBA (International Institute for Business Analysis) og BCS (British Computing Society) gjort. Det betyder, at vi i udlandet og online kan modtage undervisning og blive certificeret i business analysis.

Det arbejde de gør med standarder bidrager til, at jeg kan holde mig opdateret med, hvilke kompetencer der kræves af mig, for at jeg efter 17 år stadig kan udvikle mig fagligt og være relevant for arbejdsmarkedet. Det bidrager også til, at jeg har svar på rede hånd, når jeg bliver mødt med holdningen om, at den værdi, jeg bidrager med, primært er i kraft af mine personlige kompetencer.

Jeg håber, at endnu flere får øjnene op for, at deres faglighed ikke behøver være funderet på personlige kompetencer og evnen til at stille de rigtige spørgsmål

Konference for business analysts

Når jeg har fri fra mit job som business analyst og product owner i DM, så bruger jeg en del af min tid på frivilligt at være med til at arrangere den første konference for business analysts på dansk grund. Den hedder BA & Beyond og finder sted i slutningen af maj. Det gør jeg, fordi jeg håber, at endnu flere får øjnene op for, at deres faglighed ikke behøver være funderet på personlige kompetencer og evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Jeg håber, at endnu flere får øjnene op for, at deres faglighed ikke behøver være funderet på personlige kompetencer og evnen til at stille de rigtige spørgsmål.
Vi er meget bedre tjent med at kunne synliggøre og tale om hvilke faglige kompetencer vi har brug for, og hvordan de kan læres. Både IIBA og BCS er indgangen til meget gratis materiale af høj kvalitet for os, der arbejder med business analysis.

Line Karkov

Kært barn har mange navne: Line Karkov har mere end 10 års erfaring som business analyst, digitaliseringskonsulent, forretningsarkitekt og forretningsudvikler.

Fælles for alle stillingsbetegnelser er fokus på krav til IT-systemer, inddragelse af brugere og design af forretningsprocesser understøttet af digitale værktøjer.

Hun har erfaring fra forskellige sektorer, og er uddannet cand. it og bachelor i historie.

}