Dansk Magisterforening

Ledige nyuddannede akademikere mistrives, fordi de bliver ekskluderet

Skyld og skam er kendte følelser hos mange ledige dimittender, som oplever, at folk tror, at det er deres egen skyld, at de ikke kan få et arbejde. © Foto: Canva

Debat LONA - Landsorganisationen for Nyuddannede Akademikere
Del artikel:

Hele 89 procent af de nyuddannede akademikere har oplevet en forværring i deres trivsel i den periode, hvor de har været jobsøgende. Det er tid til at gøre noget, skriver foreningen LONA.

Nyuddannede akademikere mistrives. Det viser en rapport som LONA udgiver i februar 2022.

Rapporten peger på, at en årsag til mistrivslen er eksklusion for mange nyuddannede som er ufrivillige ledige.

De er ufrivilligt ledige, fordi det ikke er en livssituation, de selv har valgt, selvom nogle synes at tro, at det er en selvvalgt orlov, og at akademikerne ikke gider at bidrage til samfundet.

Politikerne har nemlig i flere år kaldt nyuddannede akademikere i dagpengesystemet for ‘dovne’ og ‘kræsne’. Men det er misforstået at tro, at nyuddannede akademikere ikke vil bidrage til det samfund, som de selv er en del af.

Ironisk nok har akademikerne gjort alt det som politikerne har ønsket; taget en lang videregående uddannelse og sågar færdiggjort den på normeret tid. Men en akademisk uddannelse er ikke ensbetydende med, at arbejdsgivere kan se værdien i ens kompetencer. For eksklusionen kommer til udtryk gennem afslag, som de nyuddannede får, når de søger deres første job, grundet begrænset erhvervserfaring. Det er særligt dem med humanistiske og samfundsvidenskabelige profiler.

64 procent føler sig ensomme som ledige

Eksklusionen, som de nyuddannede oplever, resulterer i, at 71 procent af de adspurgte nyuddannede akademikere føler sig triste mere end halvdelen af tiden, mens 64 procent føler sig ensomme mere end halvdelen af tiden, viser LONAs rapport.

Det skaber mistrivsel og stor skade, når man ikke bliver inkluderet på arbejdsmarkedet og får brugt sine kompetencer

LONA - Landsorganisationen for nyuddannede akademikere

Hele 89 procent af de adspurgte har besvaret, at de har oplevet en forværring i deres trivsel i den periode, hvor de har været jobsøgende. Blandt andet fordi, at det er hårdt for selvværdet at stå udenfor arbejdsmarkedet. Og skamfuldt.

Hele 89,1 procent af de adspurgte nyuddannede akademikere føler skam i større eller mindre grad. De føler skyld og skam, fordi den enkelte helt fejlagtigt bliver givet skylden for at vedkommende står udenfor arbejdsmarkedet. Men det er ikke den enkeltes skyld!

For akademikerne er hverken dovne eller kræsne. I stedet har vi med et samfundsproblem at gøre, da akademikerne systematisk bliver valgt fra på det arbejdsmarked, som de længes efter at bidrage til. 

Et fravalg, der skaber mistrivsel og stor skade, når man ikke bliver inkluderet på arbejdsmarkedet og får brugt sine kompetencer.

En mulig løsning på problemet kan være at anerkende, at nyuddannede har meget at byde på til samfundet.

Så kære arbejdsgiver - grib mod til at vove, at ansætte en nyuddannet i stedet for en kandidat med 7 års erhvervserfaring, næste gang du rekrutterer.

Få et gratis kursus i jobsøgning

DM udbyder en række kurser i jobsøgning for medlemmer. Find dem her.

}