Dansk Magisterforening

Selvfølgelig skal studerende bruge AI til eksamen

"Som mulig arbejdsgiver for de kandidater, som kommer ud af universiteterne i morgen, vil jeg rigtig gerne vide, hvem af dem der er bedst til at tøjle AI’en", skriver Hans Stokholm Kjer. © Foto: Jakob Dall/KU

Debat Hans Stokholm Kjer
Del artikel:

Universiteterne skal lovliggøre kunstig intelligens hurtigst muligt, mener Hans Stokholm Kjer. Vi har nemlig brug for kandidater som følger med udviklingen.

Dette indlæg må ikke læses som en opfordring til eksamenssnyd, for selvfølgelig skal studerende på landets universiteter IKKE bruge AI til eksamen … så længe det ikke er lovligt. Men universiteterne har en opgave i at få det gjort lovligt hurtigst muligt.

AI-robotten ChatGPT har vist sig at have mange interessante implikationer i vores opfattelse og oplevelse af, hvor tæt det er muligt for en maskine at komme på den menneskelige måde at tænke på – eller i hvert fald at formidle viden på.

Fejlagtigt kaldes den for intelligent. Men det er den ikke. Den er rasende god til at sortere og reproducere den viden, man har fodret den med. Ikke andet. Og den vil blive bedre og bedre – og derefter endnu bedre – til det i et tempo, som ikke er til at overskue.

Det er en falliterklæring at forbyde AI

Aarhus Universitet udsendte den 3. januar et specifikt forbud mod at bruge ChatGPT og et generelt forbud mod at bruge ”lignende softwares” ved eksaminer, hvor ”alle hjælpemidler er tilladt”.

For mig at se er det en foreløbig, men nødvendig falliterklæring, som man må få rettet op på i en fart.

Landets studerende skal dygtiggøre sig. De skal uddannes til at begå sig i den verden, som vi om lidt slipper dem fri i. Og i den verden er ChatGPT og ”lignende software” – ja endda om lidt stærkt overlegen software, som det vil være en nedvurderende skændsel at betegne som ”lignende” – tilgængelig.

Så hvis universitetets eksaminer skal give et billede af, hvor dygtige de studerende er, så skal de også afspejle, hvor dygtige de er til at vælge det rigtige værktøj til den rigtige opgave – herunder AI, når det giver mening.

Vi gider ikke se kandidater, som er uddannet til at klare sig i 1950. Tværtimod vil vi se nogen, som kan guide os igennem udviklingen og tage os trygt til og forbi 2050

Hans Stokholm Kjer

Lad os omfavne alt det nye

Skolesystemet har gennem historien altid været bange for nye teknologier, som spreder og producerer viden hurtigere, end man har været vant til. Lad mig i flæng nævne trykkekunsten, radioen, lommeregneren og Google. Samtidig har netop disse værktøjer været afgørende for vores samfunds udvikling.

Det kommer også til at gøre sig gældende for AI – og nu ser vi så de fremmeste institutioner, som forventes at drive udviklingen fremad reagere med forbud.

Jeg forstår godt, at det er nødvendigt her og nu, fordi hverken undervisningen eller eksaminerne er gearet til at håndtere dette, men der er brug for at få såvel undervisningen som eksaminerne lavet om, så man omfavner alt det nye.

Som mulig arbejdsgiver for de kandidater, som kommer ud af universiteterne i morgen, vil jeg rigtig gerne vide, hvem af dem der er bedst til at tøjle AI’en og tvinge de stærkeste resultater ud af den. Jeg vil vide, hvem der kan bruge AI fornuftigt, og jeg vil vide, hvem der kan designe AI, så jeg kan få lettere adgang til store resultater.

Det er klart, at der findes færdigheder, som man er nødt til at lære og efterfølgende teste uden AI som hjælpemiddel.

Men AI er her. Det har den været længe, men nu er den også blevet folkelig. Så er det ikke universiteternes opgave at forebygge, at den anvendes.

Vi gider ikke se kandidater, som er uddannet til at klare sig i 1950. Tværtimod vil vi se nogen, som kan guide os igennem udviklingen og tage os trygt til og forbi 2050.

}